Iustitia przedstawiła plan "naprawy szkód wyrządzonych w sądownictwie"

TVN24 | Polska

Autor:
ads/dap
Źródło:
tvn24.pl
Sędziowie z Iustitii publikują raport o wymiarze sprawiedliwościTVN24
wideo 2/6
TVN24Sędziowie z Iustitii publikują raport o wymiarze sprawiedliwości

Należy unieważnić nominacje sędziowskie nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wydane na ich podstawie postanowienia prezydenta, a następnie przeprowadzić nowe, zgodne z prawem konkursy na zwolnione stanowiska - głosi uchwała Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". To plan sędziowskiego stowarzyszenia na "naprawę szkód wyrządzonych w sądownictwie".

W sobotę odbyło się coroczne Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". To - jak podaje Iustitia w komunikacie - "najwyższa władza organizacji, wybierana w demokratycznych wyborach spośród ponad 3 600 sędziów".

Iustitia ustaliła swoje priorytety

Na posiedzeniu przyjęto kilka uchwał, które określają priorytety w działalności stowarzyszenia w tym roku.

Wśród tych priorytetów znalazły się: "dążenie do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej", "współdziałanie ze środowiskami prawniczymi w dążeniu do kompleksowego ukształtowania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego obywatelom", "przygotowanie kompleksowej, długofalowej rewolucji cyfrowej w sądownictwie", "dalsze wspieranie we wszelkich dostępnych formach sędziów wiernych przyrzeczeniu sędziowskiemu, którzy są nękani postępowaniami dyscyplinarnymi i innymi formami szykanowania", "współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez rozwijanie edukacji prawnej" czy "rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami sędziowskimi".

CZYTAJ PEŁEN TEKST UCHWAŁ

Iustitia o "regulowaniu rozporządzeniem zagadnień, dla których zastrzeżona jest forma ustawowa"

Iustitia w jednej z uchwał napisała, że "wszelkie naruszenia granic demokratycznych, niezależnie od tego, skąd czerpie legitymację dokonująca ich władza i na jakie nadzwyczajne okoliczności (takie jak pandemia) się powołuje, stanowią zamach na ustrojowe fundamenty Rzeczpospolitej, w których centrum ulokowane są zasady tworzenia prawa i jego stabilność".

Sędziowie wskazali, że "nie można aprobować zjawisk takich, jak regulowanie w drodze rozporządzeń czy aktów jeszcze niższego rzędu, zagadnień, dla których zastrzeżona jest forma ustawowa".

"Sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy i inni prawnicy nie mogą przyglądać się obojętnie pogłębiającemu się chaosowi i relatywizmowi czy wręcz nihilizmowi prawnemu a także narastającej w społeczeństwie niepewności co do bezpieczeństwa prawnego" - podkreślono w uchwale.

Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"PAP/Tomasz Gzell

Plan "naprawy szkód wyrządzonych w sądownictwie"

Iustitia zaprezentowała też plan "naprawy szkód wyrządzonych w sądownictwie". Zakłada on unieważnienie uchwał podjętych przez nową KRS w sprawie nominacji sędziów i wydanych na tej podstawie postanowień prezydenta.

Iustitia zaznacza, że "zachowałyby moc orzeczenia wydane w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym z udziałem osób, które objęły stanowiska w tych warunkach jednak z możliwością wznowienia postępowań indywidualnie inicjowanych - na podstawie obowiązujących przepisów w odpowiednich procedurach w określonym terminie i bezpłatnie".

Po unieważnieniu uchwał i zwolnieniu stanowisk sędziowskich miałyby zostać przeprowadzone "nowe zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym otwarte konkursy". Nie dotyczy to stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej SN i w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, które - zdaniem sędziowskiego stowarzyszenia - powinny zostać zlikwidowane. 

Zdaniem Iustitii "tylko takie rozwiązanie daje nadzieję na szybkie i efektywne usunięcie stanu bezprawności i chaosu, który spowodowała władza polityczna, a którego konsekwencje ponoszą obywatele". "Usunięcie stanu bezprawia i naprawa państwa jest naszym obowiązkiem jako obywateli i jako sędziów" - czytamy w uchwale.

Autor:ads/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell