Fakty po Faktach

dr Anna Parzyńska, dr Grzegorz Południewski, dr Anna Materska-Sosnowska, prof. Andrzej Rychard

Nie ma tutaj właściwej decyzji. Możliwość przerwania ciąży z uwagi na wady letalne jest wyborem mniejszego zła. Pacjentki mają tego świadomość i decydują się na to biorąc po uwagę wiele aspektów - tak do dyskusji wokół zaostrzenia prawa aborcyjnego odniosła się w "Faktach po Faktach" doktor Anna Parzyńska, ginekolożka z warszawskiego Szpitala Bielańskiego. - W medycynie nie ma większych czy mniejszych wad letalnych - dodał doktor Grzegorz Południewski, ginekolog-położnik, nawiązując do zapowiadanej przez Andrzeja Dudę inicjatywy legislacyjnej. - Pan prezydent użył sformułowania, że prowadzą one do niechybnej i bezpośrednio do śmierci. Co to znaczy "niechybna"? - pytał lekarz.

 

W drugiej części programu doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk zastanawiali się nad tym, czy trwające na ulicach całej Polski protesty doprowadzą do zmian na scenie politycznej.

 

"Fakty po Faktach" prowadził Grzegorz Kajdanowicz.