TVN24 | Polska

Początek nowego roku szkolnego. Kiedy pierwszy dzień szkoły?

TVN24 | Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek o przygotowaniach szkół do stacjonarnej nauki od wrześniaTVN24
wideo 2/5
TVN24Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek o przygotowaniach szkół do stacjonarnej nauki od września

Pierwszy dzień szkoły to ważny dzień dla kilku milionów uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kiedy wypada pierwszy dzień szkoły? Kiedy rozpoczną się lekcje? Na jakich zasadach uczniowie wrócą do nauki w roku szkolnym 2021/22?

Rok szkolny 2020/2021 uczniowie zapamiętają przede wszystkim z nauki zdalnej, która trwała przez większość roku. Uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej na kilka tygodni przed zakończeniem roku. Kiedy rozpocznie się nowy rok szkolny?

1 września 2021 - kiedy wypada?

Nowy rok szkolny rozpocznie się 1 września 2021 roku. Datę tę ustala rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2017 roku, w którym opisany został sposób organizacji roku szkolnego. Dokument zakłada, że wakacje mogą się wydłużyć jedynie, gdy pierwszego września wypada w sobotę bądź w niedzielę. Wówczas rok szkolny rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po pierwszym września.

W 2021 roku 1 września przypada w środę. W związku z tym uczniowie nie będą mogli liczyć na dłuższe wakacje. Rozporządzenie to ani inny dokument nie ustala jednej wspólnej godziny rozpoczęcia zajęć 1 września. O tym, o której godzinie rozpoczyna się rok szkolny, decydują dyrektorzy szkół. A zatem o taką informację należy zwrócić się do sekretariatów szkół bądź szukać jej na stronie internetowej placówki oświatowej.

Kiedy początek lekcji?

Chociaż w rozporządzeniu mowa jest o tym, że pierwszego dnia września rozpoczynają się "zajęcia dydaktyczno-wychowawcze". Nie oznacza to, że 1 września uczniowie wrócą od razu na lekcje. We środę 1 września odbywają się zwyczajowo uroczyste apele, które gromadzą wszystkich uczniów danej szkoły. Następnie uczniowie poszczególnych klas spotykają się ze swoim wychowawcą, poznają plan lekcji, dowiadują się o sposobie organizacji pracy danej placówki.

Regularne lekcje rozpoczną się 2 września 2021 roku, czyli w czwartek.

ZOBACZ >> Rok szkolny 2021/2022 - kalendarz. Dni wolne, ferie, przerwy świąteczne

Czy maseczki są obowiązkowe w szkołach?

Przedstawiciele władz od tygodni utrzymują, że powrót do szkoły ma być powrotem do nauki stacjonarnej. W lipcu ministerstwa edukacji i nauki oraz zdrowia, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowały wytyczne dla szkół.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć,  higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. 

Co z maseczkami? W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej. W dokumencie czytamy też: "Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu".

Tak jak było to w minionym roku szkolnym: "Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu)".

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock