Polska

Prezydenckie projekty do konsultacji. Weta czekają na rozpatrzenie w Sejmie

Polska

[object Object]
Wcześniej, oba projekty trafiły do Biura Legislacyjnego Sejmu. Na nagraniu, prezydent o poprawce do swojego projektu o KRS (Materiał z 25 września 2017 r.)tvn24
wideo 2/35

Prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym zostały skierowane we wtorek do konsultacji - wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu.

Projekt o Krajowej Radzie Sądownictwa skierowano do konsultacji przez: Sąd Najwyższy, KRS, Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką, Radę Dialogu Społecznego i Prokuratorię Generalną RP. Projekt o Sądzie Najwyższym został skierowany do konsultacji przez: Prokuratora Generalnego, Sąd Najwyższy, Krajową Radę Radców Prawnych, NRA, KRS, RDS, PGRP i Rzecznika Finansowego.

Już wcześniej, oba projekty trafiły do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Legislacyjne.

Prezydenckie weta czekają na rozpatrzenie w Sejmie

Projekty prezydenta - nowela ustawy o KRS i nowa ustawa o SN - wpłynęły do Sejmu tydzień temu. 24 lipca prezydent Duda zawetował przygotowane przez PiS oraz rząd - nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im między innymi niekonstytucyjność części przepisów. Zapowiedział wtedy, że w dwa miesiące przedstawi własne projekty. Oba prezydenckie weta czekają na rozpatrzenie w Sejmie.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza między innym: zapis, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania, utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników oraz możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia.

Projekt ustawy o KRS zakłada między innymi, że obecni członkowie KRS - sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady - sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - red.). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję. W przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tysięcy obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.

Autor: jz/sk / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości