Czynsze będą pod kontrolą. Rządowa rewolucja w najmie wchodzi w życie

Z kraju

Stasiak o Mieszkaniu plus: Są balkony i są windy TVN24 BiS
wideo 2/6

Utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie gospodarował gruntami Skarbu Państwa pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu - to zakłada wchodząca dziś w życie ustawa. Zadaniem nowej instytucji będzie też nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości stawek płaconych za czynsz.

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) ma był fundamentem program "Mieszkanie plus"i "animować budownictwo mieszkaniowe z wykorzystaniem olbrzymich nieruchomości skarbu państwa" - przekonywał Andrzej Adamczyk, minister budownictwa i infrastruktury.

- Wyznaczyliśmy sobie próg 10 lat, aby w tym czasie zlikwidować deficyt mieszkaniowy w Polsce, bo przypomnę, że Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w UE, jeśli chodzi o ilość mieszkań na tysiąc mieszkańców - podkreślił minister.

1. Główne zadania

Zadaniem KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.

Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne, nakładane przez prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jej wysokość będzie uzależniona od powierzchni, której dotyczy naruszenie oraz liczby dni trwania naruszenia.

KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu.

2. Nabór najemców

Za pośrednictwem Krajowego Zasobu Nieruchomości będą także dokonywane nabory najemców. Katalog kryteriów naboru został wskazany w ustawie.

Spośród puli KZN będzie, dla każdej inwestycji odrębnie, po zasięgnięciu opinii gminy, ustalał kryteria pierwszeństwa.

3. Formy umów

Zgodnie z ustawą, umowa najmu bez opcji dojścia do własności mieszkania będzie można zawrzeć na 15 lat, a najmu z opcją dojścia do własności na 30 lat. Co ważne, osoby wpłacające dodatkowe kwoty w ramach "dojścia do własności", ale w pewnym momencie zrezygnują, otrzymają zwrot nadpłat.

- W takiej sytuacji najemca ma prawo zrezygnować i ma prawo odzyskać raty leasingowe, czyli pieniądze wpłacone na rzecz wykupu tego mieszkania - odpowiedział Adamczyk. - Także gdy najemca stanie wobec kłopotów życiowych i nie będzie mógł regulować czynszu, czynsz będzie regulowany z tych kwot, które zostaną odłożone na wykup tego mieszkania - dodał minister.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą mogły zawrzeć natomiast umowę najmu instytucjonalnego. Oznacza to podpisanie aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się w razie konieczności (np. niepłacenia czynszu) do wyprowadzki bez prawa do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego.

4. Wysokość czynszu

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiedział, że projekt rozporządzenia dotyczący wysokości czynszu, który zapłacą lokatorzy mieszkań w programie Mieszkanie plus, jeszcze we wrześniu może wejść pod obrady Rady Ministrów. Projekt określi odrębne wysokości czynszu w zależności od województwa oraz typu gminy - odrębne dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, dla gmin, mających wspólną granicę z miastem wojewódzkim lub miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, gmin tworzących obszar metropolitalny, a także dla pozostałych gmin.

5. Kiedy pierwsze lokale

Z kolei wiceminister w MIB Tomasz Żuchowski zapowiedział, że pierwsze przetargi na konkretne inwestycje, na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, na których będą budowane lokale w ramach rządowego programu, powinny ruszyć na początku roku 2018, a pierwsze budynki staną na tych gruntach w 2019 roku. Jak mówił Żuchowski, kryteria naboru w Mieszkaniu plus ustali KZN dla każdej inwestycji odrębnie. Na podstawie lokalizacji nieruchomości, jej walorów oraz potrzeb gminy, zostanie stworzony profil nabywcy. Dzięki niemu KZN będzie tworzył kryteria naboru w programie.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: