Polska

Postępowanie w sprawie pozwolenia na broń Grabarczyka umorzone

Polska

tvn24Z powodu sygnałów o nieprawidłowościach Grabarczyk zrezygnował pod koniec kwietnia ze stanowiska ministra sprawiedliwości

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie posługiwania się przez byłego ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka poświadczającymi nieprawdę dokumentami związanymi z pozwoleniem na broń. Sprawa była elementem - prowadzonego nadal - śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w łódzkiej policji przy wydawaniu zezwoleń na broń.

Prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim umorzyła też wątek dotyczący posła Dariusza Seligi. Obaj posłowie czekają na decyzje Komendanta Głównego Policji o odebraniu im pozwoleń na broń.

W związku z doniesieniami o niezgodnym z przepisami uzyskaniu pozwolenia na broń Grabarczyk zrezygnował pod koniec kwietnia ze stanowiska ministra sprawiedliwości. W wydanym wówczas oświadczeniu napisał m.in., że jego rezygnacja "leży w interesie państwa i wymiaru sprawiedliwości". Poseł Seliga został w związku z tą sprawą zawieszony w prawach członka partii i klubu parlamentarnego PiS.

Nieprawidłowości w łódzkiej policji

Umorzony wątek dotyczy posługiwania się przez posłów poświadczającymi nieprawdę dokumentami dotyczącymi pozwoleń na broń palną - poinformował zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim Janusz Walczak.

Umorzono też wątek dotyczący składania przez polityków obietnicy udzielenia korzyści osobistej naczelnikowi łódzkiej policji. Prokuratura stwierdziła, że takich czynów nie popełniono. Sprawa pozwoleń na broń obu posłów była jednym z elementów śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w łódzkiej policji przy wydawaniu zezwoleń na broń palną. Postępowanie w tej sprawie nadal prowadzi ostrowska prokuratura okręgowa.

Prokuratorskie zarzuty

Do tej pory zarzuty postawiono trzem członkom komisji egzaminacyjnej oraz naczelnikowi wydziału odpowiedzialnemu za przebieg egzaminów. Są oni podejrzani o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji egzaminów związanych z wydaniem obu posłom pozwoleń na posiadanie broni palnej oraz o przekroczenie uprawnień. Zarzuty poświadczenia nieprawdy dotyczą dokumentów: kart egzaminacyjnych, list wyników strzelań i protokołów z egzaminu. Na ich podstawie zostały sporządzone decyzje dotyczące pozwolenia na posiadanie broni palnej, oraz zaświadczenia uprawniające do nabycia broni palnej przez obu polityków. - Opisane w zarzutach dokumenty poświadczające nieprawdę zostały wykorzystane w ramach wewnętrznej procedury poprzedzającej wydanie pozwoleń. Obaj posłowie nie dysponowali nimi i nie używali ich – podkreślił Walczak.

Posłowie stracą pozwolenia na broń

Jednocześnie stwierdzono, że działania obu posłów związane z ubieganiem się o pozwolenia na posiadanie broni palnej wynikały z wyznaczonej przez naczelnika wydziału procedury. Z zebranych materiałów wynika, że egzaminy praktyczne polityków odbyły się, wbrew przepisom, przed egzaminami teoretycznymi. Nieprawidłowy był też przebieg egzaminu. W związku z tym ostrowska prokuratura przekazała do Komendanta Głównego Policji wnioski o uchylenie Cezaremu Grabarczykowi i Dariuszowi Selidze pozwoleń na broń.

Autor: MAC / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości