TVN24 | Polska

Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości konstytucji nad prawem UE. List sędziów TK w stanie spoczynku

TVN24 | Polska

Autor:
momo/kab
Źródło:
tvn24.pl
Trybunał Konstytucyjny: niezgodność z konstytucją wybranych przepisów Traktatu o UETrybunał Konstytucyjny
wideo 2/21
Trybunał Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny: niezgodność z konstytucją wybranych przepisów Traktatu o UE

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy prawa Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją, wywołał wielkie zaniepokojenie społeczne - czytamy w wydanym w niedzielę oświadczeniu sędziów TK w stanie spoczynku. W liście zwracają uwagę na jego "przewidywalne, niszczące następstwa dla pozycji Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE W TVN24 GO

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Sędzia Sochański przedstawił ustne motywy wyroku. Fragment wypowiedzi Trybunał Konstytucyjny

List sędziów TK w stanie spoczynku

W niedzielę sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wydali oświadczenie w tej sprawie. Podkreślili, że wyrok TK "wywołał wielkie zaniepokojenie społeczne ze względu na jego przewidywalne, niszczące następstwa dla pozycji Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej". Autorzy listu dodali, że podzielają to zaniepokojenie.

"Ponadto jednak uważają za swój obowiązek sprostowanie wielu fałszywych twierdzeń zawartych w wyroku, jego ustnym uzasadnieniu i komentarzach przedstawicieli władzy politycznej" – napisali. Poniżej zamieścili listę owych "fałszywych twierdzeń".

"* nieprawdą jest, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. został wydany w celu zagwarantowania nadrzędności Konstytucji wobec prawa unijnego, ponieważ taka pozycja Konstytucji została wystarczająco utrwalona w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału (w sprawach K 18/04, K 32/09, SK 45/09);

* nieprawdą jest, że sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. mieści się w ramach kompetencji Trybunału i jest zgodny z Konstytucją;

* nieprawdą jest, że prawo unijne i dotychczasowe orzecznictwo TSUE kwestionują, czy naruszają nadrzędność Konstytucji w polskim porządku prawnym;

* nieprawdą jest, że TSUE wymaga od polskich sądów zaniechania przestrzegania i stosowania Konstytucji jako nadrzędnego prawa Rzeczypospolitej;

* nieprawdą jest, że stosowania przez polskie sądy prawa unijnego nie da się pogodzić ze stosowaniem przez nie Konstytucji;

* nieprawdą jest, że kwestionowanie przez instytucje unijne naruszania przez polskie ustawy i praktykę ich stosowania zasad niezawisłości polskich sędziów, orzekających także w dziedzinach objętych prawem Unii, wykracza poza kompetencje przyznane Unii Europejskiej na podstawie art. 90 ust. 1 Konstytucji;

* nieprawdą jest, że prawo Unii Europejskiej i orzecznictwo TSUE wkracza w normowanie ustroju sądownictwa w Polsce, ponieważ obrona niezawisłości sędziowskiej nie należy do ustroju sądownictwa;

* nieprawdą jest, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r. będzie w stanie wywołać inne skutki prawne, niż wywieranie nacisku na działalność orzeczniczą polskich sędziów i grożenie im postępowaniem dyscyplinarnym;

* nieprawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny ma kompetencje do badania zgodności orzeczeń TSUE z Konstytucją i decydowania o wybiórczym respektowaniu orzecznictwa TSUE przez Polskę jako państwo członkowskie;

* nieprawdą jest, że sądy konstytucyjne innych państw członkowskich w sprawach relacji między prawem krajowym a prawem unijnym wydawały wyroki podobne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r." - wymienili sędziowie.

Pod dokumentem podpisali się:

Stanisław Biernat Teresa Dębowska-Romanowska Kazimierz Działocha Lech Garlicki Mirosław Granat Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Stefan Jaworski Leon Kieres Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Wojciech Łączkowski Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Małgorzata Pyziak-Szafnicka Stanisław Rymar Ferdynand Rymarz Andrzej Rzepliński Jerzy Stępień Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki Andrzej Zoll, Marek Zubik

Autor:momo/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TK

Pozostałe wiadomości