Watykan chce Światowego Banku Centralnego

 
Watykan ostrzega przed "technokratami"sxc.hu

Watykan zabiera głos w sprawie globalnego kryzysu. Do reformy międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego oraz powołania "światowej władzy publicznej" zarządzającej finansami wezwała w specjalnym dokumencie Papieska Rada Iustitia et Pax.

W dokumencie "O reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji", rozpowszechnionym przez watykańskie biuro prasowe, zawarty jest apel o "multilateralizm" nie tylko w dyplomacji, ale także na rzecz "zrównoważonego rozwoju i pokoju".

Ostrzeżono w nim jednocześnie przed "technokratami", którzy ignorują dobro wspólne.

Przywrócić prymat polityki nad gospodarką

Według Papieskiej Rady Sprawiedliwość i Pokój trzeba powrócić do "prymatu polityki" nad gospodarką i finansami, a także powołać "Światowy Bank Centralny".

Celem tych wszystkich działań ma być doprowadzenie do większej skuteczności systemów monetarnych i finansowych i utworzenia "wolnych i stabilnych rynków", kierujących się zasadami prawa.

Watykan położył nacisk na to, że "logika nakazuje", by taka światowa władza zarządzająca finansami "miała za punkt odniesienia Organizację Narodów Zjednoczonych" i była bezstronna.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu