Bezrobocie bez zmian, sprzedaż rośnie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku bardziej niż oczekiwano

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 11,5 proc. wobec 11,5 proc. we wrześniu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października wyniosła 1.82 mln osób - podał GUS. Natomiast sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku bardziej od oczekiwań - o 9 proc. licząc rok do roku.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że sprzedaż detaliczna w październiku licząc rok do roku wzrosła o 8,4 proc., a miesiąc do miesiąca wzrosła o 3,1 proc.

We wrześniu sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,6 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca o 4,3 proc.

Obroty w handlu detalicznym w październiku wzrosły o 11,4 proc. licząc rok do roku po wzroście we wrześniu o 12,1 proc. Natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w październiku o 12,5 proc. rok do roku po wzroście we wrześniu o 14,8 proc.

Goegrafia bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października wyniosła 1,82 mln osób i była wyższa niż przed miesiącem o 6 tys. osób, czyli o 0,3 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 74,3 tys. osób.

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,7 proc.), zachodniopomorskim (16,1 proc.), kujawsko-pomorskim (15,3 proc.), podkarpackim (14,8 proc.) i lubuskim (14,7 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,6 proc.), mazowieckim (8,9 proc.), małopolskim oraz śląskim (po 9,6 proc.).

Mniej szukających pracy

Z danych GUS na koniec października 2010 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 283,1 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 12,3 tys. mniej niż we wrześniu 2010 r. i o 9,9 tys. mniej niż przed rokiem.

W październiku 478 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie 43,4 tys. pracowników. W tym z sektora publicznego 25,5 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 509 zakładów, 38,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 15,0 tys. osób).

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w minionym miesiącu 88,8 tys. ofert pracy (przed miesiącem 99,0 tys., przed rokiem 75,7 tys.). Urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 43,2 tys. osób (w tym 10,5 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni).

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w III kwartale 9,1 proc. wobec 9,5 proc. w II kwartale.

Pracujemy coraz wydajniej

GUS podał także, że wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-październik była o 10,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku przy mniejszym o 0,9 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,9 proc.

Firmy jednak nadal mniej inwestują. Nakłady inwestycyjne po trzech kwartałach 2010 roku były o 10,6 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2009 roku i wyniosły 55.837,5 mln zł - poinformował GUS. Nakłady na środki trwałe po trzech kwartałach były o 10,6 proc. rok do roku niższe, a nakłady na budynki i budowle były niższe o 13,3 proc.

Jest szansa na wzrost produkcji

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w październiku w ujęciu rok do roku o 15,6 proc., po wzroście o 12,2 proc. we wrześniu - podał GUS. W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 2,8 proc. w porównaniu ze wzrostem o 15,8 proc. we wrześniu. Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24