Rośnie liczba legalnych aborcji w Polsce. Zespół Downa jedną z wielu przyczyn

[object Object]
Do Sejmu zgłoszono dwa obywatelskie projekty - ograniczający i rozszerzający prawo do aborcji. Po pierwszym czytaniu został tylko jeden [materiał magazynu "Polska i Świat" z 11.01.2018 r.]tvn24
wideo 2/6

Liczba legalnych aborcji w Polsce od 2002 roku niemal stale rośnie. Stwierdzenie zespołu Downa u płodu jest jedną z głównych przyczyn, ale nie - jak twierdzą niektórzy politycy - większości przypadków aborcji. Takie wnioski płyną ze sprawozdania rządu z wykonywania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Wspomniana ustawa nakłada na rząd obowiązek, aby co roku przedstawiał Sejmowi "sprawozdanie z wykonywania wyżej wymienionej ustawy oraz o skutkach jej stosowania". Dokument, który przeanalizowaliśmy, dotyczy 2016 roku i został przekazany do parlamentu przez rząd 23 stycznia.

Tendencja wzrostowa i nieznaczne spadki

Obowiązujące w Polsce prawo dopuszcza aborcję w trzech przypadkach:

1. gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki;

2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;

3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Rządowe sprawozdanie, choć dotyczy 2016 roku, przedstawia pewne procesy na przestrzeni wielu lat. Z dokumentu wynika, że liczba legalnych aborcji od 2002 roku niemal stale rośnie. Nieznaczne spadki rok do roku zanotowano tylko w latach 2007/2006 i 2013/2012. Poza tym utrzymuje się tendencja wzrostowa. W 2002 roku przeprowadzono w Polsce 159 aborcji, a w 2016 - 1098.

Ile w Polsce dokonuje się zgodnych z prawem aborcji
Ile w Polsce dokonuje się zgodnych z prawem aborcjiIle w Polsce dokonuje się zgodnych z prawem aborcjisprawozdanie Rady Ministrów RP

Najczęstszą przyczyną dokonywania legalnych aborcji jest ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu albo nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu. Dotyczą tego 1042 przypadki przerwania ciąży w 2016 roku. Z powodu zagrożenia dla zdrowia lub życia matki lekarze usunęli 55 ciąż. Zapłodnienie w wyniku przestępstwa w 2016 roku było przyczyną 1 aborcji.

Liczba legalnych aborcji oraz przyczyny na przestrzeni lat
Liczba legalnych aborcji oraz przyczyny na przestrzeni latLiczba legalnych aborcji oraz przyczyny na przestrzeni latsprawozdanie Rady Ministrów RP

W parlamencie projekt zaostrzający prawo

Ustawowego ograniczenia prawa do przerywania ciąży od lat domagają się organizacje pro-life. Chcą, aby aborcja z powodu wad lub choroby płodu została zakazana. Sejm pracuje nad obywatelskim projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję reprezentowanego przez Kaję Godek.

Obywatelski projekt zakłada skreślenie przepisu mówiącego, że "przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu". Projekt firmowany przez komitet Kai Godek zakłada pozostawienie możliwości legalnej aborcji, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki albo jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa.

Kwestia zaostrzenia prawa antyaborcyjnego w Polsce powróciła do Sejmu rok po tym, gdy posłowie odrzucili znacznie dalej idący projekt instytutu Ordo Iuris, który wywołał falę protestów społecznych w całej Polsce.

Wówczas to, w październiku 2016 roku, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opowiedział się za częściowym ograniczeniem prawa do aborcji w Polsce. Argumentował, że takie wady płodu, jak zespół Downa, nie powinny dawać podstaw do legalnej aborcji. Dowodził przy tym, że z tej przyczyny dokonuje się większości legalnych aborcji w Polsce.

- W jednym obszarze należy doprowadzić do zmian. Chodzi o aborcję eugeniczną, czyli ze względu na wady płodu. Mam na myśli zwłaszcza chore dzieci z zespołem Downa, a to jest ogromna większość legalnych aborcji w Polsce - mówił prezes PiS w wywiadzie dla Onetu 14 października 2016 roku.

Tymczasem sprawozdanie rządu za 2016 rok pokazuje, że choć zespół Downa (trisomia 21, czyli wada polegająca na mutacji w kodzie genetycznym, skutkująca tym, że w 21. parze chromosomów występuje dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment) jest najczęstszą przyczyną dopuszczalnych przez prawo aborcji, to przyczyna ta nie stanowi większości odnotowanych przypadków przerywania ciąży.

Jakie były w Polsce w 2016 roku wskazania medyczne dla przeprowadzonych legalnie aborcji
Jakie były w Polsce w 2016 roku wskazania medyczne dla przeprowadzonych legalnie aborcjiJakie były w Polsce w 2016 roku wskazania medyczne dla przeprowadzonych legalnie aborcjisprawozdanie Rady Ministrów RP

Na 1042 aborcje dokonane w Polsce w 2016 roku 221 zabiegów przeprowadzono wyłącznie z powodu rozpoznania zespołu Downa. Zespół Downa i współistniejące wady somatyczne płodu były wskazaniem do 167 aborcji. Powyższe przypadki stanowią w sumie 37,2 procent ogółu przypadków aborcji przeprowadzonych w 2016 roku ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Do twierdzenia, że większość aborcji w Polsce przeprowadzana jest z powodu wykrycia zespołu Downa, przekonywało również prezydium Konferencji Episkopatu Polski w słowie pasterskim na Niedzielę Świętej Rodziny. "Według danych Ministerstwa Zdrowia z tego powodu wykonywanych jest 95 procent aborcji. Wśród nich większość stanowią dzieci z zespołem Downa" - napisali biskupi w liście do wiernych 31 grudnia ubiegłego roku.

Wszystkie przyczyny z rządowego sprawozdania

Nieco więcej niż jedna trzecia aborcji dokonywanych po wykryciu zespołu Downa zajmuje w rządowym zestawieniu przyczyn pierwszą pozycję.

Zespół Downa nazywany jest trisomią 21, ponieważ polega na tym, że 21. para chromosomów w genomie nie jest parą, a zespołem trzech chromosomów. Istnieją jeszcze opisane w medycynie inne zniekształcenia genotypu, polegające na obecności dodatkowej chromosomu w 13. i 18. parze. Nazywane są one trisomią 13 i trisomią 18 i noszą odpowiednio medyczne nazwy zespołu Pataua i zespołu Edwardsa.

Oba te zespoły w rządowym zestawieniu zostały umieszczone w jednej grupie statystycznej. Z powodu samodzielnie występujących wyżej opisanych zespołów wykonano w 2016 roku 49 aborcji. Gdy zaś towarzyszyły im wady somatyczne - wówczas ta liczba wzrasta do 69. Łącznie stanowi to 11,3 procent wszystkich legalnych przypadków przerwania ciąży.

Częstsze są natomiast aborcje przeprowadzane z powodu rozpoznanej wady jednego organu (narządu) albo jednego układu organizmu. To 176 przypadków. Jeśli jednak wśród przyczyn uwzględnić tak zwane wady mnogie, obejmujące więcej niż jeden organ lub więcej niż jeden układ organizmu - wówczas możemy mówić o 227 przeprowadzonych aborcjach.

W szczegółach przyczyny przerwania ciąży związane z upośledzeniem lub chorobą płodu opisuje poniższa tabela rządowego zestawienia.

Szczegółowe przyczyny dokonywania aborcji w Polsce ze względu na upośledzenie lub chorobę płodu
Szczegółowe przyczyny dokonywania aborcji w Polsce ze względu na upośledzenie lub chorobę płoduSzczegółowe przyczyny dokonywania aborcji w Polsce ze względu na upośledzenie lub chorobę płodusprawozdanie Rady Ministrów RP

Rząd w swoim sprawozdaniu podaje, że rzeczywiście udokumentowanych legalnych aborcji było w Polsce o dwie więcej niż analizowane jest to w tabelach. Obie zostały wykonane w szpitalach nadzorowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obie z powodu upośledzenia lub choroby płodu. Dane ze szpitali MSWiA nie podają jednak, jaka konkretnie choroba lub wada genetyczna była wskazaniem do aborcji, dlatego nie można tych przypadków użyć do danych porównawczych.

Łączna liczba aborcji wykonanych w Polsce legalnie, a odnotowanych przez rząd, wyniosła więc w 2016 roku 1100, a z powodu choroby lub upośledzenia płodu - 1044.

Próby zmiany prawa aborcyjnego

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w październiku ubiegłego roku, że jeżeli tylko zostanie uchwalona, to podpisze ustawę "zakazującą aborcji eugenicznej, przede wszystkim aby wykluczyć prawo do zabijania dzieci z zespołem Downa".

Z kolei w uzasadnieniu do projektu ustawy przekazanego do Sejmu przez komitet obywatelski reprezentowany przez Kaję Godek jest mowa nie o zespole Downa, lecz o "podejrzeniu niepełnosprawności".

"Mamy obecnie do czynienia z prawną dyskryminacją poszczególnych kategorii ludzi w tak fundamentalnej kwestii, jaką jest ludzkie życie. Spod ochrony prawa wyjęte są dzieci w okresie prenatalnym, podejrzane o niepełnosprawność. Rocznie, w majestacie prawa, co najmniej kilkaset dzieci poddawanych jest fizycznej eliminacji w publicznych placówkach służby zdrowia" - napisano w uzasadnieniu.

Przy poparciu części posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale za sprawą sprzeciwu bądź nieobecności części posłów opozycji Sejm odrzucił po pierwszym czytaniu obywatelski projekt "Ratujmy kobiety 2017" zakładający rozszerzenie prawa do legalnej aborcji w Polsce.

Autor: pj,jp//now / Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości

W czwartek, 20 czerwca, w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. Uszkodzone zostały dachy kilku domów.

Myśliwiec przekroczył barierę dźwięku, kilka dachów uszkodzonych

Myśliwiec przekroczył barierę dźwięku, kilka dachów uszkodzonych

Źródło:
tvn24.pl

Od początku czerwca w Grecji doszło do serii zaginięć i śmierci turystów. Jak zauważa lokalna policja, wszyscy oni wybrali się na piesze wycieczki w upalną pogodę. Zdaniem naukowców właśnie zmiany klimatu i coraz częstsze fale upałów mogą być wyjaśnieniem tych zdarzeń. - Mózg jest kluczem do wszystkiego - wyjaśnia ekspert.  

Seria zaginięć i śmierci turystów w Grecji. Policja: jest wspólny wzorzec

Seria zaginięć i śmierci turystów w Grecji. Policja: jest wspólny wzorzec

Źródło:
CNN, tvn24.pl

Dawno niewidziany, wybrany do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek pojawił się w czwartek w Sejmie, aby odebrać zaświadczenie o wyborze na europosła. W korytarzu trafił na grupę dziennikarzy, który pytali go między innymi o nieobecności po wezwaniach na komisję śledczą oraz funkcjonowanie Orlenu podczas jego prezesury.

Daniel Obajtek pojawił się w Sejmie. Seria pytań do byłego prezesa Orlenu

Daniel Obajtek pojawił się w Sejmie. Seria pytań do byłego prezesa Orlenu

Źródło:
TVN24

Do sieci trafił film, na którym widać rowerzystę, który wjechał na ulicę w Gdańsku na czerwonym świetle prosto pod koła jednego z hamujących pojazdów. Siła uderzenia była tak duża, że kierujący rowerem wyleciał w górę. Jak wyjaśniła gdańska policja, w wyniku zderzenia mężczyzna trafił do szpitala i został ukarany przez funkcjonariuszy mandatem.

Rowerzysta wjechał pod koła samochodów. Miał czerwone światło. Nagranie

Rowerzysta wjechał pod koła samochodów. Miał czerwone światło. Nagranie

Źródło:
TVN24, Stop Cham

Do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim trafił 19-dniowy noworodek z obrażeniami głowy. Lekarze mówią, że stan dziecka jest krytyczny. Zatrzymano rodziców dziecka oraz babcię. Prokuratura wyjaśnia skąd u noworodka takie obrażenia.

19-dniowy noworodek w stanie krytycznym. Rodzice i babcia zatrzymani

19-dniowy noworodek w stanie krytycznym. Rodzice i babcia zatrzymani

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Podczas gdy w wielu europejskich państwach trwają zażarte dyskusje na temat tego, czy warto wprowadzić czterodniowy tydzień pracy, niektóre z nich decydują się obrać zgoła inną ścieżkę. Już od lipca w Grecji pracownicy mają pracować nie krócej, a dłużej. Dopuszczalny, maksymalny wymiar pracy ma zostać zwiększony do 48 godzin tygodniowo.

Inni skracają, oni wydłużają. Sześciodniowy tydzień pracy już od lipca

Inni skracają, oni wydłużają. Sześciodniowy tydzień pracy już od lipca

Źródło:
"Welt" i "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ")

Mariusz Kamiński pojawił się w Sejmie, żeby odebrać wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczenie o wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego. Wypuszczony w styczniu z więzienia po akcie łaski prezydenta Andrzeja Dudy polityk został zapytany o to, czym planuje zająć się w Brukseli i Strasburgu. Przy tej okazji usłyszał pytanie dotyczące struktur europejskiej administracji.

Europoseł Kamiński zapytany o europejską administrację. "Taki quiz mi pani robi?"

Europoseł Kamiński zapytany o europejską administrację. "Taki quiz mi pani robi?"

Źródło:
tvn24.pl

Środa przyniosła w części kraju gwałtowną aurę. To, jak było niebezpiecznie, widać na nagraniu uchwyconym w Raciborzu (woj. śląskie). Przez miasto przeszła superkomórka burzowa.

Leje, wieje, sypie gradem. Nawałnica na nagraniu

Leje, wieje, sypie gradem. Nawałnica na nagraniu

Źródło:
tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz

Siedmiu policjantów z Jasła i Krosna (Podkarpacie) zostało zatrzymanych przez prokuraturę. Mundurowi mieli wręczać łapówki psychiatrze w zamian za fikcyjne zaświadczenia o ich stanie zdrowia. Chodzi o Romualda R., przeciwko któremu toczy się śledztwo. Lekarz podejrzany jest o branie pieniędzy za fałszowanie dokumentacji medycznej. Ciąży na nim już 270 zarzutów.

"Przyszli, zapłacili i wyszli". Siedmiu policjantów zatrzymanych za łapownictwo

"Przyszli, zapłacili i wyszli". Siedmiu policjantów zatrzymanych za łapownictwo

Źródło:
tvn24.pl

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w czwartek ze swoim koreańskim odpowiednikiem Shinem Won-sikiem. Po rozmowach poinformował, że we wrześniu na targach w Kielcach prawdopodobnie podpisane zostaną kolejne umowy na sprzęt wojskowy z Korei Południowej. Negocjacje w sprawie finansowania są bliskie finału - zaznaczył.

Koreański sprzęt wojskowy dla Polski. "Pracujemy nad kolejnymi umowami"

Koreański sprzęt wojskowy dla Polski. "Pracujemy nad kolejnymi umowami"

Źródło:
PAP

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły w czwartek 14. pakiet sankcji wobec Rosji. To wynik trwających od miesięcy negocjacji. Nowe obostrzenia mają utrudnić Kremlowi dostęp do technologii i ograniczyć jego przychody z eksportu surowców energetycznych - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Technologia, eksport, flota Putina. Jest kolejny pakiet unijnych sankcji

Technologia, eksport, flota Putina. Jest kolejny pakiet unijnych sankcji

Źródło:
PAP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z niedzielnej kolizji w tunelu "Emilia" w Lalikach koło Żywca (Śląskie). Na filmie widać, że jeden z kierowców znacząco przekroczył prędkość. - Nasze urządzenia pomiarowe zarejestrowały przejazd pojazdu z prędkością ponad 170 km/h - informuje rzecznik GDDKiA w Katowicach. Obowiązująca prędkość w tunelu to 50 km/h.

Groźny wypadek w tunelu. Jest nagranie, które wszystko wyjaśnia

Groźny wypadek w tunelu. Jest nagranie, które wszystko wyjaśnia

Źródło:
tvn24.pl

W najnowszej edycji Przewodnika Michelin aż trzy nowe restauracje zostały uhonorowane gwiazdkami. To Arco by Paco Pérez w Gdańsku, Giewont w Kościelisku oraz warszawski Rozbrat 20. Nowością okazało się natomiast przyznanie pierwszej w kraju Zielonej Gwiazdki Michelin.

Trzy kolejne polskie restauracje nagrodzone gwiazdką Michelin

Trzy kolejne polskie restauracje nagrodzone gwiazdką Michelin

Źródło:
tvn24.pl

Oszczędności Karola Karskiego podczas pracy w Parlamencie Europejskim wzrosły 20-krotnie. Ma też więcej mieszkań. Ryszard Czarnecki stał się milionerem. Również majątek Róży Thun znacząco urósł. Byli europosłami co najmniej dekadę - teraz już nie zostali wybrani. Sprawdzamy, z jakimi majątkami kończą przygodę w Brukseli.

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Miliony na kontach, mieszkania, domy. Wieloletni europosłowie wracają z Brukseli

Źródło:
Konkret24

Przed Sądem Okręgowym w Zamościu (woj. lubelskie) zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie śmierci 16-letniego Eryka. Chłopiec został zaatakowany w lutym zeszłego roku przez grupę rówieśników, gdy wracał ze szkoły. Sąd skazał najstarszego z nastolatków, 17-letniego wówczas Daniela G., na 12 lat i miesiąc pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym. Uznając przy tym, że nie doszło do zabójstwa – jak przekonywała prokuratura – lecz do pobicia, które skutkowało śmiercią 16-latka.

16-latek zmarł po pobiciu przez rówieśników. Jeden z nich usłyszał wyrok

16-latek zmarł po pobiciu przez rówieśników. Jeden z nich usłyszał wyrok

Źródło:
PAP

Policjanci z Wołomina proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który ponad miesiąc temu trafił do szpitala. Pacjent nie miał przy sobie dokumentów ani innych przedmiotów, które pomogłoby w jego identyfikacji.

Od miesiąca leży w szpitalu. Nie wiadomo, kim jest

Od miesiąca leży w szpitalu. Nie wiadomo, kim jest

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Bliscy żegnają 28-letniego Marcina Mizię. 28-letni funkcjonariusz służby więziennej i piłkarz z Jastrzębia-Zdroju został śmiertelnie pobity na imprezie miejskiej w Sosnowcu. Podejrzani są trzej 16-latkowie, ich sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Prokuratura sprawdza natomiast, czy impreza była należycie zabezpieczona.

Ostatnie pożegnanie Marcina. Zmarł po tym, jak został brutalnie pobity na miejskiej imprezie

Ostatnie pożegnanie Marcina. Zmarł po tym, jak został brutalnie pobity na miejskiej imprezie

Źródło:
tvn24.pl
Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Miejska plenerowa impreza alkoholowa. Marcin umiera, karuzele kręcą się dalej

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przeprowadzono sekcja zwłok zaginionej 39-latki spod Poznania, której ciało odnaleziono w środowy poranek około 10 kilometrów od domu. Mąż kobiety został doprowadzony do prokuratury. Ma zostać przesłuchany. Zdaniem prokuratury mężczyzna może mieć związek z zaginięciem kobiety. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez media kluczowym elementem śledztwa może być zawartość sprzętu komputerowego należącego do mężczyzny.

Śmierć 39-letniej Natalii. Mąż doprowadzony do prokuratury

Śmierć 39-letniej Natalii. Mąż doprowadzony do prokuratury

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Od 6 lipca obowiązywać będą nowe przepisy nakładające obowiązek posiadania w nowych rejestrowanych samochodach tak zwanych czarnych skrzynek. Specjalne urządzenia rejestrujące pomogą w namierzaniu sprawców wypadków czy oszustów ubezpieczeniowych. Jakie zmiany obejmą wkrótce kierowców?

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Od lipca tego urządzenia nie może zabraknąć w samochodzie

Źródło:
tvn24.pl

Na początku maja poparło go 13 radnych, teraz już 17. To jednak wciąż za mało, aby poseł PiS Łukasz Kmita objął stanowisko marszałka województwa małopolskiego. Część radnych PiS nie chce bowiem głosować na kandydata rekomendowanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Sam Kmita zapewnia, że jeśli taka będzie wola prezesa, podda się głosowaniu po raz trzeci. 

PiS ma większość, ale Małopolska wciąż nie ma marszałka. Radni nie chcą "kandydata prezesa"

PiS ma większość, ale Małopolska wciąż nie ma marszałka. Radni nie chcą "kandydata prezesa"

Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego ze Szczecina, którzy przeszukali i zatrzymali dokumentację medyczną zawierającą wrażliwe dane pacjentek ginekolożki Marii Kubisy. Lekarka usłyszała sześć zarzutów pomocnictwa w przerwaniu ciąży.

Funkcjonariusze zabrali sześć tysięcy kart pacjentek. Ruch prokuratury

Funkcjonariusze zabrali sześć tysięcy kart pacjentek. Ruch prokuratury

Źródło:
tvn24.pl

Przejazd jedną z ulic w Piasecznie zatarasowało powalone drzewo. Uszkodziło samochód, zerwało też linie energetyczne i światłowód. I to z jego powodu jedna z mieszkanek zakłóciła prace sprzątającym drzewo strażakom. Konieczna okazała się interwencja policji.

Strażacy usuwali powalone drzewo, przeszkadzała im kobieta. Była zła, że nie ma internetu

Strażacy usuwali powalone drzewo, przeszkadzała im kobieta. Była zła, że nie ma internetu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Meta, właściciel między innymi Facebooka i Instagrama, chciała wykorzystać dane użytkowników do uczenia sztucznej inteligencji (AI), jednak wstrzymała się z tym po skargach europejskich organizacji pozarządowych. Firma jest "rozczarowana" protestami, jednak eksperci od ochrony danych osobowych zwracają uwagę, że "szkody byłyby nieodwracalne".

Gigant wstrzymuje zmiany. "Szkody byłyby nieodwracalne"

Gigant wstrzymuje zmiany. "Szkody byłyby nieodwracalne"

Źródło:
tvn24.pl

W piątek w Polsce znów zrobi się upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia na terenie ośmiu województw w południowo-zachodniej i południowej części kraju.

Upał szybko wróci. Są ostrzeżenia

Upał szybko wróci. Są ostrzeżenia

Źródło:
IMGW

34 osoby zmarły, a ponad sto trafiło do szpitali po wypiciu skażonego alkoholu w stanie Tamilnadu na południu Indii - donosi portal India Today, powołując się na lokalne władze.

Najpierw ból brzucha i wymioty, potem śmierć. Ponad 30 ofiar skażonego alkoholu

Najpierw ból brzucha i wymioty, potem śmierć. Ponad 30 ofiar skażonego alkoholu

Źródło:
PAP, India Today

W czwartek w jednym z bloków na krakowskim Czerwonym Prądniku znaleziono ciała dwóch starszych osób - kobiety i mężczyzny. Do sprawy zatrzymano 38-latka.

Makabryczne odkrycie w jednym z bloków. Znaleziono dwa ciała

Makabryczne odkrycie w jednym z bloków. Znaleziono dwa ciała

Źródło:
tvn24.pl

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku wyniosło 7.999,69 złotych, co oznacza wzrost o 11,4 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rocznie spadło o 0,5 procent.

Tyle zarabiają Polacy

Tyle zarabiają Polacy

Źródło:
PAP
Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Jeff Landry, gubernator Luizjany podpisał w środę prawo nakazujące wszystkim szkołom publicznym tego stanu wywieszanie w klasach dziesięciu przykazań - informuje BBC.

Dziesięć przykazań ma zawisnąć w każdej szkolnej klasie

Dziesięć przykazań ma zawisnąć w każdej szkolnej klasie

Źródło:
BBC, NYT

Zarząd PKP Cargo złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez osoby będące członkami zarządu w latach 2022 - 2023 - poinformowała spółka w komunikacie.

Mieli działać na szkodę spółki. Jest zawiadomienie w sprawie państwowej firmy

Mieli działać na szkodę spółki. Jest zawiadomienie w sprawie państwowej firmy

Źródło:
PAP

Pozrywane dachy, połamane drzewa, brak wody i energii elektrycznej. To efekty przejścia nocnego frontu burzowego nad województwem śląskim. W wielu miejscowościach trwa sprzątanie skutków nawałnic. - Spójrzmy na liście drzew, one są podarte od gradu, obok na skutek silnego wiatru podniesiony i przesunięty został blaszany garaż - relacjonowała z jednej z posesji na terenie wsi Pstrążna reporterka TVN24.

"Nie mam całego dachu, to trwało 5 minut", "garaż się uniósł"

"Nie mam całego dachu, to trwało 5 minut", "garaż się uniósł"

Źródło:
tvn24.pl

W Lubczynie (woj. zachodniopomorskie) wyłowiono około 100 kilogramów śniętych ryb. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pobrali już próbki wody do badań, przede wszystkim pod kątem obecności złotych alg. Wyniki mają być za kilka dni.

Śnięte ryby w kolejnym miejscu. Trwają badania wody

Śnięte ryby w kolejnym miejscu. Trwają badania wody

Źródło:
TVN24, tvn24.pl

Czwarta edycja konkursu dla maturzystów organizowanego przez Fundację Collegium Civitas i ZNP dobiegła końca. Wyłoniono dziesiątkę laureatów, którzy otrzymają między innymi bezpłatne indeksy czołowych uczelni niepublicznych - Akademii Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas i Uniwersytetu SWPS.

Maturzyści o tym, "jaka polska demokracja przyszłości". Wyłoniono zwycięzców konkursu

Maturzyści o tym, "jaka polska demokracja przyszłości". Wyłoniono zwycięzców konkursu

Źródło:
tvn24.pl, naukawpolsce.pl

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo matki i siostry w Spytkowicach, zatrzymany w Niemczech, (województwo małopolskie) jest już w Polsce. Przebywa w areszcie śledczym w Zielonej Górze.

Zabójstwo dwóch kobiet w Spytkowicach. Podejrzany jest już w Polsce

Zabójstwo dwóch kobiet w Spytkowicach. Podejrzany jest już w Polsce

Źródło:
PAP

Płacona przed przedsiębiorców składka na ZUS wzrośnie w 2025 roku o 9,7 procent. Do góry pójdzie także, wyliczana osobno, składka zdrowotna - wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Tyle wyniesie składka ZUS. Duży wzrost

Tyle wyniesie składka ZUS. Duży wzrost

Źródło:
tvn24.pl

W ubiegłym roku spadły ceny czterech spośród 17 analizowanych kategorii towarów. Tańsze są między innymi karmy dla zwierząt oraz tłuszcze - wynika z czwartkowego raportu o cenach. Analitycy przewidują jednak, odwrócenie korzystnego trendu i powrót wzrostów cen.

Niektóre ceny w sklepach znowu spadły. Ale są też złe wieści

Niektóre ceny w sklepach znowu spadły. Ale są też złe wieści

Źródło:
PAP

Zdjęcia do kolejnego prequela "Gry o Tron" ruszyły - przekazało we wtorek HBO. Fabuła produkcji zostanie oparta na treści jednego z opowiadań autorstwa George'a R.R Martina. Ten będzie też producentem wykonawczym serialu. W jego głównych rolach wystąpią Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.  

Nowy prequel "Gry o Tron". Rusza ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina 

Nowy prequel "Gry o Tron". Rusza ekranizacja opowiadania George'a R.R. Martina 

Źródło:
HBO

Płacona przed przedsiębiorców składka na ZUS wzrośnie w 2025 roku o 9,7 procent. Do góry pójdzie także, wyliczana osobno, składka zdrowotna - wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Tyle wyniesie składka ZUS. Duży wzrost

Tyle wyniesie składka ZUS. Duży wzrost

Źródło:
tvn24.pl