Najnowsze

Eksperci: gaz łupkowy może dać Polsce 155 tys. miejsc pracy

Najnowsze

TVN 24Nawet 155 tys. nowych miejsc pracy dzięki wydobyciu gazu łupkowego

Dzięki rozwojowi wydobycia gazu łupkowego w ciągu najbliższych 10 lat w Polsce może powstać 155 tys. nowych miejsc pracy - wynika z raportu Instytutu Kościuszki.

Z raportu przygotowanego przez Instytut Kościuszki wynika, że branżami, które mogą potencjalnie najwięcej zyskać na tym rozwoju, są: przemysł metalurgiczny, handel detaliczny i˙hurtowy, dostarczanie energii oraz produkcja maszyn. Przypadnie na nie ok. połowy nowo utworzonych miejsc pracy. Niekwestionowanym liderem jest przemysł metalurgiczny, który może odnieść największe korzyści jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia.

Scenariusz bazowy

Nowe miejsca pracy pojawią się pod warunkiem realizacji tzw. scenariusz bazowego, a to oznacza, że w perspektywie 10 lat powinno zostać wykonanych pół tysiąca odwiertów rocznie przez wszystkich koncesjonariuszy. Przy takim sceniariuszu może powstawać 155 tys. nowych miejsc pracy.

Inne scenariusze

Dodatkowo - eksperci Instytutu - uwzględnili w˙szacunkach pesymistyczny scenariusz, zgodnie z˙którym liczba odwiertów wciągu 10 lat wyniesie 250 rocznie. W takim przypadku nowych miejsc pracy powstanie ok. 120 tys. Uzupełnieniem jest scenariusz optymistyczny - 750 odwiertów rocznie i 190 tys. nowych miejsc pracy.

Wszystko jednak kosztuje

W raporcie przyjęto, że koszt wykonania jednego odwiertu wydobywczego wyniesie blisko 31 mln zł. Wartość ta uwzględnia obecne koszty w Polsce i USA oraz prognozowany ich spadek. Ponadto uwzględniono prognozowane wydatki inwestycyjne Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na poszukiwania węglowodorów na poziomie ok. 27,5 mld zł w ciągu 10 lat. W ostatnich latach Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, m.in. dla Chevron, ConocoPhillips, Talisman Energy, PGNiG, Lotos i Orlen Upstream.

Stany Zjednoczone dominują

W pozyskiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych przodują Stany Zjednoczone, gdzie ponad 50 proc. wydobycia gazu pochodzi właśnie z tego rodzaju złóż. Amerykanie zakładają zwiększanie wydobycia, bo udokumentowane zasoby gazu z takich złóż są znacznie większe od złóż konwencjonalnych. W Polsce pierwsze wiercenia w poszukiwaniu niekonwencjonalnego gazu wykonało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Markowoli na Lubelszczyźnie, a kanadyjska firma Lane Energy - w Łebieniu na Pomorzu. Planowane są prace w kolejnych miejscach - głównie w pasie od wybrzeża Bałtyku w kierunku południowo-wschodnim, do Lubelszczyzny. Gaz łupkowy wydobywa się metodą szczelinowania hydraulicznego. Polega ona na wpompowywaniu pod ziemię mieszanki wody, piasku i chemikaliów, która powoduje pęknięcia w skałach i w efekcie wypycha gaz na powierzchnię.

Instytut Kościuszki powstał w 2000 r. z inicjatywy grupy osób związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową. Think tank rozpoczął działalność pod nazwą Instytut Integracji Europejskiej. Zajmuje się m.in. społeczno-gospodarczym rozwojem Polski.

Autor: km//bgr / Źródło: PAP,tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości