TVN24 | Polska

Koncesja TVN24. Helsińska Fundacja Praw Człowieka pisze do szefa KRRiT

TVN24 | Polska

Autor:
ads/adso
Źródło:
tvn24.pl
Oświadczenie zarządu TVN ws. koncesji TVN24
Oświadczenie zarządu TVN ws. koncesji TVN24TVN24
wideo 2/21
TVN24Oświadczenie zarządu TVN ws. koncesji TVN24

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wysłała pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Kołodziejskiego. Wiceprezes Fundacji Piotr Kładoczny podkreślił, że nieprzedłużanie koncesji TVN24 jest "nie do pogodzenia zarówno z obecnie obowiązującym prawem polskim jak i międzynarodowymi standardami praw człowieka".

TVN24 czeka na przedłużenie koncesji od ponad półtora roku. Wniosek w tej sprawie trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w lutym 2020 roku. KRRiT nadal nie podjęła decyzji w tej sprawie. Jednocześnie TVN24 uzyskała holenderską koncesję na nadawanie.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pisze do szefa KRRiT

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wysłała pismo do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego w sprawie wciąż nieprzedłużonej koncesji dla TVN24. Jest ono datowane na 26 sierpnia, a 1 września zostało opublikowane na stronie Fundacji. Pod listem podpisał się wiceprezes HFPC Piotr Kładoczny.

W piśmie podkreślono, że nieudzielenie koncesji i "działanie niezgodne z ustawą (o radiofonii i telewizji - red.) byłoby nie tylko bezprawne, ale również stanowiłoby niezwykle niebezpieczny precedens zagrażający także innym programom telewizyjnym i radiowym". "Uznać należy, że przedłużanie się postępowania koncesyjnego względem TVN24, prowadzące w istocie do niepewności sytuacji prawnej tej stacji, nie znajduje uzasadnienia w świetle obecnie obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji" - czytamy w piśmie.

"Sytuacja, w której koncesja dla TVN24 nie jest przedłużana już od półtora roku, jest nie do pogodzenia zarówno z obecnie obowiązującym prawem polskim jak i międzynarodowymi standardami praw człowieka. (...) Co więcej, ograniczenie wolności mediów związane z nieodnowieniem koncesji dla TVN24 nie znajduje uzasadnienia w świetle standardów Rady Europy odnoszących się do pluralizmu mediów" - czytamy w piśmie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Przyznanie koncesji TVN24 zgodne z przepisami. Przedstawiamy opinie prawne

"Obecna bezczynność KRRiT w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24, wzbudza poważne wątpliwości z punktu widzenia zarówno regulacji prawnych określających postępowanie koncesyjne, standardów wolności mediów, jak i europejskich wymogów" - napisał Kładoczny.

Siedziba TVNTVN24

Dlatego "Helsińska Fundacja Praw Człowieka pragnie raz jeszcze wyrazić swoje zaniepokojenie przedłużającym się postępowaniem koncesyjnym, a także wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do jak najszybszego podjęcia decyzji o przedłużeniu koncesji dla TVN24".

"W świetle obecnie obowiązującego polskiego prawa oraz regulacji i standardów europejskich nie stanowi bowiem uzasadnienia dla zwłoki ani struktura właścicielska TVN S.A., ani też zapowiedź uchwalenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji skądinąd rażąco sprzecznej ze standardami wolności mediów, których Rzeczpospolita Polska zobowiązała się przestrzegać" - czytamy.

PRZECZYTAJ CAŁY LIST DO PRZEWODNICZĄCEGO KRRIT

Koncesja TVN24 wciąż nieprzedłużona

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji twierdzi, że problem z przedłużeniem koncesji dla TVN24 leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu przypomniał, że w 2015 roku KRRiT zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN i podkreślił, że "struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji". Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

Według opinii prawników struktura własnościowa TVN S.A. spełnia warunki ustawy i nie powinna być przeszkodą w udzieleniu nowej koncesji. 

Autor:ads/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości