Pieniądze

Turyści ukrywają gotówkę w walizkach. Celnicy zebrali potężną kwotę

Pieniądze

[object Object]
Pieniądze w podróży. Na co wystarczy 50 złotych?tvn24bis
wideo 2/3

Przewóz przez granicę gotówki odpowiadającej 10 tysięcy euro lub więcej trzeba zgłosić - przypomina Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Od początku wakacji ujawniono w bagażach przewóz prawie 1,5 miliona euro.

"W walizce, mieści się nieco ponad 400 tysięcy euro i takich ujawnień dokonujemy. Jednak za przewóz ponad 10 tysięcy euro w gotówce bez zgłoszenia naszym służbom grozi kara grzywny" – mówi cytowany w komunikacie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz.

Według niego mazowieckie służby celno-skarbowe na lotniskach skutecznie zatrzymują próby przewożenia gotówki w bagażach podróżnych, od początku wakacji ujawniono przewóz nie zgłoszonej gotówki w bagażach na 1 mln 424 tys. 650 euro.

Co trzeba zgłosić?

Jeżeli przywozimy do Polski lub wywozimy gotówkę w kwocie równej lub przekraczającej 10 tys. euro (lub równowartość w innej walucie), to fakt ten trzeba zgłosić organom celnym lub Straży Granicznej. W tym celu należy wypełnić w dwóch egzemplarzach formularz zgłoszenia środków pieniężnych, który powinien być opieczętowany oraz podpisany przez funkcjonariusza celno-skarbowego lub Straży Granicznej.

W deklaracji należy zgłosić: polskie i zagraniczne środki płatnicze (banknoty i monety) będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (również te wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie); papiery wartościowe takie jak: czeki, czeki podróżne, weksle i przekazy pieniężne; złoto dewizowe i platynę dewizową. Chodzi o złoto i platynę w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykaty, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej oraz przedmiotów ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzanych z tych kruszców. W komunikacie poinformowano, że na żądanie funkcjonariuszy celno-skarbowych lub Straży Granicznej podróżny przekraczający granicę państwową musi przedstawić do kontroli przywożone środki płatnicze. "Organy te uprawnione są także do przeprowadzenia kontroli bagażu oraz kontroli osobistej w celu sprawdzenia, czy obowiązek zgłoszenia został wykonany w odniesieniu do wszystkich środków płatniczych. Kontroli mogą być poddani również podróżni, którzy nie deklarują przewożenia środków płatniczych" - zaznaczono. "Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Polski środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych, a także jeśli nie przedstawienie ich do kontroli organom celnym lub organom Straży Granicznej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe" - dodano.

Autor: tol/ms / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości