Janusz Bujnicki

Janusz Bujnicki
Janusz Bujnicki
Janusz Bujnicki

Janusz Bujnicki - naukowiec, kierownik laboratorium w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i profesor wizytujący na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickewicza w Poznaniu. W 1998 roku ukończył biologię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2001 roku obronił tam eksternistycznie doktorat. W 2005 roku uzyskał habilitację, a w 2009 roku tytuł profesora nauk biologicznych. Jest specjalistą w dziedzinie bioinformatyki, w swojej pracy łączy badania teoretyczne i doświadczalne. Opracował nowatorskie metody komputerowego modelowania struktury przestrzennej białek i kwasów nukleinowych, kierował zaprojektowaniem i stworzeniem enzymów o unikatowych, nie występujących w przyrodzie cechach. Jest współautorem ponad 200 publikacji, które były cytowane przez innych badaczy ponad 4000 razy. Jako pierwszy w Polsce zdobył grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w dziedzinie nauk przyrodniczych, został wybrany na członka Akademii Młodych Uczonych PAN (2011), jest laureatem wielu nagród, w roku 2013 zwyciężył w plebiscycie "Polacy z Werwą" w dyscyplinie Nauka. Reprezentuje Polskę w komitetach naukowych międzynarodowych organizacji Science Europe i Innovative Medicines Initiative. Działa aktywnie w ruchu społecznym "Obywatele Nauki".

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości