Czarno na białym

Polityka migracyjna polskiego rządu

Do Polski trafiły ponad trzy miliony Ukraińców, uciekających przed wojną. Jeśli do tego dodamy setki tysięcy migrantów z innych krajów, którzy do Polski docierali już wcześniej, to mamy sytuację migracyjną, z jaką nasz kraj nie mierzył się w swojej historii. Jaka zatem jest polityka migracyjna polskiego rządu? Jak zamierza włączyć migrantów w polski system oświaty i wykorzystać ich potencjał na rynku pracy? Czy jest jakakolwiek strategia? Odpowiedzi na te pytania szukał Dariusz Kubik.