TVN24 | Polska

Zmiana zakresu obowiązywania konwencji stambulskiej. Sejm przyjął poprawkę Senatu

TVN24 | Polska

Autor:
kb//now
Źródło:
PAP
Prawniczka o tym, jakie znaczenie ma konwencja antyprzemocowa
Prawniczka o tym, jakie znaczenie ma konwencja antyprzemocowaTVN24
wideo 2/7
TVN24Prawniczka o tym, jakie znaczenie ma konwencja antyprzemocowa

Redakcyjna poprawka Senatu do ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania konwencji stambulskiej została w środę przyjęta przez Sejm. Chodzi o zaktualizowanie kwestii zastrzeżeń, które Polska złożyła do konwencji w 2015 roku.

Za przyjęciem poprawki dotyczącej doprecyzowania artykułów, co do których Polska zmienia zastrzeżenia, zagłosowało 426 posłów, jej odrzucenia chciało trzech posłów, zaś 10 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Wcześniej poprawka została pozytywnie zaopiniowana na połączonym posiedzeniu komisji spraw zagranicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka. Jak uzasadniał Senat, celem poprawki jest precyzyjne wskazanie przepisów, na podstawie których zastrzeżenia do konwencji zostały złożone, oraz uszeregowanie zgłoszonych do konwencji zastrzeżeń w prawidłowej kolejności.

Cztery zastrzeżenia do 1 lutego 2021 roku

Konwencja Rady Europy z 2011 roku o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 roku, a ratyfikowała w roku 2015. Przy ratyfikacji złożono do niej cztery zastrzeżenia, które ostatecznie wygasną 1 lutego tego roku, o ile przed 31 stycznia nie zostanie złożona odpowiednia notyfikacja w sprawie ich utrzymania lub zmiany.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

W ustawie wyrażono zgodę na dokonanie przez prezydenta zmiany zakresu obowiązywania konwencji. Rząd wycofał się z jednego zastrzeżenia dotyczącego przedawnienia przestępstw, takich jak przymusowe małżeństwa, okaleczenia narządów płciowych kobiet oraz przymusowa aborcja i sterylizacja.

Chodzi o przepis, zgodnie z którym strony podejmą "konieczne środki prawne lub inne działania" mające na celu zagwarantowanie, że zasada przedawnienia dla wszczynania jakichkolwiek postępowań prawnych będzie obowiązywać z zachowaniem takiego okresu, który będzie wystarczający dla umożliwienia skutecznego wszczęcia postępowania po osiągnięciu przez ofiarę pełnoletności i takiego okresu, który będzie współmierny dla wagi przestępstwa.

Zmiany dwóch zastrzeżeń, utrzymanie czwartego

Ze względu na konieczność dostosowania do przepisów krajowych w ustawie doprecyzowano zmiany dwóch kolejnych zastrzeżeń oraz utrzymano na okres kolejnych pięciu lat czwarte z nich. Zgodnie z tym zapisem Polska nie będzie miała obowiązku wszczynania postępowania z urzędu w zakresie "drobnych przestępstw" wyczerpujących znamiona przemocy fizycznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Autor:kb//now

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości