Polska

Drugi stopień alarmowy w związku z wyborami do europarlamentu

Polska

Ostatnie godziny i wielka mobilizacja przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ("Fakty" TVN z 23.05.2019 r.)Fakty TVN
wideo 2/35

Premier wprowadził w całym kraju stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczący bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obowiązuje do godziny 16. w poniedziałek 27 maja i jest związany z wyborami do Parlamentu Europejskiego - poinformował w piątek zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swojej stronie, instytucje publiczne będą monitorowały i weryfikowały, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

SPRAWDŹ, KTO KANDYDUJE W TWOIM OKRĘGU >

ZOBACZ RAPORT SPECJALNY TVN24.PL O EUROWYBORACH >

Alarm związany z eurowyborami

Zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz napisał w piątek na Twitterze, że premier Mateusz Morawiecki "wprowadził w całym kraju stopień alarmowy BRAVO-CRP". To drugi stopień w czterostopniowej skali.

Jak wskazał, obowiązuje on od czwartku od godziny 22 do 27 maja do godziny 16. Dodał, że jest on związany z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

"Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - podkreśliło RCB w piątkowym komunikacie.

Drugi stopień bezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.

W razie zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe były już wprowadzane przy okazji organizacji w Polsce wydarzeń międzynarodowych, np. szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach (2018 r.), Światowych Dni Młodzieży (2016 r.), konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (2019 r.).

Wprowadza je, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.

Autor: akr/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości