Polska

Przeczytaj tematy maturalne

Polska

Aktualizacja:

Sytuacja ludzi starszych na wsi na podstawie fragmentu "Chłopów" oraz charakterystyka porównawcza bohaterek "Pana Tadeusza" - Telimeny i Zosi. Z takimi tematami musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści, którzy pisali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym maturzyści musieli natomiast m.in. porównać mądrość i wiedzę na podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego.

Zobacz pytania maturalne z języka polskiego na poziomie podstawowym

Zobacz pytania maturalne na poziomie rozszerzonym

W arkuszach testu znajdowały się odpowiednie fragmenty utworów: rozmowa Hanki z ojcem starym Bylicą z "Chłopów" Władysława Reymonta oraz kilka scen z mickiewiczowskiej epopei.

Abiturienci musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem. Tekst dotyczył hipnozy.

Egzamin z polskiego można było zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 93 proc. tegorocznych maturzystów zdecydowało się zdawać egzamin z polskiego na poziomie podstawowym, 7 proc. wybrało poziom rozszerzony.

Kochanowski i Myśliwski na rozszerzonej maturze

Na poziomie rozszerzonym maturzyści musieli porównać mądrość i wiedzę na podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego, lub opisać topos drogi na podstawie fragmentu powieści "Kamień na kamieniu" Wiesława Myśliwskiego.

Abiturienci zmierzyli się też z testem na czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. "Ruchome schody". Opisane zostały w nim przeżycia i przemyślenia młodych ludzi biorących udział w strajku studentów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1981 r.

Maturę w całej Polsce zdaje w tym roku ponad 440 tys. abiturientów. Sesja egzaminów pisemnych rozpoczęła się w poniedziałek, potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 29 maja.

Trzeba zdobyć 30 procent

Zdawanie egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym wybrało 93 proc. tegorocznych maturzystów, 7 proc. wybrało poziom rozszerzony. Egzamin na poziomie podstawowym trwał 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut.

Uczeń zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego na maturze otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu (niezależnie od tego, czy zdawał go na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym).

CKE: był fałszywy alarm bombowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że poniedziałkowy egzamin przebiegał spokojnie. - Do CKE dotarła wiadomość o fałszywym alarmie bombowym w Łapach w woj. podlaskim, nie miał on jednak wpływu na przebieg egzaminu - poinformował wicedyrektor CKE, Mirosław Sawicki.

Jak poszedł Ci egzamin? Napisz: kontakt@tvn24.pl lub wypowiedz się na forum.

tka//mat

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości