Polska

Ziobro chce postępowania dyscyplinarnego dla prezesa TK. "Powinien zrzec się funkcji"

Polska

Ziobro chce postępowania dyscyplinarnego dla prezesa TK
tvn24Minister sprawiedliwości chce postępowania dyscyplinarnego dla prezesa TK

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w środę, że wystąpi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Według niego wypowiedzi Rzeplińskiego kwalifikują się do takiego postępowania, bo są stronnicze.

Jak mówił Ziobro na swej pierwszej konferencji prasowej w ministerstwie sprawiedliwości, mając na uwadze wysoką pozycję TK, jako organu stojącego na straży konstytucji, "z pewnym smutkiem, ale też i zatroskaniem poczuł się w obowiązku" złożyć taki wniosek.

- Od sędziów - chyba w sposób naturalny - wszyscy oczekujemy najwyższych standardów moralnych, etycznych, które gwarantują ich niezawisłość, bezstronność, obiektywizm i pewien chłód, dystans i mądrość wypływającą z podejmowanych orzeczeń - mówił minister.

W jego ocenie, wypowiedzi prof. Rzeplińskiego ujawniły jego stronniczość w sprawie ustawy o TK, która ma być badana przez Trybunał 3 i 9 grudnia.

- Mamy prawo oczekiwać, że sędzia przed wydaniem orzeczenia nie będzie chodził po mediach i wydawał wyrok, ujawniał swój pogląd - powiedział Ziobro, a wiceminister Patryk Jaki podał cytat z wypowiedzi medialnej Rzeplińskiego, w której prezes Trybunału mówił, że sędziowie TK wybrani przez Sejm poprzedniej kadencji (chodzi o pięciu sędziów, których do chwili obecnej nie zaprzysiągł prezydent Andrzej Duda - red.), zostali wybrani zgodnie z prawem.

Ziobro: Prezes TK powinien zrzec się funkcji i urzędu sędziego

- Błądzić jest rzeczą ludzką. Pan prezes TK, pan sędzia Rzepliński też ma prawo do błędów, ale z błędów należy wyciągać wnioski - powiedział Ziobro. - Tym wnioskiem najbardziej oczekiwanym, który mógłby tę sytuację naprawić byłoby zrzeczenie się przez pana prezesa nie tylko funkcji, ale zrzeczenie się urzędu sędziego - dodał minister sprawiedliwości.

Minister dodał, że "skoro na razie takiej refleksji póki co nie ma" i nie ma z urzędu wszczętego postępowania dyscyplinarnego "wobec jaskrawego naruszenia zasad etyki sędziowskiej i godności urzędu" przez prezesa TK, to zdecydował się skierować wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Ziobro: każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem o postępowanie dyscyplinarne

Pytany przez dziennikarzy o podstawę prawną swego wniosku do TK Ziobro odparł, że "skoro ustawa o TK przewiduje tryb pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, to znaczy, że każdy (...) ma prawo tego rodzaju wniosek skierować".

- Jako minister sprawiedliwości mam pewien dodatkowy tytuł, aby taki wniosek kierować wtedy, kiedy widzę, że dochodzi do zachowań naruszających godność urzędu sędziego, które podważają wiarygodność i zaufanie do tego sądu - zaznaczył.

Art. 28 ustawy o TK stanowi, że sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed TK "za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości". "Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się niegodny urzędu sędziego Trybunału" - napisano w ustawie o TK.

Oryginał wniosku Zbigniewa Ziobry.

Autor: PM/ja / Źródło: TVN24 /PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości