Szybkie i wysokie zyski. KNF ostrzega przed oszustami na rynku walutowym

Z kraju

KNF ostrzega przed firmami, które nie mają odpowiednich uprawnień

Oferują usługi na rynku forex, ale nie mają stosownych uprawnień. Stosują agresywny przekaz reklamowy i występują pod wieloma nazwami. Mowa o firmach maklerskich, przed którymi ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego w ostatnim czasie występuje zwiększona aktywność podmiotów z siedzibą poza granicami naszego kraju, oferujących polskim inwestorom m.in. usługi w obszarze Forex, czyli na rynku walutowym. Nierzadko, podmioty te stosują agresywny przekaz reklamowy oraz występują pod wieloma nazwami handlowymi.

Bez uprawnień

Część z tych podmiotów nie posiada jednak stosownych uprawnień do wykonywania takiej działalności. "Oznacza to działanie sprzeczne z prawem i narażanie się osób ją wykonujących na sankcje karne. Ponadto, w stosunku do niektórych podmiotów można mieć istotne zastrzeżenia co do posiadania stosownych uprawnień" - ostrzega na swojej stronie KNF. Okoliczność ta jest istotna dla inwestorów. Korzystanie z usług podmiotów działających wbrew prawu polskiemu zwiększa ryzyko inwestycji. "Jest ono potęgowane w przypadku, gdy dotyczy to podmiotów oferujących usługi, a niepodlegających jakiemukolwiek nadzorowi w państwie swojej siedziby lub których jurysdykcja nie zapewnia adekwatnych środków ochrony ich klientów, np. w zakresie informacji przekazywanych o usłudze lub oferowanym instrumencie, zasad funkcjonowania systemu rekompensat, czy zasad rekomendowania instrumentów" - przestrzega KNF.

Zasady działalności

Jak podaje KNF informacja ma pomóc inwestorom zrozumieć zasady prowadzenia działalności maklerskiej przez zagraniczne podmioty i jednocześnie pozwolić im dokonać oceny, czy dany podmiot oferujący swoje usługi działa w sposób zgodny z polskim prawem bądź też, że można mieć uzasadnione obawy co do poprawności działania takiego podmiotu.

Autor: msz//ms / Źródło: tvn24bis.pl