Dzieci przejęły Sejm. "Polityka może być dobra"

Aktualizacja:
Dzieci przejęły Sejm
tvn24 XXI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży przy Wiejskiej

Reprezentujecie młodych ludzi, którzy są zainteresowani działaniem na rzecz swego najbliższego otoczenia. To od was będzie zależeć, jak będzie wyglądać nasza przyszłość - mówił marszałek Sejmu Radosław Sikorski otwierając XXI Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Premier Ewa Kopacz podkreślała zaś, że polityka może być dobra. - I taką politykę będziecie budować wy, tego wam życzę - zaznaczyła Kopacz.

Tematem przewodnim tegorocznej XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbywa się w poniedziałek, jest przestrzeń publiczna - to, jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież. Sejm Dzieci i Młodzieży, jak co roku, zebrał się w Dniu Dziecka. W obradach uczestniczy 460 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z całej Polski. - Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży to wspaniała coroczna tradycja. Cieszę się, że jako marszałek Sejmu, ale także jako ojciec dwóch synów, waszych rówieśników, mam okazję spotkać się z tak znakomitą reprezentacją młodego pokolenia - powiedział Sikorski, witając dziecięcych posłów.

Życząc im owocnych obrad wyraził nadzieję, że wśród nich znajdują się przyszli liderzy swoich środowisk i przyszli parlamentarzyści. Odnosząc się do tematu tegorocznej sesji Sikorski zwrócił uwagę, że wszyscy życzyliby sobie przestrzeni publicznej przyjaznej i atrakcyjnej, zagospodarowanej w sposób ciekawy, sprzyjający rozwojowi zainteresowań. - Reprezentujecie młodych ludzi zainteresowanych działaniami na rzecz swojego najbliższego otoczenia (...). Zachęcam do wytrwałego współtworzenia rzeczywistości, bo to, jak Polska będzie wyglądać w przyszłych dekadach, zależy także od was - powiedział marszałek Sejmu.

Następnie przekazał głos marszałkowi Sejmu Dzieci i Młodzieży Michałowi Skręcie ze Społecznego Liceum z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana w Warszawie, który uderzając trzy razy laską marszałkowską otworzył obrady izby i powitał gości specjalnych obrad - m.in. premier Ewę Kopacz, minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską, ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza i rzecznika praw dziecka Marka Michalaka.

"Polityka może być dobra"

Premier Ewa Kopacz zwracając się do zebranych uczniów podkreśliła, że w ostatnich dwóch sesjach Sejmu Dzieci uczestniczyła jeszcze jako marszałek Sejmu i wtedy objęła je swoim patronatem.

- Widziałam wasze zaangażowanie, widziałam też waszą ciężką pracę - mówiła. - Mam nadzieję, że to doświadczenie, wasza obecność, to taka - powiem medycznie, bo z zawodu jestem lekarzem - to taka drobna szczepionka do tego, by w życiu dorosłym uczestniczyć w polityce. Bo polityka może być dobra, może być rozmową o przyszłości. To nie tylko rozliczenia, nie tylko kłótnie. I taką politykę będziecie budować wy, tego wam życzę - powiedziała szefowa rządu.

Życzyła uczniom, by nie zabrakło im entuzjazmu i pozytywnej energii.

Od ponad 20 lat

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 roku z inicjatywy wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej.

Polska, jako pierwszy kraj w Europie, zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Obecnie młodzieżowe parlamenty działają także we Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz w Czechach. Tematami poprzednich sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży były m.in. ekologia, ekorozwój, globalizacja, szkoła, samorząd uczniowski, praca dzieci.

Autor: mn,mac//gak / Źródło: PAP, tvn24.pl

Pozostałe wiadomości