Podano dane dotyczące orzeczeń nielegalnej Izby Dyscyplinarnej

Autor:
akw/
tam
Źródło:
tvn24.pl
Kamiński o ustawie likwidującej Izbę Dyscyplinarną: Jest bublem prawnym
Kamiński o ustawie likwidującej Izbę Dyscyplinarną: Jest bublem prawnymTVN24
wideo 2/10
TVN24Kamiński o ustawie likwidującej Izbę Dyscyplinarną: Jest bublem prawnym

Sąd Najwyższy przekazał informacje dotyczące orzeczeń kwestionowanej jako niezależny organ Izby Dyscyplinarnej. Z komunikatu wynika, że 122 sprawy dotyczą sędziów, a 25 z nich zakończyło się uchyleniem immunitetu. Podano także, czego dotyczyły postępowania.

Sąd Najwyższy opublikował dane dotyczące - jak podano - rodzajów czynów zabronionych, w związku z którymi została podjęta prawomocna uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziego.

122 sprawy dotyczą sędziów, 25 z nich zakończyło się uchyleniem immunitetu

Przekazano przy tym, że na 206 zarejestrowanych spraw z wniosków o zezwolenie na pociągniecie do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie 122 sprawy dotyczą sędziów, z czego 25 zakończyło się prawomocnym uchyleniem immunitetu. W dalszej treści komunikatu wymieniono, czego dotyczyły sprawy:

Wśród powyższych spraw największą grupę stanowią postępowania, w których zezwolenie dotyczy przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (Rozdział XXI Kodeksu karnego) - 10 spraw, w tym 8 to przypadki prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.), zaś 2 obejmują spowodowanie wypadku, w którym inna osoba poniosła uszczerbek na zdrowiu. (art. 177 § 1 k.k.). W jednej ze spraw z art. 178a § 1 k.k. doszło do spowodowania wypadku przez sędziego kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości. Cztery sprawy dotyczą bezprawnego pozbawienia wolności (art. 189 § 2 k.k.) w wyniku czynów kwalifikowanych jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości (art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu). Cztery sprawy dotyczą czynów mających tło finansowe (przestępstwa korupcyjne z art. 228 § 1 i § 4 oraz utrudniania zaspokojenia wierzyciela z art. 300 § 2 k.k.). Trzy sprawy obejmują przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (Rozdział XXXIV Kodeksu karnego), dwa – przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (Rozdział XXX Kodeksu karnego). Jedna sprawa dotyczy zgwałcenia (art. 197 § 1 k.k.) wraz ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 2 k.k.). Także jedna sprawa obejmuje znieważenie funkcjonariusza publicznego, zakłócanie miru domowego i groźbę karalną (art. 226 § 1 oraz z art. 193 w zw. z 190 § 1 k.k.).

- wymieniono w oświadczeniu opublikowanym na stronie Sądu Najwyższego.

Podkreślono, że dane te "nie obejmują czynów wskazanych we wnioskach o uchylenie immunitetu prokuratorów ani spraw dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników, ani innych spraw znajdujących się obecnie we właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

ZOBACZ TEŻ: Milion euro kary dziennie, a nielegalna Izba Dyscyplinarna SN działa

Sąd NajwyższyJolanta Wojcicka / Shutterstock

Zamiast Izby Dyscyplinarnej ma być Izba Odpowiedzialności Zawodowej

W ubiegłym tygodniu w Sejmie zdecydowano o przyjęciu prezydenckiego projektu, który zakłada likwidację Izby i zastąpienie jej nową - Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Sprawą zajmuje się teraz Senat. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jeden z "kamieni milowych", których wdrożenie miało dać zielone światło dla zaakceptowania przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Dziś KE pozytywnie zaopiniowała pozytywnie polskie KPO. Nie oznacza to jednak, że wypłata pieniędzy popłynie do Polski. Nasz kraj "musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy" - przekazała Komisja w komunikacie.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jolanta Wojcicka / Shutterstock

Pozostałe wiadomości