Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała w sprawie sędziego Juszczyszyna

[object Object]
Komitet Obrony Sprawiedliwość o sprawie sędziego Pawła Juszczyszynatvn24
wideo 2/35

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmująca się sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna uchyliła jego zawieszenie w orzekaniu. - Istnieje potrzeba bardzo precyzyjnego przeanalizowania motywów uchwały Sądu Najwyższego w kontekście ewentualnego zaskarżenia - komentował tę decyzję rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab. - Każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z konsekwencjami i dotyczy to też sędziów, w tym pana sędziego Juszczyszyna - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jeszcze przed ogłoszeniem decyzji.

W poniedziałek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmowała się sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia ten zażądał w listopadzie od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, za co spotkał go szereg konsekwencji służbowych.

Do 29 grudnia Juszczyszyn był zawieszony w orzekaniu.

W poniedziałek Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyzyna.

- Koniecznością zawieszenia sędziego Juszczyszyna w obowiązkach służbowych nie skutkuje między innymi ocena szkodliwości jego zachowania w odniesieniu do dobra służby sędziowskiej - powiedział w uzasadnieniu decyzji sędzia Adam Roch. Jak dodał, w chwili obecnej ocena okoliczności związanych ze sprawą "nie doprowadziła do przyjęcia, że zachodzi konieczność zawieszenia sędziego Juszczyszyna".

Do decyzji Izby Dyscyplinarnej SN zdanie odrębne zgłosił przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Jacek Wygoda. W składzie sędziowskim był także ławnik Michał Górski.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów: to nie jest kwestia osobista

Uchwałę izby Sądu Najwyższego komentował rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab. Jak przyznał, teraz "jest czas, żeby powziąć refleksję na temat tej uchwały [Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - przyp. red.] oraz potrzeby jej ewentualnego zaskarżenia".

- Niczego w tej chwili nie zapowiadam, natomiast istnieje potrzeba bardzo precyzyjnego przeanalizowania motywów uchwały Sądu Najwyższego w kontekście ewentualnego zaskarżenia - mówił Schab. - Jeżeli zajmiemy stanowisko procesowe w kwestii zasadności tej uchwały (...), zapewne stanowisko to znajdzie wyraz w środku odwoławczym - dodał.

Rzecznik dyscyplinarny został zapytany, czy uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego traktuje jako osobistą porażkę. - Porażka bądź zwycięstwo to nie są kategorie, wedle których organ procesowy mógłby dokonywać weryfikacji rozstrzygnięć, które zapadły - odparł. - To nie jest kwestia osobista. Proszę tego nie sprowadzać uprzejmie do odczuwania mojego osobistego poczucia porażki bądź triumfu - podkreślił.

Sędzia Schab pytany był też, czy dzisiaj również podjąłby decyzję o postawieniu sędziemu Juszczyszynowi zarzutów dyscyplinarnych. - Jeżeli chodzi o zarzuty, jestem przekonany, że materiał dowodowy zgromadzony w chwili obecnej przekonuje o ich trafności, obstaję przy swoim zdaniu - odpowiedział.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów: trzeba przeanalizować decyzję Sądu Najwyższego
Rzecznik dyscyplinarny sędziów: trzeba przeanalizować decyzję Sądu Najwyższegotvn24

"Zaskarżymy tę oczywiście wadliwą uchwałę"

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysła Radzik napisał na Twitterze, że orzeczenie Izby Dyscyplinarnej "jest głęboko nietrafne". "Osoba stojąca pod zarzutem przewinienia dyscyplinarnego o znamionach przestępstwa nie może orzekać – dla dobra Obywateli i wymiaru sprawiedliwości" - ocenił.

"Zaskarżymy tę oczywiście wadliwą uchwałę" - zapowiedział.

Szef nowej KRS: działania sędziego Juszczyszyna zasługują na potępienie

Przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur powiedział, że w pierwszej chwili działanie sędziego Juszczyszyna oceniał ostrożnie jako odosobniony przypadek. - Jednak jeśli niedługo później skierowane zostały pytania sędziów z Krakowa w sprawie asesorów, a później pytania sędziów w Katowicach, to oznacza, że zaczął się realizować założony przez kogoś scenariusz - ocenił Mazur.

Jego zdaniem działania sędziego Juszczyszyna, uwzględniając rozwój wypadków, zasługują na potępienie. - Kontekst i rozwój wypadków pokazał, że działanie tego sędziego może być elementem szerszego pożaru. To działanie wpisuje się też w szerszy scenariusz i kontekst - wskazał Mazur.

Jak dodał, z upływem czasu działania podjęte przez rzecznika dyscyplinarnego, kierownictwo sądu i ministra sprawiedliwości nabrały głębszego uzasadnienia.

Przewodniczący nowej KRS powiedział, że minister sprawiedliwości ma absolutną swobodę działania w kwestii delegacji sędziów. Przyznał, że kwestią problematyczną były natomiast czynności prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który jest też członkiem KRS.

- Ze względu na kontekst personalny miałem w tym wypadku wątpliwości. Uważałem, że oceniać tę sytuację i podejmować decyzje powinien wiceprezes sądu, a nie sędzia Nawacki. Potem jednak wiceprezesi podali się do dymisji. Być może nikt nie chciał takiej decyzji w sądzie w Olsztynie podjąć - dodał.

"Nie będziemy legitymizować swoją obecnością udziału w tym posiedzeniu"

Przedstawiciele Komitetu Obrony Sprawiedliwości i jednocześnie obrońcy sędziego Pawła Juszczyszyna, poinformowali wcześniej w rozmowie z dziennikarzami, że nie będą "legitymizować swoją obecnością udziału w posiedzeniu" Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Sam sędzia Paweł Juszczyszyn nie stawił się w Izbie Dyscyplinarnej.

- Spotkanie, które się dzisiaj odbywa, nie jest posiedzeniem sądu, nie jest rozprawą, ponieważ to gremium nie jest niezależne od władzy wykonawczej, a skoro nie jest niezależne od władzy wykonawczej, sądem niezależnym w rozumieniu konstytucji nie jest - powiedział mecenas Mikołaj Pietrzak, obrońca sędziego.

"Nie uznajemy tego gremium jako sądu"

Drugi z adwokatów, Michał Wawrykiewicz zaznaczył, że Komitet Obrony Sprawiedliwości będzie traktować konsekwentnie wszelkie przejawy aktywności Izby Dyscyplinarnej.

- Nie uznajemy tego gremium jako sądu w rozumieniu standardów europejskich oraz standardów konstytucyjnych, czyli zarówno prawa europejskiego, jak i prawa krajowego na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego i TSUE - mówił.

Komitet Obrony Sprawiedliwość o sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna
Komitet Obrony Sprawiedliwość o sprawie sędziego Pawła Juszczyszynatvn24

"Decyzja procesowa, jaką to gremium wyda, nie może mieć charakteru prawnie wiążącego"

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji mecenas Mikołaj Pietrzak pytany, co dalej ze sprawą sędziego Pawła Juszczyszyna, odparł: - Skoro nie uznajemy, że Izba Dyscyplinarna jest sądem, to decyzja procesowa, jaką to gremium wyda, nie może mieć charakteru prawnie wiążącego. Jak się zapoznamy z treścią tej deklaracji, która dzisiaj być może zapadnie ze strony tego gremium, będziemy decydować, co dalej zrobić.

Dodał, że w piątek złożyli "wniosek na piśmie do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o skierowanie tej sprawy do innej właściwej izby, która spełnia cechy niezależności".

- Czekamy na rozstrzygnięcie tego wniosku - powiedział Pietrzak.

Mecenas Wawrykiewicz podkreślił, że sędzia Paweł Juszczyszyn został objęty parasolem ochronnym Komitetu Obrony Sprawiedliwości.

Ziobro: przez fakt, że ktoś jest sędzią to nie znaczy, że jest nad obywatelem

Jeszcze przed wydaniem uchwały przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do sprawy sędziego Juszczyszyna odniósł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zapytany o kwestię niestawienia się sędziego na posiedzeniu izby oraz na uwagę dziennikarzy, że jego pełnomocnicy powiedzieli, iż nie uznają izby za sąd, odpowiedział, że jeśli ktoś nie uznaje funkcjonującego w Polsce sądu za sąd, to "stawia się poza prawem".

- Ufam, że organa, które są do tego powołane, będą stać na straży praworządności. (...) Przez fakt, że ktoś jest sędzią, to nie znaczy, że jest nad obywatelem, (...) przedstawicielem jakiejś kasty, która nie jest prawem związana. Każdy, kto łamie prawo, musi się liczyć z konsekwencjami i dotyczy to też sędziów, w tym pana sędziego Juszczyszyna - podkreślił Ziobro.

Pytany o zaprowadzane w sądownictwie zmiany i tego konsekwencje, podkreślił, że w Polsce nie można doprowadzić do sytuacji, "w której wyroki wydane przez blisko pięciuset sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa będą kwestionowane tylko dlatego, że sędziowie byli powołani bądź awansowani przez tą Krajową Radę Sądownictwa, której część środowiska nie chce zaakceptować".

- Wyroki można wydawać, strony mogą wnosić apelacje, one mogą być rozpoznane, natomiast nie można doprowadzić do sytuacji kwestionowania statusu sędziów - i stąd ta ustawa. Ta ustawa jest jasnym sygnałem, który przygotowaliśmy w odpowiedzi na proces chaosu, jaki część walczącego politycznie środowiska sędziów zdecydowała się wprowadzić na polskie sale sądowe" - powiedział Ziobro, odnosząc się do przygotowanej przez klub PiS i przegłosowanej przez Sejm nowelizacji ustaw sądowniczych. Dodał, że w jego ocenie żadne poważne państwo Unii Europejskiej nie mogłoby się zgodzić na akceptowanie tego rodzaju chaosu prawnego, "który niektórzy chcieliby nam tutaj zafundować".

Zawieszenie, cofnięta delegacja, zarzuty dyscyplinarne

Sędzia Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu po tym, gdy jako delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie między innymi list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zrobił to, rozpoznając apelację w sprawie cywilnej. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji.

Po tej decyzji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro natychmiast cofnął Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego. "Sędzia nie może samowolnie stawiać się ponad władzę ustawodawczą, wykonawczą i ponad Prezydenta RP" - podano w komunikacie ministerstwa.

Po cofnięciu delegacji Juszczyszyn wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla niego ważniejsze od jego sytuacji zawodowej. - Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie - mówił.

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował, że przeciwko sędziemu Juszczyszynowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne w związku z "uchybieniem godności urzędu".

Niedługo później prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i członek nowej KRS Maciej Nawacki na miesiąc zawiesił Juszczyszyna w orzekaniu. Zarządzenie to zostało przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Kim jest sędzia Maciej Nawacki? CZYTAJ WIĘCEJ >

Rzecznik praw obywatelskich "dalece zaniepokojony". Na ulicach manifestacje

W związku z działaniami resortu sprawiedliwości wobec Juszczyszyna w wielu miejscach kraju odbyły się demonstracje solidarności z sędziami.

Cofnięciem delegacji Juszczyszyna zainteresował się także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który poinformował, że jest "dalece zaniepokojony wykorzystaniem przez ministra prawa do odwołania sędziego z delegacji z powodów czysto dyscyplinarnych". Bodnar o wyjaśnienia w tej sprawie poprosił także rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba i prezesa Nawackiego.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego wezwało w uchwale do przywrócenia Juszczyszyna do pracy i do rezygnacji z funkcji prezesa Nawackiego. Ten rezygnacji jednak nie złożył. Z funkcji wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie zrezygnowali dwaj inni sędziowie - Krzysztof Krygielski i Anna Szczepańska.

Izba Pracy SN: Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa

5 grudnia Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wydała orzeczenie, w którym, powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, uznała, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i krajowego.

W związku z tym 10 grudnia pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf wezwała sędziów Izby Dyscyplinarnej, by powstrzymali się od orzekania.

Na ten apel zareagował prezes tej izby sędzia Tomasz Przesławski. "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w dalszym ciągu wykonywać będzie powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej czynności orzecznicze" - napisał.

Autor: kb//now//kwoj / Źródło: TVN24, PAP

Pozostałe wiadomości
Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych Vivek Murthy zwrócił się z nietypowym apelem do Kongresu. Jego zdaniem media społecznościowe powinny zawierać ostrzeżenia zdrowotne podobne do tych, jakie widnieją na alkoholu czy papierosach. Media społeczenościowe przyczyniają się do kryzysu zdrowia psychicznego, zwłaszcza u młodych ludzi.

Naczelny lekarz USA apeluje, by media społecznościowe miały ostrzeżenia podobne do tych na papierosach

Naczelny lekarz USA apeluje, by media społecznościowe miały ostrzeżenia podobne do tych na papierosach

Źródło:
Fakty o Świecie TVN24 BiS

Władimir Putin przybył do Korei Północnej. Siły Obronne Izraela poinformowały, że zatwierdziły plan ofensywy na Liban. Gwiazda muzyki pop Justin Timberlake usłyszał zarzuty. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 19 czerwca.

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę

Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę

Źródło:
PAP, TVN24

100 milionów złotych - tyle wydano z Funduszu Patriotycznego na organizacje przychylne poprzedniej władzy. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zwrócili uwagę, że niektórzy eksperci oceniający wnioski, byli wprost powiązani ze stowarzyszeniami i organizacjami ubiegającymi się o środki. NIK miała zastrzeżenia do blisko połowy ze 174 osób. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Miliony dla organizacji przychylnych PiS. "Te wszystkie procedury są tylko fasadą"

Miliony dla organizacji przychylnych PiS. "Te wszystkie procedury są tylko fasadą"

Źródło:
TVN24

Władimir Putin zaczął latać we własnym kraju w asyście myśliwca - napisał niezależny rosyjski portal Agientstwo. Powołuje się między innymi na relacje mieszkańców Jakucji, którą przywódca odwiedził po drodze do Korei Północnej.

"Putin boi się latać". Media: pierwszy taki przypadek

"Putin boi się latać". Media: pierwszy taki przypadek

Źródło:
Agientstwo, tvn24.pl

Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un rozpoczęli oficjalne rozmowy - podały rosyjskie państwowe agencje RIA Nowosti i Interfax. Putin przyleciał do Korei Północnej we wtorek wieczorem. Przed wizytą "podziękował reżimowi w Pjongjangu za wsparcie w wojnie przeciw Ukrainie", mówił również, że liczy na podpisanie "strategicznego traktatu o partnerstwie".

Władimir Putin i Kim Dzong Un rozpoczęli rozmowy

Władimir Putin i Kim Dzong Un rozpoczęli rozmowy

Źródło:
PAP, Reuters, RIA Nowosti, Interfax

Gdzie jest burza? W środę 19.06 nad Polską pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im obfite opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Poranek głośny od grzmotów

Gdzie jest burza? Poranek głośny od grzmotów

Źródło:
tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś. W środę 19.06 znaczną część Polski nawiedzą burze z obfitymi opadami deszczu i bardzo silnymi porywami wiatru. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie i tam będzie upalnie.

Pogoda na dziś - 19.06. Duże różnice temperatury i gwałtowne burze

Pogoda na dziś - 19.06. Duże różnice temperatury i gwałtowne burze

Źródło:
tvnmeteo.pl

Sekta religijna w zachodniej części Zimbabwe ukryła pod grządkami kilkadziesiąt grobów dzieci. Makabrycznego odkrycia dokonały służby medyczne, po weryfikacji zgłoszeń o trwających w tym regionie epidemiach cholery, świnki i odry. - Mieszkańcy wioski każdego ranka widzieli nowe ogrody warzywne i zieleniejące grządki, nieświadomi, że pod żyzną glebą leży kolejne martwe dziecko, któremu odmówiono pomocy medycznej - przekazał Celestino Dhege, szef służb medycznych prowincji.

Członkowie sekty z Zimbabwe trzymali chore dzieci w domu. Gdy zmarły, grzebali je nocą i sadzili nowe grządki

Członkowie sekty z Zimbabwe trzymali chore dzieci w domu. Gdy zmarły, grzebali je nocą i sadzili nowe grządki

Źródło:
PAP

Władze nadmorskiego kurortu San Felice Circeo wprowadzają zakaz chodzenia na bosaka. Grzywny grożą także za chodzenie w stroju plażowym po centrum miejscowości i rozwieszanie prania w widocznych miejscach. - Rozporządzenie wynika z potrzeby ochrony wizerunku San Felice Circeo - wyjaśniła burmistrz Monia Di Cosimo.

Wakacje we Włoszech? Tutaj za chodzenie boso grożą wysokie kary

Wakacje we Włoszech? Tutaj za chodzenie boso grożą wysokie kary

Źródło:
PAP

Siedem osób zginęło we wtorek wieczorem w wypadku samochodowym w pobliżu Chartres w środkowej Francji - poinformowała lokalna prefektura w Regionie Centralnym-Dolinie Loary. Pięcioro zmarło w płonącym aucie, a dwie z drugiego pojazdu z powodu siły uderzenia. Nie są na razie znane przyczyny wypadku.

Tragiczny wypadek ze Francji. Pięć osób zginęło w płonącym samochodzie, dwie z powodu siły uderzenia

Tragiczny wypadek ze Francji. Pięć osób zginęło w płonącym samochodzie, dwie z powodu siły uderzenia

Źródło:
PAP, Le Figaro

Zanieczyszczenie powietrza jest drugim czynnikiem ryzyka zgonu dzieci na świecie - wynika z raportu UNICEF. Szczególnie narażone są dzieci poniżej piątego roku życia. W 2021 roku zanieczyszczenie powietrza było przyczyną ponad 8 milionów zgonów na świecie - informuje UNICEF.

UNICEF: to druga najczęstsza przyczyna śmierci dzieci na świecie

UNICEF: to druga najczęstsza przyczyna śmierci dzieci na świecie

Źródło:
PAP

Siły Obronne Izraela poinformowały we wtorek, że zatwierdzone zostały plany ofensywy na Liban i podjęto decyzję o "stałym zwiększaniu gotowości wojsk" lądowych. Portal Times of Israel przypomina, że Izrael ostrzegał, iż nie będzie tolerował obecności libańskiego Hezbollahu przy swej północnej granicy.

Izraelska armia zatwierdziła plany ofensywy na Liban

Izraelska armia zatwierdziła plany ofensywy na Liban

Źródło:
PAP

- Te nieszczęsne małpki na stacjach benzynowych muszą niestety pozostać, ale naprawdę musimy kupić w nocy alkohol na stacjach benzynowych? - pytała w "Faktach po Faktach" Izabela Leszczyna. Ministra zdrowia zapowiadała wprowadzenia na nich zakazu sprzedaży alkoholu. Mówiła też o programie pilotażowym, który ma zapobiegać nieodwoływaniu wizyt u specjalistów.

"Małpki muszą pozostać, ale naprawdę musimy kupić w nocy alkohol na stacjach benzynowych?"

"Małpki muszą pozostać, ale naprawdę musimy kupić w nocy alkohol na stacjach benzynowych?"

Źródło:
TVN24

- Mamy 25 rannych żołnierzy i mamy żołnierza, który tam zginął - powiedział w "Kropce nad i" wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, odnosząc się do sytuacji na granicy Polski i Białorusi. Mówił, że "służby białoruskie i rosyjskie szkolą ludzi przeciwko polskim żołnierzom". - Uczą ich, co żołnierze mogą, a czego nie, jakie techniki powinni stosować ci ludzie - wskazywał.

Tomczyk o białoruskich i rosyjskich służbach: oni ich szkolą, co mogą nasi żołnierze, a czego nie

Tomczyk o białoruskich i rosyjskich służbach: oni ich szkolą, co mogą nasi żołnierze, a czego nie

Źródło:
TVN24
NIK zbada policyjne lotnictwo

NIK zbada policyjne lotnictwo

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Byłego komendanta głównego policji wprowadził do rady nadzorczej Piasta Gliwice mniejszościowy udziałowiec, bo Jarosław Szymczyk mieszkał blisko i dbał o bezpieczeństwo w klubie. Większościowy udziałowiec, czyli miasto, poprosiło o zmianę tej decyzji. We wtorek ogłoszono, że generała w klubie sportowym nie będzie.

Jarosław Szymczyk nie będzie już pracować w klubie sportowym

Jarosław Szymczyk nie będzie już pracować w klubie sportowym

Źródło:
tvn24.pl

Pod Mińskiem Mazowieckim zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba zmarła, a dwie, w tym dziecko, trafiły do szpitala.. Przyczyny wypadku bada policja.

Jedna osoba nie żyje, kobieta i dziecko w szpitalu

Jedna osoba nie żyje, kobieta i dziecko w szpitalu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Strażacy pod Konstancinem-Jeziorną walczyli z pożarem dachu domu w zabudowie bliźniaczej. Nasz reporter dowiedział się, że przyczyną było uderzenie pioruna. W akcji udział brało 10 zastępów straży pożarnej.

Po uderzeniu pioruna palił się dach domu

Po uderzeniu pioruna palił się dach domu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W poniedziałek na Teneryfie zaginął 19-letni Brytyjczyk Jay Slater - piszą brytyjskie media. Jego ostatnią znaną lokalizacją był górzysty park krajobrazowy. Jak przekazała dziewczyna, która przyjechała z nim na wyspę, zadzwonił do niej o poranku, informując, że się zgubił, potrzebuje wody i pada mu bateria w telefonie. Później kontakt się urwał.

Dzwonił, że się zgubił i pada mu bateria. Zaginął na Teneryfie

Dzwonił, że się zgubił i pada mu bateria. Zaginął na Teneryfie

Źródło:
BBC, Lancashire Post

- Skłaniam się do tego, żeby raczej powiedzieć ministrowi Radosławowi Sikorskiemu: Zostań, dalej pomagasz. Tu, na miejscu - przyznał Donald Tusk, pytany, czy szef MSZ zostanie unijnym komisarzem do spraw obronności lub obejmie inne wysokie zagraniczne stanowisko. Premier ocenił, że "dzisiaj polski minister spraw zagranicznych to jest naprawdę ważna polityczna figura w układzie europejskim".

Będzie komisarzem do spraw obronności? Tusk o "najbardziej prawdopodobnym scenariuszu" dla Sikorskiego

Będzie komisarzem do spraw obronności? Tusk o "najbardziej prawdopodobnym scenariuszu" dla Sikorskiego

Źródło:
TVN24

Ostatnimi laty w dyskusjach o turystyce dominuje jedna kwestia - nadmiar przyjezdnych. Kolejne miasta i podróżnicze regiony prześcigają się w pomysłach na ograniczenie fali turystów. W niedawnym badaniu sprawdzono, które europejskie atrakcje są najbardziej zatłoczone. Okazało się, że najwięcej turystów oblega Wersal.

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Tłok, gwar, kolejki i przepychanki. To najbardziej zatłoczona atrakcja Europy

Źródło:
PAP

Był w toalecie, gdy autobus z jego kolegami odjechał. Chłopiec został sam w Miejscu Obsługi Pasażerów przy S7. Poprosił o pomoc przypadkową osobę. Przyjechali policjanci, wrócił też wycieczkowy autobus.

Odjechali bez jednego uczestnika szkolnej wycieczki

Odjechali bez jednego uczestnika szkolnej wycieczki

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Zmarł Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Polityka" i szef serwisu internetowego pisma. O jego śmierci poinformowała redakcja. Miał 51 lat.

Nie żyje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki"

Nie żyje Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki"

Źródło:
tvn24.pl, "Polityka"

Posłanka Lewicy Wanda Nowicka zapytana, czy w ochronę naszej wschodniej granicy powinien się włączyć Frontex, stwierdziła, że ta unijna agencja zaangażuje się tylko wtedy, "gdybyśmy sobie rzeczywiście nie radzili z tymi problemami". Tak jednak nie jest. Frontex regularnie współpracuje z Polską - również w tym roku.

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Frontex działa wtedy, gdy państwo nie radzi sobie z problemami na granicy? Nie tylko

Źródło:
Konkret24

"Ród smoka" powrócił. Wyczekiwany przez fanów pierwszy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu ukazał się w HBO i na platformie Max w poniedziałek o trzeciej nad ranem. Są już pierwsze recenzje. Jak "Syna za syna" oceniają krytycy i dziennikarze?  

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

"Uczta dla oka i ucha". Pierwsze recenzje premierowego odcinka "Rodu smoka"

Źródło:
tvn24.pl