Depresja systemu

"Moje dziecko tego nie ogląda"

Prawie co piąty niespełna dziesięciolatek zetknął się z treściami o charakterze seksualnym. W grupie młodzieży między 12. a 14. rokiem życia, średnia wieku, w którym pierwszy raz dzieci widziały tego rodzaju treści, to niespełna 11 lat. To dane Instytutu Badawczego NASK. Wynika z nich jasno, że wiek pierwszego kontaktu z pornografią ściśle łączy się z momentem otrzymania pierwszego smartfona. Wielu rodziców nie jest świadomych albo po prostu nie wierzy, że ich potomstwo tak wcześnie ogląda takie treści w sieci. Tylko 40 procent z nich zakłada na urządzeniach ekranowych blokadę rodzicielską. Jakie tego są lub mogą być konsekwencje? Jak chronić dziecko przed treściami, których nie powinno oglądać? Reportaż Anny Wilczyńskiej.

 

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zadzwoń na numer 997 lub 112.