TVN24 | Świat

Komitet Ministrów Rady Europy wzywa polskie władze. Apel o "jasne procedury" dostępu do legalnej aborcji

TVN24 | Świat

Autor:
kb
Źródło:
TVN24
Maciej Sokołowski o debacie w Parlamencie Europejskim na temat "faktycznego zakazu aborcji w Polsce" TVN24/EBS
wideo 2/11
TVN24/EBSMaciej Sokołowski o debacie w Parlamencie Europejskim na temat "faktycznego zakazu aborcji w Polsce"

Komitet Ministrów składającej się z 47 państw Rady Europy przyjął rezolucję tymczasową wzywającą Polskę do przyjęcia jasnych i skutecznych procedur dotyczących kroków, jakie kobiety muszą podjąć, aby uzyskać dostęp do legalnej aborcji. Rezolucja odnosi się do wykonania przez Polskę trzech wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poprzedzających ograniczenie wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Zawiera też wezwanie polskich władz do przedstawienia oceny wpływu tego wyroku na dostępność badań prenatalnych.

Procedury w Polsce - pisze w oświadczeniu Komitet Ministrów Rady Europy - "powinny gwarantować, że na kobiety w ciąży starające się o legalną aborcję nie będą nakładane przez szpitale żadne niepotrzebne wymagania, a także powinny obejmować sytuację odmowy aborcji ze względów sumienia".

"Władze powinny również zapewnić, że kobiety otrzymają odpowiednie informacje na temat tych procedur" - czytamy. 

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO>>>

Rezolucja tymczasowa odnosi się do wykonania przez Polskę trzech wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących legalnej aborcji, poprzedzających ograniczenia przepisów dotyczących legalnej aborcji w Polsce wynikające z wyroku kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku.

"Rezolucja wzywa władze polskie"

W rezolucji Komitet Ministrów Rady Europy "wzywa władze polskie do zapewnienia skutecznego dostępu do legalnej aborcji i badań prenatalnych na terenie całego kraju bez istotnych różnic regionalnych i bez opóźnień spowodowanych odmową ich wykonania z powodu stosowania klauzuli sumienia lub ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19".

Rezolucja zawiera również wezwanie polskich władz do "niezwłocznego przyjęcia niezbędnych reform procedury sprzeciwu oraz do włączenia do ustawodawstwa obowiązku skierowania przez szpitale pacjenta do alternatywnej placówki opieki zdrowotnej w przypadku odmowy wykonania usługi medycznej ze względów sumienia, a także do skutecznego monitorowania jego przestrzegania w praktyce".

Ponadto Komitet Ministrów Rady Europy zaznacza, że polskie władze muszą zapewnić skuteczne "monitorowanie wykonania zobowiązań umownych i funkcjonowania odpowiedzialności umownej w przypadku niewykonania legalnej aborcji lub badania prenatalnego zakontraktowanego przez szpital, w tym ze względów sumienia, oraz do odpowiedniego reagowania na każdy przypadek takiego naruszenia zobowiązań umownych".

Gremium to ponadto "wzywa władze do przedstawienia ich oceny wpływu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. na dostępność badań prenatalnych, w szczególności ze względu na to, że nie są one ściśle związane z dostępem do legalnej aborcji, ale pomagają również w podejmowaniu świadomych decyzji w czasie ciąży związanych z leczeniem prenatalnym lub przygotowaniem do porodu, oraz do zapewnienia, że nie są one ograniczane".

Komitet zapewnia stały nadzór nad wykonywaniem wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Komitet Ministrów Rady Europy składa się z ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich i zapewnia stały nadzór nad wykonywaniem wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawy pozostają pod jego nadzorem do czasu podjęcia wymaganych środków i wydania rezolucji końcowej zamykającej nadzór. Komitet Ministrów wznowi rozpatrywanie tej grupy spraw w grudniu bieżącego roku. 

Rezolucja tymczasowa jest formą decyzji przyjmowanej przez Komitet Ministrów, której celem jest rozwiązanie bardziej złożonych sytuacji wymagających szczególnej uwagi.

Autor:kb

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock