Digital Festival 2023. Polki i Polacy o sztucznej inteligencji i najważniejszych wyzwaniach dla kraju

Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl
Digital Festival 2023 potrwa sześć tygodni. Głos lektorki spotu wygenerowano w sztucznej inteligencji
Digital Festival 2023 potrwa sześć tygodni. Głos lektorki spotu wygenerowano w sztucznej inteligencjiFundacja Digital Poland
wideo 2/3
Fundacja Digital PolandDigital Festival 2023 potrwa sześć tygodni. Głos lektorki spotu wygenerowano w sztucznej inteligencji

Dotkliwa drożyzna, starzenie się społeczeństwa, pogłębiające się podziały polityczne - to trzy największe wyzwania dla Polski, na które wskazały badania opisane w raporcie "Technologia w służbie społeczeństwu", którego prezentacja odbyła się podczas inauguracji 5. Digital Festival. Opracowanie zawiera także "najbardziej kompleksowe w Polsce" badania nastawienia Polek i Polaków do sztucznej inteligencji.

Piąta edycja Digital Festival 2023 - największej edukacyjno-technologicznej inicjatywy w Polsce - wystartowała we wtorek. Oficjalnej inauguracji towarzyszyła publikacja raportu "Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?", który opisuje 50 najważniejszych wyzwań polskiego społeczeństwa oraz prezentuje nastawienie społeczne do sztucznej inteligencji. Raport przygotowany został przez Fundację Digital Poland.

Raport powstał na podstawie wyników dwóch reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa badań. Pierwsze z nich dotyczy świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie strategicznych wyzwań, ogólnego nastawienia do technologii, a także prezentuje technologiczny profil polskiego społeczeństwa. Badano również gotowość Polek i Polaków do skorzystania z konkretnych rozwiązań, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom czekającym nasz kraj. Wyniki drugiego badania opisują natomiast nastawienie Polek i Polaków do sztucznej inteligencji. Autorzy i autorki raportu zaznaczają, że udało im się przeprowadzić "najbardziej kompleksowe w Polsce" badanie w tym zakresie. 

Digital Festival 2023. Strategiczne wyzwania stojące przed Polską

Podobnie jak w poprzednich latach, punktem wyjścia raportu jest koncepcja tzw. "społeczeństwa 5.0"., prezentowana na przykładzie Japonii. W 2016 roku rząd w Tokio przyjął plan, zakładający scalenie cyberprzestrzeni i świata realnego przy użyciu sztucznej inteligencji, przetwarzania dużych zbiorów danych, internetu rzeczy, szybkiej łączności, robotyzacji i automatyki. Celem takiej polityki ma być osiągnięcie zrównoważonego postępu gospodarczego oraz znalezienie odpowiedzi na strategiczne wyzwania państw za pomocą inżynierii społeczno-technologicznej.

O jakie wyzwania chodzi? W raporcie opisywane są te, które pojawiają się w skali globalnej: katastrofa klimatyczna, rosnące nierówności gospodarcze, a także polaryzacja społecznych poglądów. 

Wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych - w tym Polska - głosowały w 2015 roku za przyjęciem rezolucji określanej w skrócie jako Agenda 2030. Jest to globalny plan, wskazujący 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) oraz opisujący 169 zadań, które zapewnią realizację tych celów do 2030 roku. W ten sposób społeczność międzynarodowa zobowiązała się urzeczywistnić zmiany w pięciu głównych obszarach: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo.

Jednym z kluczowych elementów umożliwiających zrealizowanie wizji zrównoważonego rozwoju jest przy tym zmiana nastawienia społeczeństw do osiągnięć technologicznych i cyfrowych oraz szerszego wykorzystywania ich na dużą skalę. Twórcy raportu "Technologia w służbie społeczeństwu" wskazali 50 strategicznych wyzwań stojących przed Polską, jakie zdefiniowali Polacy i Polki w badaniu reprezentatywnym. Pierwszą piątkę najważniejszych wskazanych problemów stanowią: dotkliwa drożyzna, starzenie się społeczeństwa, intensywne podziały polityczne, wszechobecna biurokracja oraz zbyt długie kolejki do lekarzy bądź szpitali. Na każde z tych wyzwań w pytaniu wielokrotnego wyboru wskazywało od 86 do 90 proc. badanych.  

W komentarzach eksperckich czytamy, że Polki i Polacy właściwie "czytają" rzeczywistość. "Respondenci, wskazując inflację jako jedno z głównych wyzwań strategicznych stojących przed Polską, mówią zatem wyraźnie, że chcą skutecznej polityki pieniężnej (NBP i RPP) i współdziałającej z nią polityki fiskalnej rządu. A tego nie ma" - komentuje w dokumencie dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, adiunktka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Zaślepka materiału TVN24GO
Dr Aleksandra Fijałkowska. Czy energia jądrowa jest bezpieczna?
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Energia atomowa "z zagrożenia staje się sprzymierzeńcem"

W raporcie opisano również profil technologiczny Polek i Polaków oraz ich nastawienie do cyfryzacji i nowych technologii. Wyniki tegorocznego badania "potwierdzają pozytywne nastawienie Polaków do technologii cyfrowych" - pisze w komentarzu dr  Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektorka Centrum Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Ekspertka zwraca jednak uwagę, że na podstawie badania widać, że poziom dojrzałości cyfrowej respondentów i respondentek "jest niewątpliwe zróżnicowany, a analiza wyników względem przyjętych cech wskazuje na szereg wciąż istniejących dysproporcji".

"Warto przy tym pamiętać, że na stosunek do technologii cyfrowych wpływa m.in. poczucie własnej skuteczności w interakcji z nimi, dotychczasowe doświadczenia czy wreszcie presja społeczna. Na przestrzeni najbliższych lat technologie cyfrowe staną się jeszcze bardziej intuicyjne, immersyjne i niezauważalne, a przyszłość, chociaż nieprzewidywalna, będzie niezaprzeczalnie osadzona w dzisiejszym świecie. Tegoroczne badania pokazują, nad czym jeszcze musimy popracować, aby się do niej dobrze przygotować" - podsumowuje naukowczyni.

Dr hab. Agnieszka Skala, kierowniczka Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, wskazuje, że "środowisko (recykling, redukcja spalin), energia ('czysty prąd' oraz optymalizacja jego zużycia), zdrowie (automonitoring, udostępnianie danych medycznych) i produktywność (pracy i czasu) to obszary, w których otwartość Polaków na nowe technologie jest największa". 

Badaczka zauważa również, że zmieniło się społeczne nastawienie wobec energetyki atomowej, która "z zagrożenia staje się sprzymierzeńcem prawie tak szybko, jak rosną nasze rachunki za prąd". "Potężnym motywatorem dla nowych rozwiązań jest też stan naszego portfela, który może przekonać nawet najbardziej opornych przeciwników - atomu, zdalnej komunikacji czy cyfryzacji" - zauważa w komentarzu naukowczyni. 

Dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech" Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie, do wniosków wyciągniętych z tej części raportu zalicza to, że "wykształcenie silnie warunkuje akceptację różnych innowacyjnych technologii". "Im jest ono wyższe, tym większa otwartość na szereg technologii" - zauważa badacz.  

DIGITAL FESTIVAL 2022 W TVN24 GO

Sztuczna inteligencja - potrzebna jest edukacja

Sztuczna inteligencja jest kluczowym fundamentem "społeczeństwa 5.0", gdzie technologie są wykorzystywane do rozwiązania strategicznych wyzwań, z którymi mierzą się gospodarki. Z raportu wynika, że 88 proc. badanych zetknęło się z pojęciem sztucznej inteligencji - jednak jest to wynik przed podaniem pełnej definicji sztucznej inteligencji przyjętej przez Organizacje Współpracy i Rozwoju (OECD) i zapisanej w AI Act - projekcie regulacji przygotowanym przez Komisję Europejską w 2021 roku. Po podaniu tej definicji jedynie 56 proc. badanych odpowiedziało, że zetknęło się bądź korzystało ze sztucznej inteligencji. "To pokazuje, że znaczna część społeczeństwa posiada mylną wiedzę o AI lub rzadziej z niej korzysta", czytamy w raporcie. 

Czym zatem jest sztuczna inteligencja? "System sztucznej inteligencji (system AI) oznacza system oparty na maszynach, który został zaprojektowany do działania na różnych poziomach autonomiczności i który może, przy zdefiniowanych lub domniemanych celach, generować dane wyjściowe, takie jak prognozy, zalecenia lub decyzje, które wpływają na środowisko fizyczne lub wirtualne" - tak definiowana jest AI przez OECD.

Badania pokazują zarazem, że 48 proc. respondentów i respondentek w ostatnich sześciu miesiącach poszukiwało informacji na temat sztucznej inteligencji bądź się z nimi zetknęło. To, co wydaje się istotne, to że najważniejszymi źródłami wiedzy na ten temat są portale informacyjne, telewizja, portale społecznościowe, internetowe serwisy branżowe, blogi i fora bądź rozmowy z innymi osobami. Jedynie 16 proc. badanych informacje o sztucznej inteligencji czerpie z publikacji naukowych bądź książek popularnonaukowych. 

Dr hab. Aleksandra Przegalińska, prorektorka ds. Współpracy z zagranicą i ESR (etyki i odpowiedzialności społecznej) Akademii Leona Koźmińskiego, zwraca uwagę w swoim komentarzu eksperckim, że "nadal istnieje wyraźna luka w zrozumieniu i wykorzystaniu tej technologii". "To podkreśla potrzebę dalszej, bardzo pilnej edukacji i dialogu na temat AI, aby zwiększyć zrozumienie i zaangażowanie w tej kluczowej dziedzinie. Dodatkowo niepokojące może być to, że 45 proc. respondentów nie wie, czym właściwie jest sztuczna inteligencja, co wskazuje na potrzebę dalszych działań edukacyjnych w tej dziedzinie, i to od poziomu szkoły podstawowej" - zauważa badaczka. 

Zaślepka materiału TVN24GO
dr. hab. Aleksandra Przegalińska, prof. ALK: czy sztuczna inteligencja ułatwi nam życie?
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej w swoim komentarzu eksperckim stawia hipotezę, że "w opiniach Polaków widać akceptację i istnieje pole do rozwoju metod sztucznej inteligencji, budowy produktów ją wykorzystujących i ich praktycznych zastosowań". 

"Dyskusja publiczna o możliwościach AI w naturalny sposób przechodzi do etapu rozmowy o regulacjach, które mają nas uchronić przed nowymi zagrożeniami. Z badania wynika, że osób, które oczekują wprowadzenia nowych przepisów, jest znacznie więcej (41 proc.) niż tych, które uważają, że obecne prawo jest wystarczające (18 proc.). Z kolei ze stwierdzeniem, iż obecne zasady i przepisy są wystarczające do kontrolowania rozwoju sztucznej inteligencji nie zgadza się aż 38 proc. społeczeństwa" - pisze w komentarzu Filip Konopczyński, analityk ds. Regulacji AI i nowych technologii z fundacji Panoptykon. 

"Jeszcze większą akceptację Polek i Polaków ma wprowadzenie regulacji na poziomie unijnym (46 proc.), nawet jeśli ma się to odbyć kosztem przegrania rozwoju i uzależnienia się od Stanów Zjednoczonych i Chin. To mocny, demokratyczny impuls pozwalający politykom i urzędnikom pracować nad przepisami, które będą przeciwdziałać negatywnym efektom działania AI" - zwraca uwagę ekspert. 

"W najbliższych latach parlament, rząd i cała administracja powinny opracować akty prawne, procedury oraz instrukcje, które dokładnie określą obowiązki instytucji korzystających z AI bez szkody dla praw i wolności obywateli poddanych działaniu takich systemów. Dlatego na każdym szczeblu prac konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli społeczeństwa. Tylko dzięki tym głosom możemy uniknąć najgorszych scenariuszy: z jednej strony podszytego nieufnością zapóźnienia technologicznego, a z drugiej sytuacji, w której rządzący oraz firmy będą mieć jeszcze większą kontrolę, a my coraz mniej praw i sprawczości" - ocenia Konopczyński.

Pełna treść raportu "Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0.?"

Digital Festival potrwa do 10 listopada. Partnerem strategicznym i patronem medialnym festiwalu jest TVN Warner Bros. Discovery.

Autor:Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Mateusz Morawiecki wygłasza expose w Sejmie. Mówi o wizji Polski, która "musi wygrać" i podsumowuje sukcesy jego ekipy. To ostatnie godziny rządów PiS, bo partia nie ma większości i wniosek o wotum zaufania dla gabinetu Morawieckiego powinien przepaść w popołudniowym głosowaniu. Potem Sejm zamierza wystawić jako kandydata na premiera Donalda Tuska. Polityczny poniedziałek relacjonujemy na żywo w tvn24.pl. W TVN24 trwa wydane specjalne.

"Polska liderem", "liberalny model niesprawiedliwy". Morawiecki podsumowuje lata rządów PiS i mówi o "wizji"

"Polska liderem", "liberalny model niesprawiedliwy". Morawiecki podsumowuje lata rządów PiS i mówi o "wizji"

Aktualizacja:
Autor:
ads,
pp/kab,
adso
Źródło:
tvn24.pl

Marek Suski z PiS zajął mównicę i zgłosił wniosek formalny, w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki miał zacząć wygłaszać swoje expose. Chciał wydłużenia czasu poniedziałkowej debaty. Odpowiedział mu prowadzący obrady marszałek Szymon Hołownia.

Mateusz Morawiecki szedł, by wygłosić expose. Miejsce na mównicy zajął Marek Suski

Mateusz Morawiecki szedł, by wygłosić expose. Miejsce na mównicy zajął Marek Suski

Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Były prezydent Lech Wałęsa został powitany przez marszałka Szymona Hołownię na posiedzeniu Sejmu. Po przywitaniu wielu posłów wstało. Rozległy się oklaski i okrzyki "Lech Wałęsa! Lech Wałęsa!". W zeszłym tygodniu Wałęsa przebywał w szpitalu w związku z zarażeniem koronawirusem. Dziś w mediach społecznościowych poinformował, że test wykazał negatywny wynik.

Lech Wałęsa w Sejmie. Powitał go marszałek Szymon Hołownia

Lech Wałęsa w Sejmie. Powitał go marszałek Szymon Hołownia

Autor:
ek/kab
Źródło:
TVN24

Wtorkowe posiedzenie Sejmu, na którym Donald Tusk wygłosi swoje expose, zostało przesunięte o godzinę. Rozpocznie się o godzinie 10, a nie tak jak wcześniej planowano - 9.

Wtorkowe posiedzenie nieco później niż planowano. Expose Tuska przesunięte o godzinę

Wtorkowe posiedzenie nieco później niż planowano. Expose Tuska przesunięte o godzinę

Autor:
ads/kab
Źródło:
tvn24.pl

Narodowy Bank Polski może zakończyć rok 2023 rekordową, sięgającą nawet 20 miliardów złotych stratą. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości zakładał, że bank centralny zanotuje zysk i z tego tytułu do państwowej kasy trafi 6 miliardów złotych. Jeśli NBP będzie na minusie, żadne pieniądze z banku centralnego do budżetu nie popłyną, co nie jest dobrą informacją dla przyszłego rządu Donalda Tuska.

Miały być miliardy do budżetu, może być rekordowa strata

Miały być miliardy do budżetu, może być rekordowa strata

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Dwa auta zderzyły się w poniedziałek rano na Trasie Siekierkowskiej. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl, jedno z nich poruszało się pod prąd. Były utrudnienia w ruchu.

Zderzenie na Trasie Siekierkowskiej. "Jeden z kierowców jechał pod prąd"

Zderzenie na Trasie Siekierkowskiej. "Jeden z kierowców jechał pod prąd"

Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Nawet kilkanaście kilometrów ciągnie się korek, który utworzył się na autostradzie A4 w rejonie Pławniowic (woj. śląskie), gdzie na pasie w kierunku Wrocławia zderzyły się trzy pojazdy. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, pod Opolem, doszło do wypadku busa i ciężarówki. Droga jest tam zablokowana.

Poważne utrudnienia na autostradzie A4. Wypadki pod Gliwicami i Opolem

Poważne utrudnienia na autostradzie A4. Wypadki pod Gliwicami i Opolem

Autor:
FC/tok
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Stała na scenie WOŚP obok Pawła Adamowicza, gdy zaatakował go nożownik. Sprawa ta ciągnęła się za nią latami. Jako sejmowa debiutantka zamierza walczyć o interesy organizacji samorządowych, z którymi związana była większość część życia zawodowego. Teraz Agnieszka Buczyńska ma zostać szefową nowego resortu w rządzie Donalda Tuska. 

Uwielbia biegać, całe życie budowała wolontariat, teraz ma zasiąść w rządzie. Kim jest Agnieszka Buczyńska?

Uwielbia biegać, całe życie budowała wolontariat, teraz ma zasiąść w rządzie. Kim jest Agnieszka Buczyńska?

Autor:
kgo//am
Źródło:
Polska 2050, tvn24.pl

Marzena Okła-Drewnowicz ma zostać ministrą ds. polityki senioralnej w nowym rządzie Donalda Tuska. Bieżąca kadencja Sejmu jest dla posłanki Koalicji Obywatelskiej już piątą w karierze. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

"Trudne zadanie zbudowania czegoś od podstaw". Marzena Okła-Drewnowicz ma zająć się polityką senioralną

"Trudne zadanie zbudowania czegoś od podstaw". Marzena Okła-Drewnowicz ma zająć się polityką senioralną

Autor:
pb//am
Źródło:
tvn24.pl

Bartłomiej Sienkiewicz ma znaleźć się w składzie nowego rządu Donalda Tuska. W przeszłości stał na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, był także koordynatorem służb specjalnych. Tym razem - według nieoficjalnych informacji - pokieruje Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bartłomiej Sienkiewicz ma stanąć na czele resortu kultury. Kim jest nowy minister

Bartłomiej Sienkiewicz ma stanąć na czele resortu kultury. Kim jest nowy minister

Autor:
pb//az
Źródło:
tvn24.pl

Ja bym na miejscu Mateusza Morawieckiego zrobił wszystko, żeby do takiego głosowania nie doszło - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi, odnosząc się do zaplanowanego na poniedziałek głosowania nad wotum zaufania dla kandydata PiS na szefa rządu. Przekonywał, że "na 100 procent nikt z PSL-u i nikt z żadnej innej formacji koalicyjnej" się nie wyłamie. - Naszą determinacją dzisiaj jest wyłonienie premiera - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz: naszą determinacją dzisiaj jest wyłonienie premiera 

Kosiniak-Kamysz: naszą determinacją dzisiaj jest wyłonienie premiera 

Autor:
momo/adso
Źródło:
TVN24

Nowy rząd będzie pracował pod kierownictwem Donalda Tuska. Kto zasiądzie w nowym rządzie? Kiedy ten gabinet zacznie prace? Oto lista nowych ministrów.

Skład rządu Donalda Tuska. Kto w nim zasiądzie?

Skład rządu Donalda Tuska. Kto w nim zasiądzie?

Autor:
ek/kab
Źródło:
TVN24

W niedzielę izraelskie czołgi przedarły się do serca Chan Junus, dokonując nowego, dużego ataku na południu Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanjahu wezwał Hamas do "niezwłocznego złożenia broni", twierdząc, że w ostatnich dniach odnotował liczne kapitulacje, które zwiastują "początek końca" palestyńskiej organizacji terrorystycznej.

Premier Izraela wzywa Hamas do złożenia broni

Premier Izraela wzywa Hamas do złożenia broni

Autor:
lukl/kab
Źródło:
PAP, Reuters

W oknie życia w Kartuzach (woj. pomorskie) pozostawiono noworodka. Dziewczynkę przewieziono do powiatowego centrum zdrowia. Jest zdrowa. - Miała dwa dni. Była otulona, zaopiekowana - powiedziała jedna z sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a' Paulo w Kartuzach.

Noworodek pozostawiony w oknie życia. "Dziewczynka miała dwa dni"

Noworodek pozostawiony w oknie życia. "Dziewczynka miała dwa dni"

Autor:
mm/tok
Źródło:
PAP

W miejscowości Kisielewo koło Sierpca na północy Mazowsza doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Jedna osoba zginęła, sześć - w tym dwoje dzieci - zostało rannych.

Tragiczny wypadek koło Sierpca. Zginęła matka, małe dzieci ranne

Tragiczny wypadek koło Sierpca. Zginęła matka, małe dzieci ranne

Aktualizacja:
Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Istnieje duże, graniczące z pewnością, że zjawisko El Nino będzie się utrzymywać na półkuli północnej przez całą zimę - ocenili eksperci Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JAM). Azjatyccy eksperci oszacowali również prawdopodobieństwo kontynuacji anomalii do wiosny.  

Jak duże jest ryzyko, że El Nino utrzyma się zimą i wiosną? Wyliczenia Japończyków

Jak duże jest ryzyko, że El Nino utrzyma się zimą i wiosną? Wyliczenia Japończyków

Autor:
jdw
Źródło:
Reuters, TVN24.pl

Przesunie się próg zarobków, do którego trzeba płacić ZUS - zwraca uwagę w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Wszystko przez wzrost prognozowanego na 2024 rok przeciętnego wynagrodzenia. Większe składki mają zapłacić także przedsiębiorcy.

Tak mają wzrosnąć składki na ZUS

Tak mają wzrosnąć składki na ZUS

Autor:
mp/dap
Źródło:
"Rzeczpospolita", tvn24.pl

W Iranie rozpoczął się proces Johana Floderusa, szwedzkiego dyplomaty, zatrzymanego w 2022 roku, pracującego w dyplomacji Unii Europejskiej, który został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Izraela. Jak podała w niedzielę irańska agencja prasowa ISNA, mężczyźnie grozi kara śmierci.

Szwed pracujący dla Unii Europejskiej oskarżony o szpiegostwo. Grozi mu kara śmierci

Szwed pracujący dla Unii Europejskiej oskarżony o szpiegostwo. Grozi mu kara śmierci

Autor:
lukl/kab
Źródło:
PAP, aljazeera.com

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził krótką rozmowę z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Doszło do niej podczas zaprzysiężenia Javiera Mileia na nowego prezydenta Argentyny - poinformowały media w Kijowie. Według agencji UNIAN rozmowa nie była wcześniej zaplanowana.

Orban i Zełenski "znaleźli się obok siebie. "Rozmowa nie była wcześniej zaplanowana"

Orban i Zełenski "znaleźli się obok siebie. "Rozmowa nie była wcześniej zaplanowana"

Autor:
tas/ft
Źródło:
PAP, UNIAN, Radio Swoboda, Reuters

Na autostradzie A1 niedaleko Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie) kierowca ciężarówki zgubił ładunek, który spadł z naczepy i zatrzymał się na pasie awaryjnym. Okazało się, że mężczyzna był pijany. Wydmuchał blisko 1,3 promila. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Kierowca tira zgubił ładunek. Kontener spadł z naczepy i zatrzymał się na autostradzie

Kierowca tira zgubił ładunek. Kontener spadł z naczepy i zatrzymał się na autostradzie

Autor:
mm/tok
Źródło:
tvn24.pl

PKP Intercity poinformowało o uruchomieniu sprzedaży biletów na pociąg z Warszawy do Monachium przez Wiedeń i Salzburg. Choć połączenie zainaugurowano w sobotę, to wcześniej nie było możliwości zakupu biletu na to połączenie na stronie polskiej spółki. PKP Intercity winą obarczało austriackiego operatora.

Pierwsze takie połączenie od 30 lat i zamieszanie na kolei. "Zakup biletów jest już możliwy"

Pierwsze takie połączenie od 30 lat i zamieszanie na kolei. "Zakup biletów jest już możliwy"

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

W niedzielę w Chartumie, stolicy Sudanu, doszło do ataku na konwój humanitarny Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Zginęły dwie osoby, siedem zostało rannych.

Atak na konwój Czerwonego Krzyża. Są ofiary i ranni

Atak na konwój Czerwonego Krzyża. Są ofiary i ranni

Autor:
lukl/kab
Źródło:
PAP

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa od 656 dni. Seria wybuchów słyszana była w poniedziałek nad ranem w stolicy Ukrainy, Kijowie. W niedzielę okupacyjne wojska Rosji atakowały obronę Ukrainy na całej linii frontu na wschodzie kraju. Jak podała ukraińska agencja Unian, rosyjska flaga powiewa nad zachodnimi obrzeżami miasta Marjinka w obwodzie donieckim. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Autor:
lukl,
pp/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

34-letnia kobieta to kolejna osoba zatrzymana w sprawie 11-miesięcznej dziewczynki, która z obrażeniami trafiła do szpitala we Wrocławiu. Wcześniej zatrzymani zostali 20-letnia matka dziecka i jej 27-letni partner, który nie jest ojcem dziewczynki. 34-latka to ich współlokatorka.

11-miesięczna dziewczynka w szpitalu ze złamaniami i urazem głowy. Zatrzymano trzecią osobę

11-miesięczna dziewczynka w szpitalu ze złamaniami i urazem głowy. Zatrzymano trzecią osobę

Aktualizacja:
Autor:
Źródło:
tvn24.pl, Kontakt24

IMGW ostrzega przed niebezpieczną aurą. W części kraju obowiązują alerty meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia przed roztopami. Wydano również ostrzeżenia przed opadami marznącymi i silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie pogoda może być zagrożeniem.  

Odwilż. Alerty IMGW przed roztopami mają nawet drugi stopień

Odwilż. Alerty IMGW przed roztopami mają nawet drugi stopień

Aktualizacja:
Autor:
jdw
Źródło:
IMGW

Katarzyna Kotula ma zostać ministrą ds. równości w rządzie Donalda Tuska. Polityczka Lewicy od wielu lat angażuje się w walkę o prawa człowieka, w tym między innymi prawa kobiet i osób wykluczonych. Co warto o niej wiedzieć?

W rządzie Donalda Tuska ma być ministrą ds. równości. Kim jest Katarzyna Kotula

W rządzie Donalda Tuska ma być ministrą ds. równości. Kim jest Katarzyna Kotula

Autor:
pb//az
Źródło:
tvn24.pl

Adam Bodnar jest kandydatem na ministra sprawiedliwości w nowym rządzie Donalda Tuska. Były Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się wejść do polityki zaledwie kilka miesięcy wcześniej. - Uważam, że to szczególny moment w historii Polski - wyjaśniał przed ogłoszeniem startu w wyborach. Zaangażowany społecznie prawnik, nauczyciel akademicki. Co jeszcze warto wiedzieć o nowym szefie resortu sprawiedliwości?

"Zawsze po stronie prawa". Adam Bodnar ma przejąć po Zbigniewie Ziobrze resort sprawiedliwości

"Zawsze po stronie prawa". Adam Bodnar ma przejąć po Zbigniewie Ziobrze resort sprawiedliwości

Autor:
wac//am
Źródło:
tvn24.pl

Prezydent USA Joe Biden zaprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu. Do spotkania ma dojść we wtorek 12 grudnia, ale Zełenski rozpocznie wizytę w Waszyngtonie już dzień wcześniej.

Zełenski jedzie do Waszyngtonu. Spotka się z Bidenem w Białym Domu

Zełenski jedzie do Waszyngtonu. Spotka się z Bidenem w Białym Domu

Autor:
ads/kg
Źródło:
Reuters

Dziennikarze tvn24.pl, TVN i TVN24 są wśród nominowanych do tegorocznych nagród Grand Press. Nominacje otrzymali: Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Wojciech Bojanowski, Filip Folczak, Olga Orzechowska, Maciej Duda, Łukasz Ruciński, Michał Fuja, Grzegorz Głuszak, Marcin Jakóbczyk, Piotr Świerczek, Robert Zieliński, Olga Mildyn, Ewa Galica, Marcin Gutowski, Edyta Krześniak, Piotr Jacoń, Adam Diehl, Piotr Karczewski, Michał Przedlacki, Łukasz Frątczak, Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski.

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl