TVN24 | Polska

"Rzeczpospolita": minister Czarnek chce ręcznie sterować ocenianiem szkół wyższych

TVN24 | Polska

Autor:
pp\mtom
Źródło:
PAP
Czarnek: uszanujcie demokrację i konstytucjęTVN24
wideo 2/3
TVN24Czarnek: uszanujcie demokrację i konstytucję

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (głosował za ustawą anty-TVN) chce ręcznie sterować ocenianiem szkół wyższych - podała piątkowa "Rzeczpospolita". Według gazety szef resortu sam ustali, kiedy jednostka powinna otrzymać kategorię A, a kiedy B+ lub B -.

Według "Rzeczpospolitej" wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Od tego, jaką kategorię dostanie dana jednostka, zależy nie tylko jej prestiż, ale też możliwość nadawania tytułów naukowych i po części wysokość subwencji. "Podczas ewaluacji przyznaje się punkty za publikacje naukowe pracowników oraz patenty, za efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz za wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki" - czytamy w "Rz".

"Rzeczpospolita": środowisko naukowe ocenia negatywnie pomysły ministerstwa

"Wartość referencyjna to zaś graniczna liczba punktów, od której przyznaje się kategorię A, B+, B i C" – wyjaśnił dziennikowi prof. Krzysztof Leja z ruchu społecznego Obywatele Nauki. Dodał, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi regułami to Komisja Ewaluacji Nauki powołana przez ministra, ale składająca się z niezależnych ekspertów proponuje wartości referencyjne, a minister może je zatwierdzić bądź nie i zalecić ich korektę. Zdaniem prof. Lei, jeśli to minister będzie ustalał wartości referencyjne, może dojść do uznaniowości i ręcznego sterowania przyznawaniem kategorii naukowych.

"Projekt nowelizacji zakłada, że przewodniczący KEN jedynie zarekomenduje ministrowi te propozycje. Rozstrzygnie sam minister i ustali zestawy wartości referencyjnych. Jak uzasadnia projektodawca, funkcjonujące rozwiązanie nie pozwala ministrowi w wystarczającym stopniu decydować o istotnym elemencie polityki naukowej państwa. W uzasadnieniu pada też stwierdzenie, że to wdrożenie rekomendacji środowiska naukowego. Tyle że środowisko pomysły ministerstwa ocenia negatywnie" - napisała "Rzeczpospolita".

Dodała, że zgodnie ze stanowiskiem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej proponowane zmiany budzą wątpliwości natury prawnej. Kompetencje KEN określa bowiem ustawa, jak podała gazeta, a sam proces ewaluacji opiera się na autonomii Komisji. "Jeśli zestawy wartości referencyjnych określi minister, trudno będzie mówić o niezależności środowiska naukowego w procesie ewaluacji. Co prawda KEN zachowa kompetencję proponowania kategorii naukowych, ale uchwała, którą przyjmie, nie będzie efektem niezależnej, autonomicznej ewaluacji" – zauważył w rozmowie z "Rz" prof. Maciej Żylicz, prezes fundacji. Projekt skrytykowała też Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Z kolei zdaniem Komitetu Polityki Naukowej może się zdarzyć, że podmioty, w których wyniki badań nie są na zadowalającym poziomie, zyskają znaczące uprawnienia - czytamy. 

Autor:pp\mtom

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości