Nowe wytyczne dla przedszkoli i żłobków. GIS luzuje restrykcje

Autor:
pp/ja
Źródło:
PAP, gov.pl
Minister edukacji narodowej o aktualizacji wytycznych dla przedszkoli
Minister edukacji narodowej o aktualizacji wytycznych dla przedszkoli TVN24
wideo 2/5
TVN24 Minister edukacji narodowej o aktualizacji wytycznych dla przedszkoli

Główny Inspektorat Sanitarny wprowadził zmiany w wytycznych dla przedszkoli i żłobków. Usunięto zapis, że w grupie powinno przebywać maksymalnie 25 dzieci. Zmniejszono też dystans, jaki powinni zachować rodzice przyprowadzający dzieci do placówek.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Jest to czwarta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobków. Nowe wytyczne są takie same dla żłobków i przedszkoli. Pod względem dystansu społecznego zalecanego dla rodziców przyprowadzających dzieci do placówek, zbliżono je do wytycznych dla szkół.

Do tej pory GIS rekomendował, by w grupie przedszkolnej przebywało maksymalnie 25 dzieci. Samorządy i dyrektorzy placówek zwracali uwagę, że to ograniczenie sprawi, że od września dla części dzieci może nie być miejsca w przedszkolach.

Usunięty zapis o limicie dzieci przebywających w jednej grupie

Teraz usunięto zapis o limicie dzieci przebywających w jednej grupie i zalecono, by - w miarę możliwości - powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 metrów kwadratowych (wcześniej 16 metrów kwadratowych). W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej dwa metry kwadratowe (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 metra kwadratowego.

W nowych wytycznych zmniejszono też dystans, jaki powinni zachować rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki wobec pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców - z dwóch do minimum półtora metra.

GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoliShutterstock

Regularna dezynfekcja używanych przedmiotów i wietrzenie sal

W dalszym ciągu GIS radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli - w miarę możliwości - ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - najlepiej na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

Zdrowe dziecko musi przyprowadzać zdrowa osoba

Sanepid podkreśla, że do przedszkola i żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdrowa musi być też osoba przyprowadzająca dziecko.

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.

Minister Piontkowski: te półtora metra kwadratowego na dziecko nie musi być co do centymetra

- Samorządy zwracały nam uwagę na to, że przy takich ograniczeniach duża część dzieci nie będzie mogła korzystać z opieki przedszkolnej - argumentował decyzję o zmianie wytycznych dla przedszkoli na środowej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Jak dodał, "przy tych obostrzeniach można spokojnie realizować opiekę przedszkolną na podobnych zasadach, jak to miało miejsce wcześniej". 

Minister powiedział także, że "wyraźnie Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje na to, że te półtora metra kwadratowego na dziecko nie musi być co do centymetra"

Minister edukacji narodowej o aktualizacji wytycznych dla przedszkoli
Minister edukacji narodowej o aktualizacji wytycznych dla przedszkoli TVN24

Autor:pp/ja

Źródło: PAP, gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości