TVN24 | Polska

Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Trwa impas w sprawie wyboru kandydatów na prezesa izby

TVN24 | Polska

Autor:
mjz/kab
Źródło:
tvn24.pl
Rzecznik prezydenta o powołaniu prezesów dwóch izb Sądu Najwyższego
TVN24Rzecznik prezydenta o powołaniu prezesów dwóch izb Sądu Najwyższego (wideo z 2.09)

Podczas wtorkowego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego mieli zająć się wyborem kandydatów na jej prezesa. Jednak 13 sędziów opuściło obrady, tłumacząc, że "uczestnictwo w wadliwej procedurze wyborczej byłoby nieodpowiedzialne". Sąd Najwyższy poinformował, że w związku z tym, że zostało zerwane kworum, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wyznaczyła termin kolejnego zgromadzenia na 16 września.

​We wtorek odbyło się zgromadzenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Sędziowie mieli na nim wybrać kandydatów na prezesa Izby. Wzięło w nim udział 23 z 26 sędziów Izby Cywilnej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

13 sędziów opuściło zgromadzenie

Jednak w trakcie zgromadzenia 13 sędziów opuściło obrady, tłumacząc, że nie może uczestniczyć w ich dalszej części, gdyż uczestnictwo w "wadliwej procedurze wyborczej byłoby nieodpowiedzialne".

W swoim oświadczeniu precyzowali, że chodzi między innymi o to, że poprzednie zgromadzenie w tej sprawie, które odbyło się 29 czerwca, zostało odroczone "do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej". Chodzi tu sprawę dotyczącą Izby Dyscyplinarnej i modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a także o dwa pytania prejudycjalne w sprawie ustalenia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego powołanego przez nową KRS.

Sędziowie we wtorkowym oświadczeniu przypomnieli, że tylko to pierwsze z nich zostało zakończone wyrokiem TSUE z 15 lipca. Dodają, że w związku z tym uchwała z 29 czerwca o odroczeniu zgromadzenia "nie została uchylona, obowiązuje i nie ustały przyczyny jej podjęcia".

13 sędziów napisało także, że przewodnicząca wtorkowego zgromadzenia odmówiła poddania pod głosowanie "prawidłowo złożonego wniosku" o odroczenie tegoż zgromadzenia z tych samych przyczyn, z których nastąpiło to 29 czerwca. "Przyczyny te dotyczą też osobiście Przewodniczącej Zgromadzenia" - dodano. Przewodniczącą Zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej SN jest pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska, która obecnie pełni p.o. prezesa tejże izby.

Oświadczenie 13 sędziów Izby Cywilnej Sądu NajwyższegoTVN24
Oświadczenie 13 sędziów Izby Cywilnej Sądu NajwyższegoTVN24

Zerwane kworum i nowy termin zgromadzenia

W komunikacie Sądu Nawyższego czytamy, że w związku z tym, że 13 sędziów opuściło zgromadzenie, tym samym doprowadzili oni "do zerwania kworum wymaganego do wyboru kandydatów na prezesa Izby".

"Z tego powodu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej na 16 września 2021 roku, na którym dla dokonania wyboru kandydatów wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków zgromadzenia. Gdyby i w tym posiedzeniu nie wzięła udziału wymagana liczba sędziów, ustawa przewiduje, że wybór może zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu w obecności co najmniej 1/3 członków zgromadzenia" - czytamy w komunikacie Sądu Najwyższego.

Komunikat Sądu NajwyższegoSąd Najwyższy

Wątpliwości co tego, czy zgromadzenie mogło się odbyć

W dalszej części komunikatu odniesiono się do wątpliwości dotyczących tego, czy wtorkowe zgromadzenie w ogólne miało prawo się odbyć.

"W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi zwołanego na dzień dzisiejszy Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej wyjaśniamy, że powszechnie wiążące przepisy prawa (art. 13a § 2 w zw. z art. 15 § 3 u.SN) zobowiązują osobę, której Prezydent RP powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, do zwołania w terminie tygodnia od dnia powierzenia obowiązków Zgromadzenia Sędziów Izby w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Izby" - napisano.

Dodano, że "obowiązek ten wynika wprost z ustawy, której nie mogą uchylić poglądy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego, nawet jeżeli znalazły wyraz we wcześniej podjętych uchwałach".

Wybór prezesa izby

Małgorzata Manowska została wskazana przez prezydenta na pełniącą obowiązki prezesa Izby Cywilnej 2 września.

Zgodnie z ustawą o SN prezes tego sądu kierujący pracami danej Izby "jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie". "Osoba powołana na stanowisko prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN" - stanowi ustawa.

Natomiast jeśli kandydaci na stanowisko prezesa Izby nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, prezydent powierza wykonywanie obowiązków prezesa wskazanemu przez siebie sędziemu tej Izby.

Poprzednim prezesem Izby Cywilnej był sędzia Dariusz Zawistowski. Jego kadencja upłynęła 30 sierpnia tego roku.

Autor:mjz/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości