Eureko: resort skarbu unika przeprosin

Najnowsze

Aktualizacja:

Uchylanie się od wykonania prawomocnego wyroku sądu zarzuca Ministerstwu Skarbu Państwa Europejska Grupa Ubezpieczeniowa Eureko. Resort skarbu musi go przeprosić za zarzuty m.in. o stosowanie czarnego PR.

Wyrok w sprawie z powództwa Eureko o ochronę dóbr osobistych wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Nakazał on MSP przeproszenie Eureko w prasie.

"Eureko uważa, iż Minister Skarbu Państwa uchylając się od wykonania decyzji sądu demonstruje lekceważący stosunek do prawomocnych wyroków polskiego wymiaru sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie, wystosowanym przez grupę ubezpieczeniową.

MSP czeka na uzasadnienie Biuro prasowe resortu odpowiada, że "MSP oczekuje na wyrok wraz z uzasadnieniem". Według zapewnień biura, ministerstwo nie ignoruje wyroków. Jego zdaniem to Eureko próbuje odsunąć uwagę od własnego stosunku wobec polskich sądów, "polegającego na omijaniu ich jurysdykcji".

Procesy, lobbing, czarny PR Proces dotyczył komunikatu wydanego przez resort skarbu w lipcu ub.r. podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy PZU. Skarb Państwa zarzucił wówczas Eureko nękanie procesami sądowymi, stosowanie lobbingu i czarnego PR.

W grudniu 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Skarbowi Państwa publiczne przeprosiny Eureko. Przeprosiny miały się ukazać na stronie internetowej resortu na okres 30 dni oraz publikacji tych przeprosin w prasie.

Ministerstwo złożyło wówczas apelację. We wrześniu br. Eureko wygrało sprawę w Sądzie Apelacyjnym. Resort skarbu zapowiadał wówczas kasację.

Sprawa w Trybunale Eureko ma obecnie 33 proc. minus jedna akcji PZU. Od listopada 1999, kiedy miejsce miała częściowa prywatyzacja PZU, Eureko pozostaje w sporze ze Skarbem Państwa. Inwestor domaga się m.in. realizacji aneksu do umowy prywatyzacyjnej PZU. Przewidywał on sprzedaż na rzecz Eureko dodatkowego pakietu 21 proc. akcji PZU oraz wprowadzenie spółki na giełdę. W sierpniu 2005 r. Eureko wygrało w Trybunale Arbitrażowym w Londynie sprawę przeciwko polskiemu skarbowi państwa, w której skarżyło się na naruszanie polsko-holenderskiej umowy o wzajemnej ochronie inwestycji.

Resort skarbu uważa, że Eureko nie powinno kierować sprawy do Trybunału, lecz zwrócić się do polskiego sądu.

Źródło: PAP