Polski Sejm apeluje w sprawie Micheila Saakszwilego. Wzywa Gruzję do umożliwienia specjalistycznego leczenia

Źródło:
PAP, Reuters

Sejm wzywa gruzińskie władze do niezwłocznego umożliwienia byłemu prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakszwilemu podjęcia niezbędnego leczenia oraz apeluje do społeczności międzynarodowej o ratowanie jego życia i zdrowia - głosi przyjęta w piątek uchwała polskiego Sejmu. Zespół medyczny odsiadującego wyrok za nadużycie władzy Saakaszwilego twierdzi, że jego stan znacznie się pogorszył.

Projekt tej uchwały został przedstawiony przez Prezydium Sejmu i odczytany na piątkowym posiedzeniu izby przez wicemarszałek z PiS Małgorzatę Gosiewską. Prowadząca obrady marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że zgłoszono sprzeciw wobec propozycji przyjęcia uchwały przez aklamację i zarządziła w związku z tym głosowanie.

Za przyjęciem uchwały było 438 posłów, przeciw - 8, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, przeciw było ośmiu polityków Konfederacji, a od głosu wstrzymał się przewodniczący koła Konfederacji Krzysztof Bosak.

ZOBACZ WYNIKI INDYWIDUALNE GŁOSOWANIA >>>

Apel "do społeczności międzynarodowej o ratowanie życia i zdrowia" Saakaszwilego

W uchwale w sprawie stanu zdrowia byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego napisano, że "w związku z niepokojącymi informacjami o dramatycznej sytuacji, w której znajduje się były prezydent Gruzji, Sejm RP wzywa władze Gruzji do niezwłocznego umożliwienia Micheilowi Saakszwilemu podjęcia niezbędnego, specjalistycznego leczenia, a także apeluje do społeczności międzynarodowej o ratowanie życia i zdrowia byłego prezydenta Gruzji".

Posłowie podkreślili, iż pojawiają się informacje "o dramatycznej sytuacji, w której znajduje się były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, w tym diagnozy lekarskie świadczące o gwałtownie pogarszającym się stanie jego zdrowia".

W uchwale zwrócono uwagę, że zalecenie lekarskie dotyczącą podjęcia natychmiastowego specjalistycznego leczenia, którego przeprowadzenie nie jest możliwe w Gruzji w związku z brakiem odpowiedniego zaplecza medycznego.

Politycy zwrócili uwagę na "znaczący wkład Micheila Saakaszwilego w kształtowanie proeuropejskich postaw Gruzinów, czego rezultatem było złożenie w 2022 roku przez władze Gruzji wniosku o członkostwo tego kraju w Unii Europejskiej". Napisali też w uchwale, że Saakaszwili deklaruję, że po odbyciu leczenia, rehabilitacji i powrocie do zdrowia "gotów jest wrócić do kraju i poddać się dalszemu osądowi, potwierdzając wolę dalszej konsekwentnej współpracy i działań na rzecz rozwoju Gruzji oraz jej zbliżenia do struktur euroatlantyckich".

Sejm "apeluje do władz Gruzji o kierowanie się uniwersalnymi zasadami humanitaryzmu"

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do władz Gruzji o kierowanie się uniwersalnymi zasadami humanitaryzmu, według których życie i zdrowie człowieka jest najwyższą wartością, i wzywa do niezwłocznego umożliwienia Micheilowi Saakszwilemu podjęcia niezbędnego specjalistycznego leczenia spełniającego światowe standardy, zgodnie z zaleceniami lekarzy, oraz apeluje do społeczności międzynarodowej, przyjaciół Gruzji o solidarne i wytrwałe działania w sprawie ratowania Życia i zdrowia Micheila Saakaszwilego" - napisano w uchwale.

Saakaszwili został zatrzymany jesienią 2021 roku, po powrocie z Ukrainy. Podczas pobytu w Ukrainie pełnił funkcje rządowe i uzyskał obywatelstwo tego kraju. Były prezydent Gruzji został skazany w swym kraju za nadużycie władzy i odsiaduje sześcioletni wyrok. Zdaniem jego zwolenników kara ta jest politycznie motywowana. Jest obecnie w szpitalu w Tbilisi, dokąd przewieziono go w maju z więzienia. Zespół medyczny Saakaszwilego twierdzi, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, a prawnicy złożyli wniosek o zawieszenie kary i udzielenie mu pilnej pomocy medycznej za granicą.

Autorka/Autor:akr\mtom

Źródło: PAP, Reuters