Polska i USA będą rozwijać "strategiczne współdziałanie". Priorytetem Ukraina i Mołdawia


Polska oraz Stany Zjednoczone wspierają wysiłki zmierzające do rozwoju demokratycznego, suwerennego i niepodzielnego państwa ukraińskiego - ustalono na spotkaniu w ramach polsko-amerykańskiego dialogu demokratyzacyjnego w Waszyngtonie. We wspólnym oświadczeniu przedstawiciele Polski i USA zgodzili się, że demokracja oraz prawa człowieka pozostaną jednymi z kluczowych obszarów współpracy pomiędzy naszymi krajami.

Doroczne posiedzenie polsko-amerykańskiego dialogu demokratyzacyjnego odbyło się w piątek 23 maja w Waszyngtonie. Polską stronę reprezentowała delegacja na czele z Podsekretarz Stanu ds. polityki europejskiej w MSZ Henryką Mościcką- Dendys. Delegacji wysokich przedstawicieli Departamentu Stanu i USAID przewodził starszy doradca Sekretarza Stanu ds. społeczeństw obywatelskich oraz procesów demokratyzacyjnych Tomicah Tillemann.

Wsparcie dla Ukrainy

W trakcie spotkania przedstawiciele Polski i USA podjęli decyzję o "dalszym rozwoju strategicznego współdziałania" w ramach programów, służących wzmacnianiu procesów demokratyzacyjnych na świecie. Priorytetowymi obszarami działania pozostają kraje objęte procesem Partnerstwa Wschodniego, w tym Ukraina i Mołdawia, jak również globalne działania ukierunkowane na wzmacnianie społeczeństw obywatelskich oraz wolnych mediów.

"Polska oraz Stany Zjednoczone wspierają wysiłki zmierzające do rozwoju demokratycznego, suwerennego i niepodzielnego państwa ukraińskiego, podkreślając potrzebę współdziałania z europejskimi partnerami i sojusznikami w tworzeniu warunków sprzyjających niezakłóconemu i wolnemu od nacisków udziałowi obywateli tego państwa w wyborach prezydenckich w dniu 25 maja" - można przeczytać w oświadczeniu. W ramach dialogu strony zidentyfikowały sześć obszarów, które umożliwiają wzmocnienie współpracy. To m. in. współdziałanie na rzecz rozszerzenia o kolejne państwa Partnerstwa Regionalnego oraz regionu funkcjonującego w ramach Wspólnoty Demokracji sieci.

"Bogata historia działań na rzecz demokracji"

Strona polska i amerykańska ustaliły także, że kluczowym obszarem współpracy między Polską a USA pozostaną demokracja oraz prawa człowieka. "Oba kraje mają bogatą historię działań na rzecz demokracji i praw człowieka na świecie, współdziałając ze sobą blisko na ich rzecz również na forum organizacji międzynarodowych takich jak OBWE, Wspólnota Demokracji oraz ONZ. Transformacja społeczno-ustrojowa Polski po roku 1989 pozostaje niezwykle ważnym przykładem konieczności zapewnienia praw podstawowych, ustanowienia rządów prawa i zasad dobrego rządzenia, a także ochrony praw człowieka i rozwoju partycypacyjnego społeczeństwa obywatelskiego" - napisano w oświadczeniu.

Autor: kde//kdj / Źródło: state.gov

Pozostałe wiadomości