Jest nowy podział obowiązków w MSWiA

Polska

W poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" Sebastian Kaleta mówił, że Kamiński ma wielkie zasługi dla PiStvn24
wideo 2/36

Minister Mariusz Kamiński zachował osobisty nadzór nad funkcjonowaniem największej mundurowej formacji, czyli policji - wynika z nowego podziału obowiązków w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Dokument, powszechnie zwany zarządzeniem kompetencyjnym, pojawił się w poniedziałek po południu w dzienniku urzędowym resortu. Nosi oficjalną długa nazwę: "decyzji nr 62 ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zakresu czynności Sekretarzy i Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji".

Pierwszy zastępca

Kluczowy zapis dotyczy bezpośredniego nadzoru ministra Mariusza Kamińskiego nad komendantem głównym policji, biurem nadzoru wewnętrznego, a także pionami bezpieczeństwa wewnętrznego w Policji i Straży Granicznej.

- Wśród poprzedników w ten sposób działał jedynie Marek Biernacki, który był szefem resortu w rządzie Jerzego Buzka. Pozostali ministrowie cedowali sprawy policji na wiceministrów – mówi doświadczony urzędnik.

Jednak z dokumentu jasno wynika, że będzie silny pierwszy zastępca ministra Kamińskiego, czyli Maciej Wąsik, choć - w przeciwieństwie do niedawno odwołanego Jarosława Zielińskiego - nie jest tytułowany jako pierwszy zastępca ministra spraw wewnętrznych.

Kompetencje Macieja Wąsika to nadzór m.in. nad obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, strażą pożarną, dotacjami celowymi resortu, sprawami emerytalnymi - w tym słynnym artykułem 8a, który pozwala zachowywać byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa PRL swoje emerytury.

Szefernaker od cyberbezpieczeństwa

Spore kompetencje, a zarazem odpowiedzialność spadnie na najmłodszego w gronie wiceministrów Pawła Szefernakera. Otrzymał nadzór nad administracją wojewódzką, a także sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem oraz teleinformatyką.

- Sporo pól minowych i projektów, które się ciągną od lat, bez końca. Same wyzwania - mówi nam doświadczony urzędnik.

Trzeci z sekretarzy stanu Krzysztof Kozłowski ma zajmować się legislacją resortu, budżetem, a także sprawami dotyczącymi współpracy z Rosją, jak w przypadku granicy z obwodem kaliningradzkim.

Ostatni z wiceministrów podsekretarz stanu Błażej Poboży zajmie się wyznaniami religijnymi, mniejszościami etnicznymi, sprawami migracji.

- Do niego będą też należały sprawy dotyczące komunikacji ministerstwa, czyli będzie przełożonym wszystkich rzeczników podlegających pod MSWiA - wyjaśnia jeden z członków ekipy Mariusza Kamińskiego.

Autor: Robert Zieliński / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MSWiA

Raporty: