Rozszerzona matematyka i j. polski sprawiły problemy? Sprawdź przykładowe odpowiedzi

Aktualizacja:
Maturzyści po wyjściu z egz. z matematyki na poz. rozszerzonym
Maturzyści po wyjściu z egz. z matematyki na poz. rozszerzonym
tvn24
tvn24Maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym

63 tys. maturzystów przystąpiło w piątek do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Uczniowie musieli rozwiązywać nierówności, wyliczyć objętość ostrosłupa czy wskazać prawdopodobieństwo. Z kolei o godz. 17 zakończył się egz. z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W tvn24.pl mamy dla Was arkusze egzaminacyjne z obu przedmiotów i przykładowe odpowiedzi, zarówno do zadań z matematyki, jak i z języka polskiego.

Maturzyści punktualnie o godz. 9 przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tuż po wyjściu z egzaminu, relacjonowali, że nie był on trudny, choć niektóre zadania wymagały skupienia.

- Jesteśmy zmęczeni, ale matura była łatwiejsza niż próbna - powiedziała maturzystka z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. - Problem sprawiło mi wyznaczenie równania okręgu. Inne zadania były do wyliczenia, tylko trzeba było się naprawdę skupić - mówiła inna uczennica poznańskiego liceum. - Wszystkie zadania były w moim zasięgu - powiedział z kolei inny uczeń i dodał, że "nie było żadnego wyjętego z kosmosu".

Chęć zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 63 tys. maturzystów, czyli 15,5 proc. abiturientów.

Poniżej znajduje się arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie rozszerzonym, który przesłała nam Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz - w ramach akcji tvn24.pl Matura 2013: Sprawdź, czy zdasz - proponowane odpowiedzi do tego testu, które specjalnie dla nas przygotowali matematycy z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI - POZIOM ROZSZERZONY

PROPONOWANE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Rozszerzony język polski

Także w piątek, o godz. 14, maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu z polskiego na tym poziomie zadeklarowało 37 tys. osób, czyli 10 proc. maturzystów. Uczniowie musieli napisać wypracowanie nie krótsze niż dwie strony (około 250 słów), na jeden z dwóch podanych tematów.

Poniżej przedstawiamy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, który przesłała nam Centrala Komisja Egzaminacyjna oraz - w ramach naszej akcji Matura 2013: Sprawdź, czy zdasz - przykładowe rozwiązania, które specjalnie dla nas przygotował dr Krzysztof Chlipalski, wykładowca w Fundacji Universitatis Varsoviensis, nauczyciel j. polskiego w 50 LO Stowarzyszenia Kultury i Edukacji oraz w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 im. prof. Jigoro Kano w Warszawie.

Testy maturalne z polskiego, historii i geografii rozwiązuje dla tvn24.pl Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego ,,Universitatis Varsoviensis”

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY

OPRACOWANIE UTWORÓW HOMERA I ZBIGNIEWA HERBERTA

OPRACOWANIE UTWORÓW UMBERTO ECO I MELCHIORA WAŃKOWICZA

Egzaminy na poziomie rozszerzonym trwają 180 minut. W odróżnieniu od egzaminów z tych przedmiotów na poziomie podstawowym, przystąpienie do nich nie jest obowiązkowe.

www.kursydomatury.pl

Matematyka i język polski na poziomie podstawowym

Matury rozpoczęły się 7 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dzień później odbył się egzamin z matematyki, także na poziomie podstawowym.

MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI - POZIOM PODSTAWOWY

PROPONOWANE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. POLSKIEGO

PROPONOWANE ODPOWIEDZI DO TEKSTU POPULARNONAUKOWEGO

OPRACOWANIE TEMATU: AUTORYTET W "PRZEDWIOŚNIU" STEFANA ŻEROMSKIEGO

OPRACOWANIE UTWORÓW ELIZY ORZESZKOWEJ I KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Matury potrwają do 28 maja

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (przeprowadzanych na poziomie podstawowym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego. Obie sesje maturalne - pisemna i ustna - zakończą się 28 maja.

Dodatkowy termin

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca. Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, egzaminów ustnych - na 26-30 sierpnia.

Autor: db,mn,dp/ja / Źródło: TVN24, PAP

Pozostałe wiadomości