Sądy uznały 60 protestów wyborczych. Z blisko 2 tys. złożonych

tvn24Sądy kończą rozpatrywać protesty wyborcze

Ponad 60 z blisko 2 tys. protestów złożonych po ubiegłorocznych wyborach samorządowych okazało się jak dotąd zasadnych – wynika z informacji zebranych ze wszystkich sądów okręgowych w Polsce, do których trafiały protesty. Trwa rozpatrywanie ostatnich kilkudziesięciu.

Sądy uznały dotychczas za słuszne 62 protesty - średnio jeden na ok. 32 złożone. Część orzeczeń nie jest jeszcze prawomocna, w wielu przypadkach złożono zażalenia na decyzje sądów.

Tam, gdzie sądy unieważniły wybory - najczęściej w pojedynczych okręgach - głosowania są powtarzane. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w tym roku zarządzono już - z różnych przyczyn - 34 ponowne wybory radnych. Kilkanaście odbyło się w lutym i marcu, kolejne zaplanowano na kwiecień i maj.

1985 protestów

Według danych przedstawionych przez sądy okręgowe, po obydwu turach wyborów wpłynęło do nich w sumie 1985 protestów, dotyczących zarówno ważności wyborów, jak i złamania Kodeksu wyborczego (np. naruszenia ciszy wyborczej, niedozwolonej agitacji itp.). Nie oznacza to jednak, że taka liczba została przez sądy rozpoznana. Jedynie mniejsza część protestów była rozpatrywana na rozprawach. Pozostałe zostały np. odrzucone ze względów formalnych, wycofane przez wnioskodawców, połączone z innymi czy pozostawione bez nadania im biegu z powodu niedopełnienia formalności. Błędy formalne to np. naruszenie terminu, niespełnianie warunków protestu wynikających z Kodeksu wyborczego czy brak legitymacji procesowej. Sprawy, którym nie nadano biegu, to m.in. takie – jak wyjaśnił rzecznik sądu okręgowego w Ostrołęce sędzia Jerzy Pałka – gdy np. nieskuteczne okazało się wezwanie do uzupełnienia braków, jak określenie zarzutu czy wskazanie dowodów. Jak powiedziała rzeczniczka sądu w Zamościu Elżbieta Koszel, w przypadku protestów oddalonych, często wnioskodawcy nie potrafili wskazać merytorycznych powodów, które świadczyłyby o nieprawidłowościach. - Sprowadzało się to w istocie właściwie do żądania, aby sąd jeszcze raz policzył głosy - powiedziała.

Najwięcej protestów w Warszawie

Średnio na jeden sąd okręgowy przypadło prawie 45 protestów. Najwięcej wpłynęło do sądów stołecznych – 166 do Sądu Okręgowego w Warszawie i 132 do sądu Warszawa-Praga. Tyle samo protestów (132) otrzymał Sąd Okręgowy w Kielcach, mniej sądy w Łodzi (96), Lublinie (93), Gdańsku (83), Szczecinie (77), Poznaniu (76), Bydgoszczy (75), Krakowie (72) i Wrocławiu (69). Najmniej protestów złożono w Suwałkach (8), Łomży (10), Kaliszu, Tarnobrzegu i Siedlcach (po 11), Koninie (12), Tarnowie (13), Sieradzu (14), Bielsku-Białej i Zamościu (po 17), Częstochowie i Toruniu (po 18) oraz Gorzowie Wielkopolskim (19). Najczęściej powodem unieważniania wyborów były nieprawidłowości związane z kartami do głosowania w poszczególnych okręgach czy spisami wyborców. Powtórzenie wyborów dotyczy z reguły nie całych rad, ale radnych w poszczególnych okręgach. Nie trzeba powtarzać wyborów tam, gdzie wprawdzie stwierdzono nieprawidłowości, ale sądy uznały, że nie miały one wpływu na wynik głosowania.

Problemy z wójtami

Sporadyczne są przypadki stwierdzenia nieważności wyborów wójtów czy burmistrzów. Np. kielecki sąd zdecydował o powtórzeniu drugiej tury wyborów wójta Tarłowa (Świętokrzyskie). Powodem są nieprawidłowości przy sporządzaniu listy wyborców, które - w ocenie sądu - miały wpływ na wynik. W drugiej turze wyborów wygrał ubiegający się o reelekcję Leszek Walczyk, na którego zagłosowało 1641 wyborców. Pokonał swojego kontrkandydata Lecha Wąsika o zaledwie sześć głosów.

Po wyborach pełnomocnik komitetu Wąsika zakwestionował sporządzoną listę rejestru wyborców oraz udzielanie i wykorzystanie pełnomocnictw w II turze. Jak wynika z ustaleń sądu, między pierwszą a drugą turą wyborów do spisu wyborców zostały dopisane 32 osoby, które złożyły w tej sprawie wniosek. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, rozpatrzy je sąd apelacyjny w Krakowie. Nieważność wyboru i wygaśnięcie mandatu wójta gminy Kosakowo k. Gdyni Jerzego Włudzika orzekł sąd w Gdańsku, nakazując jednocześnie powtórzenie drugiej tury wyborów w jednym z ośmiu obwodów głosowania. W jednym z nich podczas II tury przez cały dzień nieopieczętowana była urna wyborcza; udokumentowała to policja.

Wygaszone mandaty

Nieprawidłowości przy wyborze radnych były m.in. w Tarnowie, gdzie będą powtórzone wybory do rady miasta w okręgu nr 3. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Krakowie, który jednak orzekł zarazem, że nie ma potrzeby wygaszania mandatów wszystkich 25 radnych, jak wcześniej postanowił rozpatrujący protest sąd w Tarnowie. Ostatecznie wygaszono mandaty siedmiu radnych, z okręgu, gdzie doszło do nieprawidłowości - na kartach do głosowania brakowało nazwiska jednego z kandydatów. Krakowski sąd stwierdził też nieważność wyborów do Rady Gminy Brzeźnica (pow. wadowicki) w jednym okręgu i wygaśnięcie mandatu radnego. Przyczyną nieprawidłowości był źle sporządzony przez gminę rejestr, na podstawie którego sporządzano spis wyborców, w wyniku czego w dniu wyborów ręcznie przepisywano wyborców z jednego okręgu do drugiego. Było to niezgodne z kodeksem wyborczym. Sąd Okręgowy w Olsztynie stwierdził nieważność wyborów rady miejskiej w Jezioranach w dwóch okręgach, wygasił mandaty dwojga radnych i nakazał powtórne wybory w tych okręgach. Powodem był fakt, że w jednej z miejscowości w tej gminie w wyniku błędnie sporządzonych spisów wyborców 26 osób z jednego okręgu oddało głosy w drugim. Tymczasem różnice głosów między osobami wybranymi do rady wynosiły odpowiednio 2 i 4 głosy. Również w Piszu sąd wygasił mandat wcześniej wybranej radnej, bo w jednej komisji w tym mieście błędnie wydano 14 kart do głosowania z jednego okręgu wyborcom przypisanym do drugiego okręgu. Różnica między kandydatami wynosiła 1 głos.

Przekupstwo wyborcze i głos, który zdecydował

Sąd Okręgowy w Kielcach zdecydował o powtórzeniu głosowania w jednym z okręgów w wyborach do rady gminy Opatów. Uznał, że przy wyborze jednego z radnych doszło do przekupstwa wyborczego. Zgodnie z decyzją sądu w Gliwicach, w Raciborzu muszą zostać powtórzone wybory do rady powiatu w dwóch obwodach. 16 listopada w dwóch tamtejszych komisjach wyborczych w następstwie wydawania błędnych kart do głosowania na skład rady powiatu wyborcy przez kilka godzin oddawali głosy na kandydatów z innego okręgu. Na czas wyjaśnienia pomyłki - ok. pół godziny - w obu lokalach wyborczych wstrzymano głosowanie. Po dostarczeniu właściwych kart było ono kontynuowane. Wybory w tych obwodach mają być powtórzone 26 kwietnia. Powtórzone wybory odbyły się już w jednym z okręgów podczęstochowskiej gminy Olsztyn. Sąd w Częstochowie nakazał powtórne przeprowadzenie głosowania bo w lokalu we wsi Przymiłowice wydano o jedną kartę więcej niż było wyborców, którzy uczestniczyli w głosowaniu i podpisali się na liście. O mandacie radnego zdecydował tam właśnie jeden głos. W jednym z obwodów w gminie Potok Wielki (Lubelskie) komisja błędnie wydała jedną kartę do głosowania, na której były nazwiska kandydatów z innego okręgu. W tym jednomandatowym okręgu dwaj z czterech kandydatów otrzymali po 90 głosów i o przyznaniu mandatu zdecydowało losowanie. Sąd w Zamościu uznał, że w tej sytuacji, gdyby wydana została prawidłowa karta, ten jeden głos mógł zdecydować o wyniku wyborów i nakazał powtórzenie głosowania.

Niewłaściwe karty

Sąd w Opolu unieważnił wybory w jednym z okręgów w Gorzowie Śl. oraz w jednym w Chrząstowicach. W obu rozpatrywanych przez opolski sąd protestach wyborczych zarzuty dotyczyły błędów przy wydawaniu kart do głosowania. Przed naprawieniem tego błędu w jednym z okręgów wydano 26 niewłaściwych kart, a w drugim 15.

Sąd w Sieradzu stwierdził nieważność wyboru gminnego radnego w miejscowości Wielgie w gminie Ostrówek (Łódzkie). Protest złożył kandydat na gminnego radnego, który podczas pierwszego liczenia głosów uzyskał o jeden głos więcej niż jego konkurent. Po ponownym przeliczeniu kart do głosowania komisja obwodowa uznała, że obaj kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów ważnych. W związku z tym o wyborze radnego zdecydowało losowanie, które wygrał konkurent skarżącego. Sąd zapoznając się ponownie z głosami oddanymi na kandydata skarżącego wynik wyborów uznał, że jeden z głosów oddanych na niego niesłusznie został uznany za nieważny. O powtórzeniu wyborów radnego w jednym okręgu wyborczym w gminie Nurzec Stacja (Podlaskie) zdecydował sąd w Białymstoku. Kandydatka lokalnego komitetu przegrała jednym głosem z kandydatem PO. Uwzględniając protest sąd wygasił mandat kandydatowi PO i nakazał powtórzenie wyborów. Z protokołu wyników głosownia w tym okręgu wyborczym wynikało, że wydano 119 kart do głosowania, a z urny wyjęto natomiast 121 kart. Sąd uznał, że ta rozbieżność mogła wpłynąć na wynik głosowania, zwłaszcza, że o zwycięstwie przesądził jeden głos.

Wątpliwe losowania

Tam, gdzie powtórzone wybory już się odbyły, najczęściej do rad wybrano te same osoby. Tak było np. w gminach Warta Bolesławiecka i Olszyna, gdzie jeleniogórski sąd nakazał powtórzenie wyborów w jednym okręgu. - W jednym przypadku przy tej samej liczbie głosów w pierwszych wyborach o mandacie decydowało losowanie. W powtórce kandydat wygrał ze znaczną przewagą głosów - powiedział rzecznik sądu okręgowego w Jeleniej Górze Andrzej Wieja. Zdarzały się także nieprawidłowości przy losowaniach. Np. sąd w Olsztynie stwierdził nieważność wyborów do rady miejskiej w Orzyszu w okręgu nr 2, wygasił mandat wybranej osoby i nakazał powtórzyć losowanie, przewidziane w przypadku gdy dwoje kandydatów uzyskuje równą liczbę głosów. Powodem był fakt, że przeprowadził je nieuprawniony organ.

Sądy sięgają po karty

Praktyka pokazuje, że rozpatrując protesty sądy sięgają do zdeponowanych kart do głosowania. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga rozpatrujący protest PiS w sprawie wyborów do rady dzielnicy na Białołęce wezwał radę do dostarczenia kart do głosowania, które zostały uznane za nieważne (ok. 840 kart). Są one potrzebne sądowi do zweryfikowania zasadności protestu. PiS uważa, że otrzymał mniej mandatów do rady dzielnicy Białołęka niż wynikałoby to z informacji upowszechnianych w pierwszych dniach po wyborach. PiS miał utracić jeden mandat na rzecz PO, co uniemożliwiło zawiązanie potencjalnej koalicji odsuwającej PO od władzy w dzielnicy i dało Platformie większość. Również sąd w Olsztynie sprawdzał m.in. wszystkie protokoły i liczył oddane głosy, rozpatrując protest dotyczący II tury wyborów wójta Janowa (Warmińsko-Mazurskie); protest złożył kandydat, który przegrał 17 głosami. Protest został nieprawomocnie oddalony.

Autor: dln/tr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości

W najbliższych dniach na polecenie prezydenta będziemy wykonywać wizytę na Bliskim Wschodzie - poinformował w "Faktach po Faktach" Jacek Siewiera. Szef BBN przekazał, że wiadomo, że w gronie zakładników w Strefie Gazy jest co najmniej jeden polski obywatel.

W niewoli pozostaje co najmniej jeden Polak. Szef BBN: będzie wizyta na Bliskim Wschodzie

W niewoli pozostaje co najmniej jeden Polak. Szef BBN: będzie wizyta na Bliskim Wschodzie

Autor:
akw/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Nie jest to postać, którą da się opisać jednym zdaniem czy jednym słowem - mówił o Jarosławie Szymczyku szef BBN Jacek Siewiera. Gość "Faktów po Faktach" w programie pytany był o interwencje policjantów za kadencji Szymczyka, a także o wybuch granatnika w gabinecie ustępującego komendanta głównego policji.

"Tym zdarzeniem komendant Szymczyk na pewno zajął miejsce w historii polskiej policji"

"Tym zdarzeniem komendant Szymczyk na pewno zajął miejsce w historii polskiej policji"

Autor:
akw/tr
Źródło:
TVN24

W trakcie rozpatrywania projektu w sprawie zamrożenia cen energii marszałek Szymon Hołownia zwrócił uwagę na osobę stojącą na końcu sali sejmowej. - Przepraszam, pan jest parlamentarzystą czy nie? Rozumiem, że nie jest, to proszę opuścić salę - zaapelował. Posłowie PiS wznosili przy tym okrzyki: "lobbysta!". Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wyjaśnił, kto pojawił się na sali obrad.

"Czy pan, który stoi tutaj na końcu sali jest posłem?". Szymon Hołownia wyprasza z sali

"Czy pan, który stoi tutaj na końcu sali jest posłem?". Szymon Hołownia wyprasza z sali

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

Między premierem a marszałkiem Sejmu wywiązała się dyskusja na temat budżetu na 2023 rok. Szymon Hołownia zapytał wprost: "panie premierze, gdzie jest budżet?". Mateusz Morawiecki zapewniał, że "będzie przesłany do parlamentu przez rząd, który uzyska większość w najbliższym czasie". - A więc budżet w przyszłym tygodniu. Bardzo się z tej deklaracji cieszę - powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia do Mateusza Morawieckiego: panie premierze, gdzie jest budżet?

Szymon Hołownia do Mateusza Morawieckiego: panie premierze, gdzie jest budżet?

Autor:
ek/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Barbara Nowacka (KO) i Tomasz Trela (Lewica) byli gośćmi Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Posłowie odnieśli się do wniosku, który pozwoliłby na postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Chcemy, żeby bank centralny i jego prezes współpracował z obywatelkami i obywatelami na rzecz stabilności finansowej państwa, a nie z rządem - mówiła Nowacka. Zdaniem Treli, Glapiński zobaczył, że może tracić grunt pod nogami i dlatego jego najnowsza konferencja prasowa "trwała dwadzieścia minut, a nie dwie godziny". Posłowie komentowali też odejście generała Szymczyka i projekt ustawy wiatrakowej.

Dlaczego konferencja szefa NBP trwała 20 minut, a nie dwie godziny? Trela ma teorię

Dlaczego konferencja szefa NBP trwała 20 minut, a nie dwie godziny? Trela ma teorię

Autor:
ek/adso
Źródło:
TVN24

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska wezwała Waldemara Budę do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Poseł PiS nazwał Hennig-Kloskę "Rywinem w spódnicy". Posłanka domaga się przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji w mediach społecznościowych. - Ma kilka dni na przeproszenie albo wyjaśni mi tę kwestię w sądzie. Będę dochodziła swoich praw, bo takie posiadam - podkreśliła z sejmowej mównicy.

Paulina Hennig-Kloska wzywa posła PiS do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Przeprosiny albo sąd

Paulina Hennig-Kloska wzywa posła PiS do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Przeprosiny albo sąd

Autor:
ek/adso
Źródło:
TVN24, PAP, tvn24.pl

Pożar w szpitalu położniczym przy Inflanckiej w Warszawie. Paliło się w jednej z łazienek. W tym samym miejscu strażacy interweniowali dwa dni temu.

Pożar w szpitalu położniczym. Drugi w tym tygodniu

Pożar w szpitalu położniczym. Drugi w tym tygodniu

Autor:
kz/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W czwartek posłowie opowiedzieli się za przyjęciem poselskiego projektu ustawy o ochronie odbiorców energii. Jej zapisy wprowadzają przedłużenie zamrożenia cen energii.

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja posłów

Ceny prądu w 2024 roku. Jest decyzja posłów

Autor:
mp,ek/adso,ral
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Organy śmiertelnie postrzelonych 1 grudnia we Wrocławiu policjantów przekazane zostaną kolejnym pacjentom będącym w potrzebie - potwierdziła Komenda Miejska Policji w stolicy Dolnego Śląska.

Uroczyste "odprowadzenie" policjanta w szpitalu i dary, dzięki którym "życia kolejnych osób zostaną uratowane"

Uroczyste "odprowadzenie" policjanta w szpitalu i dary, dzięki którym "życia kolejnych osób zostaną uratowane"

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

CBA zatrzymało, a sąd aresztował Adama G., byłego posła i senatora Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceministra energii nadzorującego górnictwo - dowiedział się portal tvn24.pl. Jak informuje prokuratura, zarzuty dotyczą podżegania i pomocnictwa w wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, przyjęcia w związku z pełnioną funkcją korzyści majątkowej oraz użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę.

Były wiceminister i były parlamentarzysta PiS Adam G. zatrzymany przez CBA

Były wiceminister i były parlamentarzysta PiS Adam G. zatrzymany przez CBA

Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl/PAP
Zdjęła z głowy beret i zaczęła wycierać z tramwaju krew. Wokół były trupy

Zdjęła z głowy beret i zaczęła wycierać z tramwaju krew. Wokół były trupy

Filip
Czekała
Autor:
Filip
Czekała
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Mam prawo pierwokupu, ale nie wiem, czy kupię - tak do zgody na wykup mieszkania w zabytkowej willi należącej do Lasów Państwowych odnosi się Bartłomiej Obajtek. Zgodę wydał dyrektor generalny Lasów Józef Kubica, związany z Suwerenną Polską. Stało się to - jak ustalił reporter "Czarno na białym" - wbrew opinii zespołu, który ocenia zasadność sprzedaży nieruchomości należących do Lasów Państwowych.

Brat Daniela Obajtka, Lasy Państwowe i mieszkanie w willi. "Zwykli ludzie płacą duże pieniądze, żeby mieszkać w tej okolicy"

Brat Daniela Obajtka, Lasy Państwowe i mieszkanie w willi. "Zwykli ludzie płacą duże pieniądze, żeby mieszkać w tej okolicy"

Autor:
Artur
Warcholiński
Źródło:
TVN24

Powstanie komisja śledcza w sprawie wyborów kopertowych z 2020 roku - zdecydowali jednomyślnie posłowie. Komisja ma badać legalność i prawidłowość działań podejmowanych przez rządzących przy organizacji wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej, które się nie odbyły.

Sejm zdecydował w sprawie powstania pierwszej komisji śledczej

Sejm zdecydował w sprawie powstania pierwszej komisji śledczej

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

Posłowie zagłosowali za wyborem przewodniczącej komisji ds. pedofilii - została nią Karolina Bućko, która w ubiegłym tygodniu została powołana na członka tego gremium. Komisja pozostawała bez szefa od połowy kwietnia, gdy z funkcji tej zrezygnował Błażej Kmieciak.

Posłowie wybrali przewodniczącą komisji ds. pedofilii

Posłowie wybrali przewodniczącą komisji ds. pedofilii

Autor:
akw/adso
Źródło:
tvn24.pl

Posłowie przyjęli zmiany w Regulaminie Sejmu. Teraz do liczenia głosów przy wyborze prezesa Rady Ministrów zostanie wykorzystane specjalne urządzenie. Sejm wybiera premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym "na zasadach ogólnych", tzn. głosowanie co do zasady będzie odbywało się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Druga zmiana w Regulaminie Sejmu ma usprawnić prace komisji finansów nad budżetem państwa.

Sejm zmienił regulamin izby. Wybór premiera będzie prostszy

Sejm zmienił regulamin izby. Wybór premiera będzie prostszy

Autor:
ek/adso
Źródło:
PAP

W piątek lub sobotę podpiszę rozporządzenie o zerowym VAT na żywność - zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. - Robimy to na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego - dodał premier.

Zerowy VAT na żywność. Deklaracja Mateusza Morawieckiego

Zerowy VAT na żywność. Deklaracja Mateusza Morawieckiego

Autor:
mp/adso
Źródło:
PAP

Radni i radne Koalicji Obywatelskiej przegłosowali w czwartek uchwałę o wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu w lipcu 2024 roku. Wcześniej odbyła się burzliwa, kilkugodzinna dyskusja na ten temat. Przeciwnicy strefy okrzykami i gwizdkami zagłuszali obrady. Wcześniej przyjęto poprawkę ograniczającą zasięg obowiązywania przepisu do centrum miasta.

Rada Warszawy przyjęła uchwałę o Strefie Czystego Transportu

Rada Warszawy przyjęła uchwałę o Strefie Czystego Transportu

Aktualizacja:
Autor:
dg/PKoz/b
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl

27-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swej 45-letniej siostry, mieszkanki Szumska (Mazowieckie), został już przebadany przez psychiatrów. Prokuratura Rejonowa w Mławie czeka na opinię pisemną.

Brutalne zabójstwo pod Mławą. Prokuratura podała nowe informacje

Brutalne zabójstwo pod Mławą. Prokuratura podała nowe informacje

Autor:
kz/b
Źródło:
PAP

Zimowa aura czeka nas do końca tygodnia. Na dużym obszarze Polski pojawią się opady śniegu, a termometry nadal będą wskazywać ujemne wartości. Po weekendzie przyjdzie odwilż.

W weekend dosypie śniegu, później czeka nas ocieplenie

W weekend dosypie śniegu, później czeka nas ocieplenie

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

W czwartek Donald Tusk prowadzi rozmowy ze swoimi kandydatami i kandydatkami na ministrów i ministry, a w piątek o godzinie 9 ma się z nimi spotkać na roboczym posiedzeniu. Jak podkreślał Krzysztof Gawkowski, który w nowym rządzie ma być wicepremierem i ministrem cyfryzacji, będzie to "jasnym sygnałem, że idziemy po władzę przygotowani i Morawiecki może się pakować".

Spotkanie, które ma być "jasnym sygnałem". Znamy godzinę

Spotkanie, które ma być "jasnym sygnałem". Znamy godzinę

Aktualizacja:
Autor:
wini/kg
Źródło:
TVN24

W trakcie czwartkowych obrad Sejmu doszło do zamieszania. Po przemówieniu posła KO Cezarego Tomczyka na mównicę wkroczył poseł PiS Przemysław Czarnek, chcąc - jak twierdził - sprostować wypowiedź przedmówcy. Czarnek ignorował polecenia wicemarszałek Sejmu, która chwilę później wyłączyła mu mikrofon. Podobna sytuacja wydarzyła się kilka godzin później.

Zamieszanie w Sejmie. Czarnek wraca na mównicę.  "Odwrócił się pan plecami do wicemarszałka Sejmu"

Zamieszanie w Sejmie. Czarnek wraca na mównicę. "Odwrócił się pan plecami do wicemarszałka Sejmu"

Aktualizacja:
Autor:
momo,ks/kab,
adso
Źródło:
TVN24

Referendum ogólnokrajowe przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych 15 października zostało uznane przez Sąd Najwyższy za ważne. Wyniki referendum nie są jednak wiążące, ponieważ frekwencja w nim nie przekroczyła wymaganych 50 procent.

Sąd Najwyższy: referendum z 15 października ważne

Sąd Najwyższy: referendum z 15 października ważne

Autor:
adso
Źródło:
Konkret24, PAP

Najwyższa Izba Kontroli złożyła w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie zawiadomienie w sprawie szpitala tymczasowego. Według kontrolerów istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez byłych wojewodów. Chodzi o "niecelowe i niegospodarne" wydanie prawie 30 milionów złotych na organizację i likwidację szpitala tymczasowego w Netto Arenie.

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie szpitala. "Wydano 29 mln zł, nie przyjęto ani jednego pacjenta"

NIK zawiadamia prokuraturę w sprawie szpitala. "Wydano 29 mln zł, nie przyjęto ani jednego pacjenta"

Autor:
MR/tok
Źródło:
TVN24, tvn24.pl, nik.gov.pl, ptbnickel.pl

Generał Jarosław Szymczyk zdał obowiązki komendanta głównego policji. O tym, że szef KGP odejdzie ze stanowiska jeszcze przed mianowaniem nowego rządu, informowaliśmy już wcześniej w tvn24.pl. "Dziś moja służba dobiega końca. Patrząc wstecz, jestem przekonany, że podjęta ponad trzy dekady temu decyzja o wstąpieniu w szeregi Polskiej Policji była słuszna" - napisał w liście Szymczyk. Obowiązki komendanta głównego policji przejął nadinspektor Dariusz Augustyniak. - To niezwykłe wyróżnienie - powiedział.

Generał Jarosław Szymczyk żegna się listem. Zdał obowiązki komendanta głównego policji

Generał Jarosław Szymczyk żegna się listem. Zdał obowiązki komendanta głównego policji

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
ew,
ZiR/kab,
adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Artur Soboń, polityk PiS i były wiceminister finansów, został w środę powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę do zarządu Narodowego Banku Polskiego. O nominację był pytany przez dziennikarzy szef banku centralnego Adam Glapiński po swojej comiesięcznej konferencji prasowej. - Właśnie idę się z nim przywitać - odparł jedynie.

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Glapiński pytany o nowego członka zarządu NBP. "Właśnie idę się z nim przywitać"

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Do nowego rządu, razem z Donaldem Tuskiem, wejdzie 19 szefów resortów i co najmniej czworo ministrów-członków Rady Ministrów. Jak ustaliła reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska, w czwartek ma odbyć się jeszcze spotkanie wszystkich liderów w sprawie kandydatów na wojewodów i ostateczne dopięcie listy wiceministrów. W piątek przyszły premier chce po raz pierwszy spotkać się nieformalnie ze wszystkimi kandydatami na ministrów w jego gabinecie.

Znamy cały skład rządu Donalda Tuska

Znamy cały skład rządu Donalda Tuska

Autor:
Arleta
Zalewska
Źródło:
TVN24

Spółka Orlen Synthos Green Energy została zaopiniowana negatywnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. "Postępowanie ABW prowadzone przez panów Wacławka, Kamińskiego i Wąsika (...) trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne" - oceniła spółka atomowa w stanowisku przesłanym TVN24 Biznes. Firma nie uzyskała dostępu do uzasadnienia decyzji wydanej przez służby specjalne. "Będziemy chcieli ich odtajnienia na drodze sądowej" - zapowiada Orlen Synthos Green Energy.

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Spółka Orlenu krytykuje działania ABW. "Niekompetentne i nieodpowiedzialne"

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał orzeczenie w sprawie frankowiczów. - TSUE znowu pomógł polskim sądom i polskiemu konsumentowi - ocenia Beata Strzyżowska, radczyni prawna. Tymczasem Związek Banków Polskich zauważył, że Trybunał "nie odpowiedział na kluczowe pytanie dotyczące przedawnienia roszczeń banków". W ocenie sektora bankowego czwartkowy wyrok "w żaden sposób nie zmienia sytuacji banków ani kredytobiorców".

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Co dokładnie oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów? Wyjaśniamy

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Salceson znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najgorzej ocenianych produktów mięsnych na świecie. W niechlubnym zestawieniu portalu Taste Atlas słynny polski produkt wyprzedził słowacką Liptovską salámę i amerykańską szynkę Smithfield.

Polski specjał uznany najgorszym produktem mięsnym na świecie

Polski specjał uznany najgorszym produktem mięsnym na świecie

Autor:
pb//mm
Źródło:
Taste Atlas, tvn24.pl

Linia łącząca na mapie punkty o takim samym stopniu zasolenia wody to izo-: elżbieta, agnieszka, barbara czy halina? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych odpowiadała pani Katarzyna Frużyńska z Krakowa.

Linia łącząca na mapie punkty o takim samym stopniu zasolenia wody to izo-...?

Linia łącząca na mapie punkty o takim samym stopniu zasolenia wody to izo-...?

Autor:
wm//mm
Źródło:
"Milionerzy" TVN

Rosyjska propaganda powiela kolejny fałszywy przekaz o masakrze w Buczy. Tym razem chodzi o wywiad z ukraińskim politykiem, który miał dostarczyć dowodów, że zbrodnia z 2022 roku została "sfingowana". To fake news nagłaśniany m.in. przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ Marię Zacharową.

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Brytyjczycy sfingowali masakrę w Buczy? Fake news nagłaśniany przez Kreml

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24, Tvn24.pl

Jesteśmy dumni, że możemy być zaufanym partnerem Polski w transformacji energetycznej, dzięki której Polki i Polacy będą mieli dostęp do czystej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii nuklearnej - napisał ambasador USA Mark Brzezinski, komentując decyzję resortu klimatu i środowiska o budowie reaktorów.

Ambasador USA o "ważnym i bardzo potrzebnym kroku dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski"

Ambasador USA o "ważnym i bardzo potrzebnym kroku dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski"

Autor:
akw/tr
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Wrocławska policja opublikowała komunikat, w którym odnosi się do informacji o śmierci 31-letniej kobiety w komisariacie. Do zdarzenia doszło w maju tego roku, rodzina o zgonie miała dowiedzieć się dwa miesiące później. - Rodzina uważa, że sprawa śmierci pani Malwiny została zamieciona pod dywan - mówi mecenas Wojciech Kasprzyk, reprezentujący bliskich 31-latki.

Zmarła w komisariacie, rodzina przez dwa miesiące nic nie wiedziała. Policja wydała oświadczenie

Zmarła w komisariacie, rodzina przez dwa miesiące nic nie wiedziała. Policja wydała oświadczenie

Autor:
bż/gp
Źródło:
tvn24.pl

Dziennikarze tvn24.pl, TVN i TVN24 są wśród nominowanych do tegorocznych nagród Grand Press. Nominacje otrzymali: Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Wojciech Bojanowski, Filip Folczak, Olga Orzechowska, Maciej Duda, Łukasz Ruciński, Michał Fuja, Grzegorz Głuszak, Marcin Jakóbczyk, Piotr Świerczek, Robert Zieliński, Olga Mildyn, Ewa Galica, Marcin Gutowski, Edyta Krześniak, Piotr Jacoń, Adam Diehl, Piotr Karczewski, Michał Przedlacki, Łukasz Frątczak, Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski.

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Nominacje dla dziennikarzy tvn24.pl, TVN24 i TVN do nagrody Grand Press

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Wczoraj w "Dzień Dobry TVN" zadebiutowała nowa para prowadzących. Do Doroty Wellman i Marcina Prokopa, Pauliny Krupińskiej-Karpiel i Damiana Michałowskiego oraz Ewy Drzyzgi i Krzysztofa Skórzyńskiego dołączyły dwie dziennikarki: Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska.

Nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN". Co o nich wiemy

Nowe prowadzące "Dzień Dobry TVN". Co o nich wiemy

Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN24