Rosja zaostrza przepisy w walce z ekstremizmem i terroryzmem

SpetsnazAlpha / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)Nowy rodzaj przestępstwa w Rosji: "akt terroryzmu międzynarodowego"

Rosyjska Duma przyjęła nowe ustawy antyterrorystyczne, które zaostrzają kary za większość przestępstw związanych z ekstremizmem. Przepisy przewidują obniżenie progu odpowiedzialności karnej za przestępstwa terrorystyczne.

Duma (izba niższa parlamentu) przyjęła dziś ustawy w drugim i trzecim czytaniu na swym ostatnim posiedzeniu plenarnym tej kadencji. We wrześniu odbędą się wybory do nowej Dumy.

Głosowano nad dwoma projektami ustaw. Jeden to propozycje zmian w różnych obowiązujących obecnie w Rosji ustawach, drugi to zmiany w kodeksie karnym, zaostrzające kary. Za przyjęciem pierwszego projektu głosowało 287 deputowanych, przeciw było 147. Za przyjęciem drugiego - 277 deputowanych, przeciwko - 148. Parlament w sprawie tych przepisów podzielił się - zauważa portal RBK.

"Pakiet antyterrorystyczny"

Ustawy wprowadzają m.in. nowy rodzaj przestępstwa, "akt terroryzmu międzynarodowego", popełnionego poza granicami Rosji, a zagrażającego jej obywatelom. Za takie działania grozić ma 15-20 lat więzienia lub dożywocie. Za finansowanie aktów terroryzmu międzynarodowego i werbowanie do nich wspólników przewidziana jest kara od pięciu do 10 lat pozbawienia wolności - podała agencja RIA Nowosti.

Za publiczne wezwania do terroryzmu w internecie, a także jego publiczne usprawiedliwianie grozi kara od pięciu do siedmiu lat; możliwa jest też kara grzywny do 1 mln rubli (ponad 15 tys. USD). Dotychczasowe przepisy przewidywały karę do siedmiu lat, bez minimalnego progu.

"Pakiet antyterrorystyczny", jak nazwały media dwa projekty ustaw, trafił do Dumy w kwietniu. W wersji, która została w piątek przyjęta, nie znalazł się głośny zapis przewidujący możliwość pozbawiania obywatelstwa Rosji za przestępstwa terrorystyczne. Znikła też propozycja, by zakaz wyjazdu z kraju przez pięć lat otrzymały osoby, które "zostały oficjalnie ostrzeżone o niedopuszczalności" przestępstw związanych z terroryzmem.

Przechowywanie danych

Nowe ustawy przewidują natomiast obowiązek dla operatorów sieci komórkowej i portali społecznościowych przechowywania informacji o rozmowach i korespondencji użytkowników. Pierwsza wersja ustaw zakładała, że dane te mają być przechowywane na okres do trzech lat. Koszty takich działań przekroczyłyby roczne budżety największych firm - zauważa RIA Nowosti.

W końcowej wersji informację o połączeniach, SMS-ach, zdjęciach i plikach dźwiękowych i wideo (samych faktach połączeń) operatorzy będą musieli przechowywać przez trzy lata, natomiast treść rozmów i korespondencji - przez pół roku.

Wymogi te będą dotyczyć też komunikatorów internetowych i portali społecznościowych, jednak termin przechowywania skrócono w ich wypadku z trzech lat do jednego roku. Treść korespondencji ma być przechowywana przez pół roku.

Te podmioty, które stosują dodatkowe kodowanie informacji, będą musiały przekazać Federalnej Służbie Bezpieczeństwa klucze umożliwiające rozkodowanie.

Działalność misyjna

Nowe przepisy dotyczą też działalności misyjnej prowadzonej poza obiektami kultu - w tym także przez internet. Prowadzący taką działalność z ramienia grupy religijnej muszą mieć zezwolenie wydane przez tę grupę i mogą działać tylko w jej imieniu. Zakazana zostaje działalność tego rodzaju, jeśli jej celem jest naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, działania ekstremistyczne czy np. nakłanianie do samobójstwa.

"Pakiet antyterrorystyczny" przygotowali Irina Jarowaja z Dumy i Wiktor Ozierow z Rady Federacji. Oboje są szefami komisji ds. bezpieczeństwa odpowiednio w niższej i wyższej izbie parlamentu. Jak wyjaśniał wcześniej Ozierow, obniżenie progu odpowiedzialności karnej z 16 do 14 lat wynika z tego, że obecnie przestępcy wciągają nastolatków w wieku poniżej 16 lat do działalności terrorystycznej. W pracach nad projektem, jak wyjaśniał senator, kierowano się m.in. przykładem Inguszetii, republiki na rosyjskim Kaukazie Północnym.

Autor: tas\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: SpetsnazAlpha / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Pozostałe wiadomości