TVN24 | Polska

Ferie w jednym terminie dla wszystkich. Rozporządzenie opublikowane

TVN24 | Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP
Premier: ferie będą skumulowane w jednym okresie - między 4 stycznia a 17 styczniaTVN24
wideo 2/21
TVN24Premier: ferie będą skumulowane w jednym okresie - między 4 a 17 stycznia

Ferie zimowe odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia, czyli zaraz po przerwie świątecznej. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane w tej sprawie rozporządzenie ministra edukacji i nauki.

To nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał je w piątek. Rozporządzenie wejdzie w życie 30 listopada.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI >>>

Wprowadzenie ferii zimowych w całym kraju w jednym terminie od 4 do 17 stycznia 2021 roku zapowiadał premier Mateusz Morawiecki w poprzednią sobotę. Informował także o przedłużeniu ograniczenia stacjonarnego funkcjonowania szkół do 3 stycznia.

Stan polskiej edukacji w czasach pandemiiTVN24

Przedłużona nauka zdalna, ale są wyjątki

W środę minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie wydłużające, z pewnymi wyjątkami, ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół. Część zajęć będzie mogła odbywać się w wybranych szkołach sportowych oraz prowadzących kształcenie zawodowe.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach będą odbywać się do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach będzie przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.

"Chcemy, żeby w ferie wszyscy zostali w domu"

Od roku szkolnego 2003/2004 obowiązywała zasada, że ferie zimowe (dwutygodniowa przerwa w nauce) w zależności od województwa ma miejsce w jednym z czterech terminów między połową stycznia a końcem lutego. Terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów. Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

W roku szkolnym 2020/2021 zdecydowano o odstąpieniu od tej zasady ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19. - Chcemy, żeby w ferie wszyscy zostali w domu, żebyśmy spędzili je tak naprawdę wydłużając pewien czas obostrzeń, kwarantanny czy izolacji, którą sobie sami narzuciliśmy i w tym sensie chcemy po prostu wydłużyć ten okres, który początkowo zdefiniowaliśmy sobie do końca Świąt (...) po to, żeby nie rozpoczynać nauki, żeby tę naukę być może rozpocząć po 18 stycznia, zaczynając oczywiście od tych klas najmłodszych. To jest wszystko budowanie takiej bezpiecznej sytuacji - mówił w tym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.

Część uczniów z gminy Michałowo musi na naukę zdalną jeździć do szkoły26.11| Część uczniów z gminy Michałowo na Podlasiu nie ma dostępu do internetu. Na naukę zdalną muszą więc jeździć do szkoły, często oddalonej o nawet kilkadziesiąt kilometrów. - Dziennie przychodzi około siedmiu osób - mówi Małgorzata Gwaj-Szastaj, dyrektor SP w Michałowie.TVN24

Możliwość zmiany dodatkowych dni wolnych

W opublikowanej nowelizacji rozporządzenia znalazły się także zapisy dotyczące tzw. dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. Są to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W szkołach podstawowych może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego - do sześciu.

Zgodnie z obecną nowelizacją w roku szkolnym 2020/2021 ustalone dni wolne mogą być zmienione przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. O wprowadzeniu zmiany dyrektor ma niezwłocznie powiadomić nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych ulega zmianie.

W noweli znalazły się też zapisy dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie składanych przez uczniów lub słuchaczy deklaracji przystąpienia do egzaminu. W roku szkolnym 2020/2021 odstąpiono od zasady, że należy to zrobić najpóźniej na sześć tygodni przed egzaminem. Zapisano, że należy to zrobić najpóźniej na tydzień przed egzaminem.

Autor:js/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości