Prezydent chce mieć wpływ na powoływanie członków instytucji europejskich. Nowa ustawa w Sejmie

Autor:
akr,js
/ prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Fragment orędzia prezydenta Andrzeja Dudy
Fragment orędzia prezydenta Andrzeja DudyKancelaria Prezydenta RP
wideo 2/4
Kancelaria Prezydenta RPFragment orędzia prezydenta Andrzeja Dudy

W środę do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy określający ramy współpracy między prezydentem, rządem i parlamentem w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 roku. Zakłada ona między innymi, że Rada Ministrów będzie przedkładać prezydentowi kandydatury na członków Komisji Europejskiej czy innych europejskich organów.

Złożenie projektu zapowiedział we wtorek w orędziu prezydent Andrzej Duda. Mówił, iż chciałby, aby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować.

Prezydent przypomniał w wystąpieniu, że 1 maja 2023 roku, w rocznicę wejścia Polski do UE, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawił trzy cele polskiej prezydencji: pogłębienie współpracy transatlantyckiej i wzmocnienie relacji między UE a Stanami Zjednoczonymi; dalsze rozszerzenie UE o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje aspirujące do UE oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

- To zadania ambitne, aby je zrealizować, potrzebna jest bliska współpraca między prezydentem, rządem oraz Sejmem i Senatem - argumentował.

>> Cały prezydencki projekt nowelizacji ustawy <<

Kandydatury mają być przedkładane prezydentowi

Jeden z podpunktów nowelizacji zakłada dodanie przepisu mówiącego o tym, że: "Biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej, Rada Ministrów przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej propozycje kandydatur na stanowiska: 1. członka Komisji Europejskiej; 2. członka Trybunału Obrachunkowego; 3. sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 4. rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 5. członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego; 6. członka Komitetu Regionów; 7. dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym".

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę albo odmawia zgody na desygnowanie kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez Radę Ministrów propozycji kandydatur" - dodano.

Ponadto kandydatury na te stanowisk oraz na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej "podlegają opiniowaniu przez organ właściwy na podstawie regulaminu Sejmu".

Dalej - czytamy w projekcie - "Rada Ministrów przedkłada organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu uzgodnione z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej propozycje kandydatur", jednocześnie "biorąc pod uwagę terminy wynikające z prawa Unii Europejskiej".

Rząd ma uzgadniać stanowiska z prezydentem

Prezydencki projekt zakłada także, że rząd w porozumieniu z prezydentem "ustala priorytety w zakresie sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady". "Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady, Rada Ministrów przedstawia organowi właściwemu na podstawie regulaminu Sejmu oraz organowi właściwemu na podstawie regulaminu Senatu informację o tych priorytetach" - napisano.

Zgodnie z projektem Rada Ministrów ma przekazywać prezydentowi "niezwłocznie po ich otrzymaniu, dokumenty Unii Europejskiej podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej lub posiedzeniem międzynarodowym z udziałem Unii Europejskiej, a także oceny tych dokumentów sformułowane przez właściwe instytucje lub organy Unii Europejskiej". 

W porozumieniu z prezydentem rząd ma podejmować decyzję "w sprawie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenie Rady Europejskiej lub na posiedzenie międzynarodowe z udziałem Unii Europejskiej". 

Prezydent ma mieć możliwość udziału w posiedzeniach Rady Europejskiej

Projekt Andrzeja Dudy zakłada także, że prezydent "może wziąć udział w posiedzeniu Rady Europejskiej oraz w posiedzeniu międzynarodowym z udziałem Unii Europejskiej, na którym przewidziana jest obecność szefów państw lub rządów państw członkowskich, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione interesem ochrony suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium". 

"W przypadku gdy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmie decyzję o udziale w posiedzeniu Rady Europejskiej albo decyzję o udziale w posiedzeniu międzynarodowym z udziałem Unii Europejskiej, na którym przewidziana jest obecność szefów państw lub rządów państw członkowskich, niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów o swojej decyzji." - wskazano w projekcie. 

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy
Orędzie prezydenta Andrzeja DudyKancelaria Prezydenta RP
Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr,js / prpb

Źródło: PAP, tvn24.pl

Pozostałe wiadomości