Najnowsze

Twórca reformy broni rządowego pomysłu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Przyszli emeryci stracą na rządowym pomyśle przekazania OFE obligacji indeksowanych wzrostem PKB

Rada Gospodarcza przy premierze policzyła, że całkowita wartość transferów do OFE od początku reformy emerytalnej wyniosła 156 miliardów zł. Na bazie tego kapitału Powszechnym Towarzystwom Emerytalnym udało się wypracować stopę zwrotu, która powiększyła sumę oszczędności w OFE do 215 miliardów zł - dowiedziała się TVN CNBC.

Ale w tym samym czasie koszt budżetu wynikający ze skumulowanych wpłat do OFE plus koszt odsetek od obligacji emitowanych na pokrycie wpłat do OFE wyniósł 224 miliardy złotych - o 9 miliardów więcej, niż oszczędności w OFE.

Dlaczego emeryci muszą być biednejsi?

Jeden z twórców polskiej reformy emerytalnej prof. Marek Góra uważa broni koncepcji Rady. Uważa, że zyski przyszłych emerytów ściśle związane są ze wzrostem PKB. To założenie rozpatrywanego przez rząd pomysłu zmian w systemie emerytalnym, który ma uratować finanse publiczne. Zgodnie z nim zamiast przelewać do OFE gotówkę, państwo przekaże im obligacje emerytalne. Roczne oprocentowanie byłoby takie, jak tempo wzrostu PKB.

Profesor Marek Góra, że rentowność i zapadalność została oparta na dobrych wskaźnikach bo zawsze będę one zapewniały bezpieczeństwo systemu.

- Tu jest sprawa prosta, to jest kwestia tempa wzrostu nominalnego PKB i pamiętajmy, że jest to dokładnie to, czym społeczeństwo w długim horyzoncie dysponuje. Nie możemy wygenerować więcej niż tempo wzrostu PKB, no bo gdybyśmy to robili, to wtedy pompujemy bańkę, bo w rezultacie kiedyś tam, żyjemy zawsze z PKB, które będzie wtedy wytworzone - powiedział TVN CNBC.

Węgry kasują tamtejsze OFE

Tymczasem Węgry kończą rozmontowywanie systemu emerytalnego opartego na OFE. Do końca stycznia Węgrzy mają czas na powrót z prywatnych funduszy do państwowego. Po tej dacie budżet nie będzie już gwarantował wypłat z prywatnych funduszy.

Przenosiny z prywatnych do państwowego funduszu rozpoczną się w połowie grudnia. Wtedy wejdą w życie przepisy znoszące obowiązek przynależności do węgierskich odpowiedników OFE.

Rząd w Budapeszcie zlikwidował system oparty na podziale składki między prywatne a państwowy fundusz, bo - podobnie jak w Polsce - transfery do funduszy prywatnych musiał finansować ze sprzedaży obligacji. Żeby zabezpieczyć się przed uchyleniem ustawy likwidującej prywatny system ubezpieczeń emerytalnych węgierski rząd przeforsował zmiany w konstytucji ograniczające uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: TVN CNBC

Źródło zdjęcia głównego: TVN24