Bez zgody klienta włączali płatne usługi? Operator pod lupą

ShutterstockT-Mobile nie pytał klientów o zgodę na dodtkowo płatne usługi?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw T-Mobile Polska w związku z usługami „Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” oraz „Prenumerata”. Wątpliwości wzbudził brak uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na uruchomienie dodatkowo płatnych usług. Spółka domyślnie aktywowała serwisy.

„Granie na Czekanie”/„Szafa Gra” to usługa świadczona przez T-Mobile Polska polegająca na odtwarzaniu utworów muzycznych podczas czekania na połączenie. Spółka oferuje także serwis pod nazwą „Prenumerata”, w ramach którego konsument otrzymuje dostęp do informacji oraz serwisów rozrywkowych. Przez okres promocyjny korzystanie z tych usług jest bezpłatne.

Płatne usługi

Jak podał UOKiK w komunikacie, we wszczętym postępowaniu zakwestionowano praktykę przedsiębiorcy polegającą na braku wyraźnej zgody konsumentów na dodatkowo płatne usługi.

Według Urzędu może to być sprzeczne z przepisami ustawy o prawach konsumenta, które mówią, że przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Z informacji zebranych przez UOKiK wynika, że spółka domyślnie aktywuje serwisy przy zawarciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub na skutek doładowania konta. Konsument, który sam nie zrezygnuje z serwisów (np. poprzez wysłanie SMS lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta) zobowiązany jest do ponoszenia dodatkowych kosztów, mimo że podczas zawierania umowy nie był proszony o zgodę na dodatkowe płatności.

Zakazane praktyki

UOKiK przypomniał, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów w efekcie prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku. Może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

W wydawanych decyzjach Prezes UOKiK może również określić środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy.

Koniec anonimowego prepaid. Zobacz, co to oznacza. Materiał TVN24 BiS:

Koniec anonimowego prepaid. Rejestracja telefonu na kartę w pięciu krokach
Koniec anonimowego prepaid. Rejestracja telefonu na kartę w pięciu krokachtvn24

Autor: msz//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości