Premier odwołał wojewodę wielkopolskiego. Powodem "zamek w Stobnicy"

TVN24 | Poznań

Autor:
aa/gp
Źródło:
TVN24/PAP
Przez zamek w Stobnicy wojewoda stracił stanowisko
wideo 2/9
Przez zamek w Stobnicy wojewoda stracił stanowisko

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, odwołał Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego - poinformowało MSWiA.

"Powodem złożenia wniosku o odwołanie była utrata zaufania do wojewody w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy" - głosi komunikat rzecznika prasowego resortu.

Wniosek został złożony 3 grudnia, odwołanie nastąpiło z dniem 15 grudnia 2020 r.

Komunikat MSWiA

Tuż po godzinie 13 wojewoda przedstawił swoje oświadczenie w tej sprawie.

" Ponad rok temu Premier Mateusz Morawiecki powierzył mi obowiązki Wojewody Wielkopolskiego. Dziś moja służba dobiega końca. Był to czas pełen wyzwań. Nieprzewidywalny, wyjątkowy, trudny. Czas walki z pandemią COVID-19 oraz wielu inicjatyw i projektów na rzecz Wielkopolski. To także czas budowania dialogu, pokonywania różnic i wypracowywania kompromisów. Co dzień starałem się czynić wszystko, by wzajemny szacunek, dobro publiczne i bezpieczeństwo były podstawą współpracy z każdym, z kim przez ostatni rok było dane mi się spotkać. Dziś kończę służbę Wielkopolsce z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Doświadczenie tych relacji było dla mnie niezwykle wartościowe i jestem pewien, że pozwoli zbudować fundamenty pod moje dalsze działania służbie Rzeczpospolitej" - napisał Łukasz Mikołajczyk.

Wpis byłego już wojewody wielkopolskiegoFacebook

Do czasu powołania przez premiera nowego wojewody, jego obowiązki wykonywać będzie I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska – poinformował w środę Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Naruszenie prawa było, ale mogą budować dalej

To inwestycja, która od początku budziła wiele kontrowersji. 30 listopada Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW) poinformował, że wojewoda Mikołajczyk uznał zgodę na budowę tzw. zamku w Stobnicy (pow. obornicki) za ważną. Jednocześnie przekazano, iż w toku postępowania administracyjnego służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego przy wydawaniu pozwolenia. Postępowanie zostało wszczęte po wniesionym przez prokuraturę sprzeciwie wobec wydania zgody na przeprowadzenie inwestycji.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE>>>

Tomasz Stube z WUW wyjaśnił w listopadzie, że naruszenie prawa przez starostę obornickiego dotyczyło wydania zgody na budowę tzw. zamku, choć inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów. Nie potwierdzono także prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowlane. Wymieniony ciek wodny należy do skarbu państwa. Stube dodał, że podczas analizy prowadzonej przez służby wojewody pod uwagę zostały wzięte takie okoliczności, jak: naczelna zasada trwałości decyzji administracyjnych, ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych, nowelizacja prawa budowlanego, nieodwracalność skutków dla środowiska przyrodniczego i upływ czasu od wydania decyzji. - Okoliczności te nie pozwalają na stwierdzenie nieważności i wstrzymanie decyzji starosty obornickiego – podsumował Stube.

Stanęli murem za wojewodą

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski apelował do premiera Mateusza Morawieckiego o nieodwoływanie wojewody wielkopolskiego.

- Będąc wyrazicielem opinii wielu samorządowców z Wielkopolski, zwracam się z prośbą o utrzymanie na stanowisku wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka – apelował przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. W swoim piśmie zaznaczył, że analizując całą sytuację, uznał powód dymisji podany przez szefa MSWiA za niewystarczający. - Decyzja podjęta w sprawie inwestycji w Stobnicy, choć medialna i widowiskowa, jest oceniana bardzo różnie i niejednoznacznie. Obarczanie odpowiedzialnością za ten fakt jedynie wojewody, który swoją decyzję oparł na konkretnych podstawach prawnych, w naszej ocenie nie jest właściwe – podkreślił. W apelu do premiera Gursz podkreślił zaangażowanie wojewody wielkopolskiego w walkę z pandemią, "które wyraża wielu samorządowców, bez względu na reprezentowane poglądy polityczne". - Bez wątpienia dymisja wojewody wielkopolskiego w tak trudnym czasie ograniczy profesjonalną realizację zaplanowanych działań – zaznaczył samorządowiec. Przewodniczący związku podkreślił, że wojewodę Mikołajczyka należy oceniać przez pryzmat wszystkich jego dokonań zrealizowanych w ciągu roku. - Bez wątpienia cechowały je wola współpracy ponad podziałami, jako byłego samorządowca znajomość i wrażliwość na sprawy lokalne oraz organizacja profesjonalnie funkcjonującej administracji państwowej w regionie – napisał. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zrzesza ponad połowę gmin regionu i prawie połowę wielkopolskich powiatów.

W ubiegłym tygodniu w obronie wojewody stanął również prezydent Poznania. Jacek Jaśkowiak mówił wówczas, że decyzja, którą podjął Mikołajczyk, była racjonalna, a "zastrzeżenia można mieć do tych, którzy byli przed wojewodą".

Zamek w puszczy

Budowa tzw. zamku w Stobnicy jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Powstający w Puszczy Noteckiej obiekt ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i mieć kilkudziesięciometrową wieżę. Inwestorem jest poznańska spółka D.J.T. O inwestycji zrobiło się głośno latem 2018 r. Wówczas CBA rozpoczęło badanie prawidłowości wydanych decyzji w związku z jej realizacją. W sierpniu 2018 r. minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji dotyczących budowy. Sprawa została także skierowana do prokuratury. Pod koniec kwietnia ub. roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformowała, że uchyliła decyzję z maja 2015 r. określającą warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tzw. zamku w Stobnicy i wniosła sprzeciw wobec jej realizacji. W 2015 r. RDOŚ uznała, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

Powodem wznowienia postępowania i uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia było ujawnienie w trakcie realizacji inwestycji okoliczności dotyczących powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia, odbiegającej od deklarowanej wcześniej przez inwestora powierzchni ok. 1,7 ha. Według RDOŚ faktyczna powierzchnia inwestycji przekroczyła 2 ha. Regionalna Dyrekcja podkreśliła, że ma to wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako "mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której inwestor nie przedłożył w toku postępowania pierwotnego". GDOŚ 31 lipca 2019 r. utrzymał w mocy decyzję RDOŚ w Poznaniu. Inwestor odwołał się w tej sprawie do sądu.

Zamek w StobnicyTVN24

Wskutek zaskarżenia decyzji GDOŚ przez inwestora Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 11 marca br. uchylił tę decyzję. 30 czerwca GDOŚ złożył skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Inwestycja pod lupą prokuratury

Inwestycji w Puszczy Noteckiej przygląda się również prokuratura, która w połowie lipca w związku z inwestycją zatrzymała i przedstawiła zarzuty siedmiu osobom. To urzędnicy i przedstawiciele firmy budującej tzw. zamek w Stobnicy. Według poznańskiej prokuratury, pozwolenie na budowę zostało wydane pomimo niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno-budowlanymi, a także pomimo braku wymaganych prawem budowlanym opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Podejrzani w tej sprawie usłyszeli zarzuty m.in. poświadczenia nieprawdy, niedopełniania obowiązków oraz prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i prowadzeniu jej wbrew przepisom ustawy o ochronie środowiska. - Prokurator okręgowy złożył sprzeciw do wojewody wielkopolskiego od ostatecznej decyzji starosty obornickiego o pozwoleniu na budowę z uwagi na to, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa - informował wówczas Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej.

Stobnica: Zarzuty dla 7 osób w związku z budową zamku w Puszczy Noteckiej17.07. | Siedem osób zatrzymanych w związku z budową zamku na obrzeżach Puszczy Noteckiej usłyszało zarzuty. Olbrzymia budowla powstaje na sztucznym półwyspie na terenie obszaru Natura 2000. - Część podejrzanych odmówiła składania wyjaśnień, część złożyła krótkie oświadczenia, że nie pamięta okoliczności wskazanych w zarzucie - powiedział Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.TVN 24

Od wydanej przez wojewodę 30 listopada decyzji Prokuratura Okręgowa w Poznaniu może się odwołać do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Google Maps

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24/PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24