W piątek 6 maja do egzaminu z języka angielskiego podeszło około 276 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. To najczęściej wybierany język obcy. Z czym się mierzyli ci, którzy się na niego zdecydowali? Publikujemy oficjalne arkusze.