Komisja Europejska wzywa Polskę do wykonania wyroku TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej

Autor:
akr
Źródło:
PAP, TVN24
TSUE orzekł w kwietniu 2018 roku, że Polska złamała unijne prawo przy wycince Puszczy Białowieskiej
TSUE orzekł w kwietniu 2018 roku, że Polska złamała unijne prawo przy wycince Puszczy BiałowieskiejTVN24
wideo 2/16
TVN24TSUE orzekł w kwietniu 2018 roku, że Polska złamała unijne prawo przy wycince Puszczy Białowieskiej

Polska nie zastosowała się w pełni do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej - uznała Komisja Europejska. Wezwała nasz kraj do wykonania orzeczenia nakazującego zastosowanie się do unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Polskie władze mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 17 kwietnia 2018 r., że Polska nie wypełniła zobowiązań wynikających z unijnej dyrektywy siedliskowej i ptasiej, nakazując zwiększoną wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej.

Kompleks ten należy do obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, który Komisja Europejska, zgodnie z dyrektywą siedliskową, zatwierdziła w 2007 roku. Stanowi on również "obszar specjalnej ochrony" ptaków, wyznaczony zgodnie z dyrektywą ptasią.

OGLĄDAJ TVVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

KE wzywa Polskę do wykonania wyroku TSUE

Według Komisji Europejskiej nasz kraj nie zastosował się w pełni do orzeczenia TSUE i nie wykonał zobowiązań wynikających z dyrektyw. KE zwraca szczególnie uwagę na brak uchylenia aneksu do planu zagospodarowania dla Nadleśnictwa Białowieża, wprowadzonego w 2016 r., który ma być niezgodny ze wspomnianymi dyrektywami.

W związku z tym Komisja wezwała Polskę do "usunięcia uchybienia i podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji". Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń. W przeciwnym razie KE może skierować sprawę z powrotem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wystąpić o nałożenie kar finansowych.

Na wyrok Trybunału czekali również ekolodzytvn24

Wycinka w Puszczy Białowieskiej

W lipcu 2017 roku Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce pozew do Trybunału w Luksemburgu w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Urzędnicy unijni uznali, że polskie władze, pozwalając na trzykrotne zwiększenie wycinki w Nadleśnictwie Białowieża, zagroziły cennym gatunkom drzew i naturalnym siedliskom zwierząt.

Innego zdania był ówczesny minister środowiska Jan Szyszko, który zdecydował się zwiększyć limity wycinki w Puszczy w marcu 2016 roku. Argumentował, że jest to konieczne ze względu na atakującego świerki szkodnika - kornika drukarza. Dyrektor Lasów Państwowych w 2017 roku wydał decyzję o usuwaniu drzew zasiedlonych przez korniki lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Bruksela zwróciła się w lipcu 2017 r. do TSUE o wydanie tymczasowej decyzji o natychmiastowym nakazie wstrzymania cięć do czasu rozstrzygnięcia sporu. Nakaz ten został wydany, ale resort środowiska całkowicie podporządkował mu się dopiero po kilku miesiącach pod groźbą kar sięgających 100 tysięcy euro dziennie.

W lutym 2018 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu uznał, że decyzje polskich władz dotyczące obszaru Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo Unii Europejskiej. Wskazał przy tym, że bezprecedensowa gradacja kornika drukarza nie może uzasadniać wycinki. Ostateczny wyrok zapadł 17 kwietnia 2018 roku.

Autor:akr

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości