500 plus dla niepełnosprawnych. Są najnowsze dane ministerstwa

[object Object]
Borys-Szopa o tzw. "500 plus" dla osób niepełnosprawnych (materiał z 1 października 2019)tvn24
wideo 2/4

Ponad 141 tysięcy - tyle świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznano do 18 października br. Tak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa poinformowała, że do 18 października złożono około 402,6 tysiąca wniosków o to świadczenie - 297,6 tysiąca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 104,9 tysiąca do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - Cały czas monitorujemy sytuację. Z naszych informacji wynika, że wnioski rozpatrywane są możliwie sprawnie. To bardzo ważne, by pomoc jak najszybciej trafiała do osób najbardziej potrzebujących - powiedziała Borys-Szopa. Poinformowała, że do 18 października ZUS przyznał ponad 111,7 tysiąca świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z kolei KRUS do 15 października przyznał około 29,6 tysiąca tych świadczeń.

Wnioski

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską).

WZÓR WNIOSKU O 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH > Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (na przykład kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument. Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

500 plus dla niepełnosprawnych

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 złotych. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy (październik, listopad) ZUS ma nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Bardzo istotne z punktu widzenia czasu rozpatrywania wniosku jest pozostawienie wraz z wnioskiem telefonu kontaktowego, aby Zakład mógł jak najszybciej wezwać na badanie do lekarza orzecznika. Może to znacząco przyspieszyć czas wydania decyzji. ZUS zaprasza na badania już od pierwszych dni października. Z szacunków Zakładu wynika, że od października br. do marca 2020 roku wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tysięcy osób. Spośród nich około 600 tysięcy osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości