Polska

Rząd trochę lepiej notowany

Polska


36 proc. badanych, czyli o 3 punkty proc. więcej niż w kwietniu - to zwolennicy rządu PO-PSL. 33 proc., czyli o 1 punkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu - to przeciwnicy rządu. Z majowego sondażu CBOS wynika też, że poprawiły się notowania szefa rządu.

Społeczny odbiór premiera, który od kilku miesięcy się pogarszał, w majowym badaniu poprawił się. Mimo to nadal więcej osób jest z niego niezadowolonych niż przeciwnie. - Opinie o obecnej ekipie są wprawdzie lepsze niż w kwietniu, jednak zbliżone do rejestrowanych w pierwszym kwartale tego roku - zwraca uwagę pracownia.

I tak dezaprobatę wobec premiera wyraża 44 proc. ankietowanych (o 4 pkt. mniej niż w kwietniu). Zadowolonych z szefa rządu jest 42 proc. badanych (o 3 punkty proc więcej niż w kwietniu).

Rząd lepiej notowany

Lepsze niż w kwietniu są opinie o wynikach działalności rządu. Dotychczasowe efekty jego pracy pozytywnie ocenia 39 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty proc.). Negatywnie bilans działań Rady Ministrów podsumowuje 47 proc. respondentów (spadek o 4 punkty proc.).

Poprawiły się również opinie o polityce gospodarczej rządu. Nadal jednak większość badanych - 56 proc. (spadek o 4 pkt proc.) uważa, że polityka obecnego gabinetu nie rokuje poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Przeciwnego zdania jest 32 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty).

Negatywne oceny polityki gospodarczej rządu przeważają niemal we wszystkich analizowanych przez CBOS grupach społeczno-demograficznych. Najbardziej krytyczni są rolnicy, później robotnicy wykwalifikowani, bezrobotni oraz osoby źle oceniające swoją sytuację materialną.

Tuska lubią wykształceni z dużych miast

Premier, podobnie jak kierowany przez niego rząd, najczęściej spotyka się z akceptacją mieszkańców dużych miast oraz respondentów najlepiej wykształconych i sytuowanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-11 maja na liczącej 1189 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP, lex.pl

Pozostałe wiadomości