Nowy pomysł rządu na podwyżki dla emerytów. Sprawdź, kto skorzysta

Z kraju

Rafalska o waloryzacji rent i emeryturTVN24 BiS
wideo 2/6

Rząd szykuje jednorazową zmianę zasad dotyczących podwyżek emerytur i rent. Na przewidzianym tylko dla 2019 roku rozwiązaniu mają skorzystać emeryci, których świadczenia nie przekraczają 2147 złotych.

"Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania" - napisano w zapowiedzi projektu zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Modyfikacja ma polegać na podwyższeniu w marcu 2019 roku najniższych świadczeń odpowiednio do:

- 1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie to 1029,80 zł),

- 825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie to 772,35 zł).

Podwyżka emerytur i rent

Ponadto planowane jest zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

Przypomnijmy, że obecnie świadczenia podwyższane są wskaźnikiem waloryzacji, który składa się ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Łącznie planowana podwyżka wyniosłaby zatem 3,26 procent.

Rządowa propozycja zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, ale przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

To oznacza zastąpienie w 2019 roku waloryzacji procentowej waloryzacją procentowo-kwotową. Podobny mechanizm zastosowano zresztą w roku 2015 (wówczas waloryzacja wynosiła 0,68 proc., ale wszyscy mający niewielkie świadczenie dostali podwyżkę w wysokości 36 zł brutto).

"Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" - napisano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Kto skorzysta?

"Dziennik Gazeta Prawna" informował na początku października, że w praktyce oznacza to, że najbardziej zyskają emeryci pobierający minimalną emeryturę, która urośnie do okrągłych 1100 zł.

Na większą podwyżkę niż wynika z obecnego wzoru zapisanego w ustawie mogą liczyć także osoby, których świadczenie nie przekracza 2147 zł. Im wyższe świadczenie, tym różnica mniejsza.

Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w czwartym kwartale tego roku.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP, tvn24bis.pl, Dziennik Gazeta Prawna

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock