TVN24 | Polska

Są wyniki egzaminów ósmoklasisty. Gdzie je znaleźć? Największe trudności sprawiły matematyka i niemiecki

TVN24 | Polska

Autor:
mm
Źródło:
cke.gov.pl, tvn24.pl
Justyna Suchecka o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty
Justyna Suchecka o tegorocznym egzaminie ósmoklasistyTVN24
wideo 2/3
TVN24Justyna Suchecka o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty

Dziś od godziny 10 można sprawdzać wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. W 2022 roku przystąpiło do nich rekordowe pół miliona uczniów. Największe trudności sprawiły uczniom egzaminy z matematyki oraz języka niemieckiego.

Egzaminy ósmoklasisty w 2022 roku przeprowadzony został w dniach 24-26 maja. Przystąpiła do niego rekordowa liczba uczniów - 510 tysięcy, w tym ponad 7 tysięcy uczniów z Ukrainy.

Ósmoklasiści pisali w sumie trzy egzaminy: z języka polskiego, z matematyki oraz z wybranego języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i uzyskania świadectwa, nie można go jednak nie zdać. Od osiągniętych wyników zależą natomiast szanse na kontynuowanie nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej: liceum, technikum albo szkole branżowej.

ZOBACZ TEŻ: Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Mamy zadania

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Wyniki egzaminów ósmoklasisty zostały opublikowane 1 lipca o godz. 10. Średnio zdający zdobyli 60 proc. punktów z egzaminu z języka polskiego oraz 57 proc. punktów z egzaminu z matematyki.

Wyniki z języka obcego były różne w zależności od tego, jaki język wybrali ósmoklasiści. Średni wynik z najczęściej wybieranego języka angielskiego to 67 proc. punktów, z języka niemieckiego – 50 proc., z rosyjskiego – 65 proc., z francuskiego – 80 proc., z hiszpańskiego – 81 proc. , a z włoskiego – 89 proc.

Swoje indywidualne wyniki każdy ze zdających może sprawdzić w specjalnym serwisie internetowym. Dane logowania do tego serwisu uczniowie powinni otrzymać w swoich szkołach.

Należy pamiętać, że tegorocznych wyników egzaminów ósmoklasisty nie można wprost porównywać do wyników z lat ubiegłych. Co roku uczniowie wypełniają bowiem inne arkusze egzaminacyjne.

Mocne i słabe strony uczniów

Uśrednione wyniki egzaminów ósmoklasisty opublikowane w piątek przez Centralną Komisję Egzaminacyjną obejmują tylko uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu, ani kilku tysięcy piszących egzamin obywateli Ukrainy.

ZOBACZ TEŻ: Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Arkusze CKE

CKE poinformowała również, z jakimi zadaniami ósmoklasiści poradzili sobie najlepiej, a które przysporzyły im problemów. Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Trudność sprawiło zaś im m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. Rozwiązując zadania z matematyki, ósmoklasiści wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego.

Z kolei na egzaminie z języka obcego nowożytnego, rozwiązujący zadania z języka angielskiego i języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym, sprawdzającym znajomość funkcji językowych. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych. Uczniowie przystępujący do egzaminu z niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych i rozumienie ze słuchu.

ZOBACZ TEŻ: Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Arkusze CKE

Rekrutacja do szkół średnich

Jak wygląda dalszy proces rekrutacji do szkół średnich? Zaświadczenie ze szczegółowymi wynikami egzaminów każdy z ósmoklasistów otrzyma 8 lipca. Zaświadczenie to, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, kandydaci do szkół ponadpodstawowych muszą złożyć w swojej szkole pierwszego wyboru. Nieprzekraczalny termin na to jest różny w zależności od części kraju, np. w Warszawie upływa on 13 lipca.

Następnie 20 lipca komisje rekrutacyjne ogłoszą listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Przez kolejny tydzień, w dniach 21-27 lipca, kandydaci zakwalifikowani do wybranych szkół będą musieli potwierdzić wolę rozpoczęcia w nich nauki poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów.

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkół ogłoszone zostaną 28 lipca.

ZOBACZ TEŻ: Ekologia już passé, teraz na topie konkursy biblijne i patriotyczne. Wygrywają 7:3 z wolontariatem

Autor:mm

Źródło: cke.gov.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości