TVN24 | Polska

Jakie obostrzenia obowiązują w powiatach czerwonych, a jakie w żółtych?

TVN24 | Polska

Autor:
mart/kab
Źródło:
tvn24.pl
Obostrzenia obowiązujące w żółtych i czerwonych strefach
Obostrzenia obowiązujące w żółtych i czerwonych strefachTVN24
wideo 2/21
TVN24Obostrzenia obowiązujące w żółtych i czerwonych strefach

Rząd aktualizuje mapę powiatów, w których obowiązują dodatkowe nakazy i zakazy związane z pandemią COVID-19. Powiaty podzielono na żółte i czerwone. Obowiązują w nich inne obostrzenia.

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich dwóch tygodniach.

Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia lista obostrzeń w powiatach żółtych i czerwonych może ulec zmianie. Poniżej prezentujemy listę ograniczeń.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Maseczki

W strefie czerwonej zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w każdej przestrzeni publicznej. W strefie żółtej obowiązek noszenia maseczek jest taki sam jak w całej Polsce. Obecnie obowiązek zakrywania nosa i ust obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych – chyba że będzie zachowana odległość 1,5 metra, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wesela i uroczystości rodzinne – ile osób można zaprosić

W strefie żółtej można zaprosić do 100 osób z wyjątkiem obsługi, a w strefie czerwonej - 50 osób z wyjątkiem obsługi. W reszcie kraju limit wynosi 150 osób z wyjątkiem obsługi.

Gastronomia

Zarówno w strefie żółtej, jak i w strefie czerwonej w lokalu gastronomicznym może przebywać jedna osoba na metr kwadratowy. W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez klientów zarówno w lokalach, jak i ogródkach, do czasu zajęcia przez nich miejsc, przy których będą jeść i pić. Usta i nos musi zakrywać również obsługa.

Handel

W kwestii handlu nie wprowadzono dodatkowych obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych. W całym kraju podczas zakupów towarów lub usług obowiązkowe jest noszenia przez klientów rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Transport zbiorowy

W strefie czerwonej w pojeździe transportu publicznego może być zajętych 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu. Jednocześnie w danym pojeździe musi pozostać co najmniej połowa miejsc siedzących niezajętych.

W strefie żółtej obowiązują te same obostrzenia co w całym kraju - pojazdem transportu publicznego można przewozić tyle osób, ile znajduje się w nim miejsc siedzących albo połowę liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu. Jednocześnie w pojeździe co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Kina i teatry

Zarówno w strefie czerwonej, jak i w strefie żółtej w kinie może być 25 proc. publiczności. W pozostałej części kraju w kinie zajęta może być połowa miejsc, konieczne jest też zachowanie 1,5 metra odstępu między widzami, którzy muszą zakrywać nos i usta.

Kościoły

W całym kraju, jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jego uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, z wyjątkiem osób sprawujących kult. W strefie czerwonej w kościele może być zajęte 50 proc. obłożenia obiektu kultu religijnego.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to w całym kraju należy zachować półtora metra odległości między osobami bądź zakrywać usta i nos (z wyjątkiem osób sprawujących kult). W strefie czerwonej jednocześnie należy zachowywać półtora metra odstępu i mieć zakryte usta oraz nos.

Siłownie

W strefie czerwonej w siłowni może przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w strefie żółtej jedna osoba na siedem metrów kwadratowych.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

W całym kraju w parku rozrywki, wesołym miasteczku lub parku rekreacyjnym może przebywać jedna osoba na 5 metrów kwadratowych, z wyłączeniem parkingów. W strefie czerwonej wprowadzono zakaz funkcjonowania takich miejsc, a w strefie żółtej może w nich przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych.

Będą nowe obostrzenia

W związku ze wzrostem liczby zakażeń w naszym kraju na wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i szef policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zapowiedzieli politykę "zero tolerancji" dla nieprzestrzegania surowych zasad dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społecznego. Większość nowych rygorów ma wejść w życie w sobotę 10 października.

We wtorek opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w związku ze stanem epidemii COVID-19.

1. Maseczki w wolnej przestrzeni staną się obowiązkiem w strefach nie tylko czerwonej, ale i w żółtej od 10 października. Zwolniono z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.

W rozporządzeniu napisano, że przywraca się obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, "zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa".

2. Rozporządzenie wprowadza minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami (np. przemarszami) - musi wynosić co najmniej 100 metrów.

3. Mniej gości na weselach i innych przyjęciach okolicznościowych

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania epidemii zdecydowano o zmniejszeniu liczby osób (z wyłączeniem obsługi), biorących udział przyjęciach ślubnych, stypach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych:

- w strefie czerwonej do 50 osób; - strefie żółtej do 75 osób; - w pozostałej części kraju do 100 osób.

Jak informował podczas konferencji prasowej minister Niedzielski, to obostrzenie jako jedyne wejdzie w życie z tygodniowym vacatio legis, od 17 października, żeby - jak tłumaczył - dać możliwość "przeniesienia imprezy, przeorganizowania planów".

4. Zakazane ma być prowadzenie dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych.

5. W strefie czerwonej restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne będą mogły pracować w godzinach od 6 do 22, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

6. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika turnusu oraz jego opiekuna, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nowe obostrzenia. Opublikowano projekt rozporządzenia

CZYTAJ TAKŻE: Powiaty i miasta na prawach powiatów objęte strefą czerwoną i żółtą. Obecnie jest to 51 stref - 17 "czerwonych" oraz 34 "żółte".

Autor:mart/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości