Organizacje żydowskie w Polsce apelują w sprawie walki z antysemityzmem. Wydały wspólne oświadczenie

Autor:
asty/adso
Źródło:
TVN24

28 polskich organizacji żydowskich działających w Polsce zabrało głos w sprawie coraz bardziej widocznego i tolerowanego w życiu publicznym antysemityzmu. W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, organizacje opublikowały wspólne oświadczenie, w którym wyraziły poparcie dla roboczej definicji antysemityzmu.

Sygnatariusze – 28 organizacji żydowskich - wzywają do społecznego i politycznego zaangażowania w przeciwdziałanie antysemityzmowi oraz negowaniu i wypaczaniu Holokaustu. Uważają, że tylko dzięki zdecydowanym działaniom przyszłe pokolenia zrozumieją przyczyny Holokaustu i będą w stanie zastanowić się nad jego konsekwencjami i przeciwstawić się antysemickim ideologiom.

- Obserwując ogólnoświatowy wzrost mowy nienawiści i przestępstw motywowanych antysemityzmem, poczuliśmy potrzebę włączenia roboczej definicji antysemityzmu do dyskursu publicznego – powiedział inicjator akcji Piotr Kwapisiewicz, prezes Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

ZOBACZ FILM DOKUMENTALNY "DOWÓD TOŻSAMOŚCI" >>>

- Analizując dotychczasowe przykłady implementacji definicji, zauważamy, że im częściej jest ona stosowana, tym większa jest jej skuteczność. Dlatego rozważając wdrożenie roboczej definicji antysemityzmu IHRA (Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście - red.), warto przyjrzeć się wieloaspektowemu potencjałowi tego narzędzia, wspierającemu zarówno działania edukacyjne i procesy identyfikujące antysemityzm, jak i mechanizmy wspierające strategie i polityki przeciwdziałania antysemityzmowi zarówno w organizacjach, instytucjach, administracji publicznej – dodał Piotr Kwapisiewicz.

Oświadczenie 28 organizacji żydowskich ws. antysemityzmu

W oświadczeniu zwrócono uwagę na obchody Święta Niepodległości, które odbyły się w Kaliszu. "W ramach obchodów tak ważnego święta, spalono tekst Statutu Kaliskiego z 1264 roku, nadającego prawa społeczności żydowskiej, zapewniając im bezpieczeństwo i wolność wyznania" – przypomniano.

Publiczne propagowanie nienawiści wobec społeczności żydowskiej w Polsce pokazuje, jak ważne jest przeciwdziałanie antysemityzmowi" - dodano, wskazując, że jest to powód, dla którego podpisane pod deklaracją organizacje żydowskie w Polsce "wyrażają poparcie dla niewiążącej prawnie roboczej definicji antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA)".

Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej.

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA 28 ORGANIZACJI ŻYDOWSKICH WS. ANTYSEMITYZMU

Dr Sebastian Rejak, p.o. dyrektor American Jewish Committee Central Europe podkreślił, że "antysemityzm jest zjawiskiem globalnym, które jest znane kulturze zachodniej od ponad dwóch tysiącleci". - Jednak działania zmierzające do wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia tego zjawiska muszą być podejmowane lokalnie, odpowiadając na jego rzeczywiste manifestacje w danym kraju, w danej społeczności - dodał.

- Odpowiedzialność za to spoczywa na wielu podmiotach, od rządu i parlamentu po instytucje samorządowe, szkoły i organizacje pozarządowe. Ta synergia jest koniecznością – podkreślił dr Sebastian Rejak.

Współczesne przejawy antysemityzmu

Zdaniem sygnatariuszy oświadczenia, współczesne przejawy antysemityzmu w życiu publicznym mogą polegać między innymi na "nawoływaniu do zabijania lub krzywdzenia Żydów w imię radykalnej ideologii lub ekstremistycznych poglądów religijnych, pomocy w takich czynach lub usprawiedliwianiu ich" czy "formułowaniu kłamliwych, odmawiających człowieczeństwa, demonizujących lub stereotypowych opinii o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza, choć nie tylko, w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim lub o kontrolowaniu przez Żydów mediów, gospodarki, rządu lub innych społecznych instytucji".

- Współczesny antysemityzm w Europie Centralnej propaguje nienawiść nie tylko w stosunku do Żydów, ale także do członków społeczeństwa popierających pluralizm i multikulturowość – zwróciła uwagę Anna Zielińska, członkini zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. - Antysemityzm staje się substytutem, obwiniającym Żydów, ale przede wszystkim osoby uważane za Żydów, o każdą porażkę i polityczny, ekonomiczny, bądź socjalny kryzys – dodała.

Anna Zielińska podkreśliła, że badania pokazują, że w krajach Grupy Wyszehradzkiej skrajnie prawicowe środowiska bazują w swojej retoryce na antysyjonizmie, teoriach spiskowych, a także atakują pamięć Holokaustu. - I chodź wydaje się to niemożliwe, zaprzeczanie i umniejszanie Holokaustu jest obecne w dyskursie publicznym - powiedziała.

Sygnatariuszami oświadczenia są: American Jewish Committee Central Europe, Centrum Społeczności Żydowskiej – JCC Warszawa, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra, Fundacja Hillel Polska, Fundacja Puszke, Maccabi Warszawa, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu", Stowarzyszenie FestivALT, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Bielsku-Białej, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Legnicy, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, Związek Postępowych Gmin Żydowskich "Beit Polska", Zespół Szkół Lauder-Morasha, Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith w Rzeczypospolitej Polskiej i Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

Autor:asty/adso

Źródło: TVN24

Pozostałe wiadomości