Papież o sieciach społecznościowych: Przyczyniają się do wspierania form dialogu i debaty


"Sieci społecznościowe: port prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji" - to hasło ogłoszonego w Watykanie orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Według papieża Kościół rozumie, iż musi być obecny w świecie cyfrowym.

W przesłaniu, zaprezentowanym w uroczystość patrona dziennikarzy świętego Franciszka Salezego, Benedykt XVI napisał, że sieci społecznościowe "sprzyjają tworzeniu się nowej 'agory' - otwartej przestrzeni publicznej, w której ludzie dzielą się swoimi pomysłami, informacjami, opiniami i gdzie mogą również powstawać nowe więzi i formy wspólnoty". "Przestrzenie te, kiedy są dowartościowane w sposób właściwy i zrównoważony, przyczyniają się do wspierania form dialogu i debaty" - podkreślił papież. Jego zdaniem jeśli towarzyszy temu szacunek, troska o prywatność, odpowiedzialność i poświęcenie prawdzie mogą one "umacniać więzy jedności między ludźmi i skutecznie wspierać zgodę w rodzinie ludzkiej".

Ludzie "muszą starać się być autentyczni" Benedykt XVI zwrócił uwagę na to, że osoby uczestniczące w nowych formach komunikacji "muszą starać się być autentyczne". Ponadto w jego opinii rozwój sieci społecznościowych wymaga zaangażowania, gdyż stają się one "coraz bardziej częścią samej tkanki społeczeństwa". "Karmią się więc pragnieniami zakorzenionymi w sercu człowieka" - dodał. Papież odnotował również, że kultura sieci społecznościowych oraz zmiany form i stylów komunikacji stanowią poważne wyzwania dla tych, którzy chcą mówić o prawdzie i wartościach.

"Dyskretny głos rozsądku" i "zgiełk informacji"

"Często, jak dzieje się to także w przypadku innych środków społecznego przekazu, znaczenie i skuteczność różnych form wypowiedzi zdają się być bardziej określone przez ich popularność niż ich rzeczywistą doniosłość i wiarygodność" - skonstatował papież. Przyznał, że popularność jest często związana bardziej ze sławą lub strategiami przekonywania niż z logiką argumentacji.

"Niekiedy dyskretny głos rozsądku może być przytłumiony przez zgiełk zbędnych informacji i nie udaje mu się przyciągnąć uwagi, zastrzeżonej natomiast dla tych, którzy wyrażają się bardziej przekonująco" - napisał Benedykt XVI. Dlatego uważa, że media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są "świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji". "Dialog i debata mogą rozkwitać i wzrastać także wtedy, gdy się rozmawia i traktuje na serio tych, którzy mają poglądy odmienne od naszych" - przypomniał. Papież położył nacisk na to, że jeśli sieci staną się "rzeczywiście powszechne" wspomagać je będą wierzący, którzy pragną dzielić się orędziem Jezusa i wartościami godności ludzkiej.

Ewangelia w świecie cyfrowym "Wierzący dostrzegają bowiem coraz bardziej, że jeśli Dobrej Nowiny nie będzie można poznać także w świecie cyfrowym, to może być ona nieobecna w doświadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna" - zapewnił.

Zdaniem Benedykta XVI umiejętność korzystania z nowych form komunikacji potrzebna jest nie tyle, aby nadążać za duchem czasu, ale po to, żeby "pozwolić nieskończonemu bogactwu Ewangelii znaleźć takie formy wyrazu, które byłyby w stanie dotrzeć do umysłów i serc wszystkich ludzi". Poza tym papież zwrócił uwagę na to, że pojawienie się w sieciach społecznościowych dialogu na temat wiary potwierdza znaczenie i wagę religii w debacie publicznej i społecznej. Benedykt XVI zaapelował o rozwagę, bo - jak przestrzegł - również w świecie cyfrowym "łatwo podnoszą się głosy nazbyt rozpalone i konfliktowe" i "niekiedy grozi zdominowanie pogonią za sensacją". Ocenił, że sieci mogą być nie tylko narzędziem ewangelizacji, ale również czynnikiem ludzkiego rozwoju i umacniania jedności, na przykład tam, gdzie chrześcijanie czują się izolowani. "Wiele osób odkrywa właśnie dzięki kontaktowi, który początkowo miał miejsce online, znaczenie kontaktu bezpośredniego, doświadczenia wspólnoty, a nawet pielgrzymki" - napisał papież. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w Kościołach poszczególnych krajów w maju i wrześniu.

Autor: mtom / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości